1.    630(051) Л63    Лісовий вісник. № 9-10 (71-72) [Текст] : всеукр. журн.    . — Луцьк  : ТзОВ "Друкмаркет", 2017. — 62 с. 
2.    [54:628.1](051) Х46    Химия и технология воды [Текст] = Journal of water chemistry and technology. № 5 (259) : междунар. науч.-техн. журн.  / учредители НАК Украини, Ин-т коллоидной химии и химии воды им. А. В. Думанского  . — Киев  : Ин-т коллоидной химии и химии воды им. А. В. Думанского, 2017. — 122 с. — ISSN 2409-7500 
3.    502/504(051) Е45    Екологічний вісник № 4 (104) [Текст] : наук.-попул. екол. журн.  / [засн. Всеукраїнська екологічна ліга ТОВ "Центр екологічної освіти та інформації"]  . — Київ  : Всеукр. екол. ліга, 2017. — 32 с. 
4.    004 В53    Вісник Національного університету "Львівська політехніка". № 851. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку [Текст] : збірник наукових праць  / голова ред.-вид. ради Н. І. Чухрай  . — Львів  : Вид-во Львівської політехніки, 2016. — 224 с 
5.    528(051) Г35    Геоинформатика. № 3 [Текст] : журн.    . — Москва  : [б. и.], 2017. — 66 с. – ISSN 1609–364Х 
6.    004 В53    Вісник Національного університету "Львівська політехніка". № 859. Комп'ютерні системи проектування. Теорія і практика [Текст] : збірник наукових праць  / голова ред.-вид. ради Н. І. Чухрай  . — Львів  : Вид-во Львівської політехніки, 2016. — 78 с 
7.    004 В53    Вісник Національного університету "Львівська політехніка". № 855. Юридичні науки [Текст] : збірник наукових праць  / голова ред.-вид. ради Н. І. Чухрай  . — Львів  : Вид-во Львівської політехніки, 2016. — 548 с 
8.    621.86/87(051) П45    Подъемные сооружения. Специальная техника. № 10 (181) [Текст] : науч.-техн., произв. журн.  / науч.-техн. ассоц. "Подъемные сооружения"  . — Одесса  : Крантест, 2017. — 28 с. — ISSN 1682-3095 
9.    69(477)(051) Б90    Будівництво України. № 5 [Текст] : наук.-виробн. журн.  / Мінрегіонбуд України [та ін.]  . — Київ  : [б. в.], 2017. — 40 с. — ISSN 0135-1699 
10.    [550.8:624.13](051) И62    Инженерные изыскания [Текст] = Engineering survey. № 6-7 : всерос. науч.-аналит. журн.    . — Москва  : Геомаркетинг, 2017. — 158 с. — ISSN 1997-8650 
11.    015:061.1](477)(051) В53    Вісник Книжкової палати. № 9 (254) [Текст] : наук.-практ. журн.  / засн. Книжкова палата України, голов. ред. М. І. Сенченко  . — Київ  : Книжкова палата України, 2017. — 52 с . – ISSN 2076—9326 
12.    69(477) Б23    Банкрутство підприємств будівельної галузі України: стан, проблеми і шляхи їх вирішення [Текст] : монографія  / за заг. ред. В. М. Бабаєва  . — Харків  : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. — 723 с 
13.    621.3(051) Е50    Електротехніка і електромеханіка [Текст] = Electrical Engineering & Electromechanics. № 5 : наук.-практ. журн.  / засн. Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т"  . — Харків  : НТУ "ХПІ", 2017. — 74 с. – ISSN 2074–272Х 
14.    528(051) З-52    Землевпорядний вісник. № 10 [Текст] : наук.-виробн. журн    . — Київ  : Преса України, 2017. — 65 с. 
15.    628.1(051) В62    Водопостачання та водовідведення. № 5 [Текст] : виробн.-практ. журн.    . — Київ  : Прайм-принт, 2017. — 58 с. – ISSN 2413-7472 
16.    628.1(051) В62    Вода и водоочистные технологии. № 3 (85) [Текст] : науч.-практ. журн.  / учредитель ООО "Украинское общество специалистов в области очистки воды"  . — Киев  : Прайм-принт, 2017. — 72 с. 
17.    [656:658.788](051) Т65    Транспорт. № 10 (979) [Текст] : произв.-практ. журн.  / учредитель изд. организ. АО "ПЛАСКЕ"  . — Киев  : ПЛАСКЕ, 2017. — 74 с. 
18.    624.13(051) И62    Инженерная геология [Текст] = Engineering geology. № 3 : журн.    . — Москва  : [б. и.], 2017. — 92 с. — ISSN 1993-5056 
19.    63.3(2)7 Д 33   Деникин, Антон Иванович. Офицеры: очерки   / А. И. Деникин  . — Киев  : СИНТО, 1993. — 104 с. 
20.    332.8 К48   Клебанова, Тамара Семенівна. Оцінка, аналіз і попередження кризового стану підприємств житлово-комунального господарства [Текст] : монографія  / Т. С. Клебанова, О. В. Димченко, О. О. Рудаченко  . — Харків  : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. — 193 с 
21.    656.11(043.3) К90   Кульбашна, Н. І. Ергономічне забезпечення умов руху на суміжних ділянках доріг [Текст] : автореферат дис. ... канд. техн. наук : 05.01.04  / Кульбашна Надія Іванівна  . — Харків  : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. — 24 с.


Web of science
Базові та розширені можливості платформи Web of science
Матеріали семінару 2.03.2017 р.  «Можливості платформи Web of Science для якісних наукових досліджень...)».
Презентація "Можливості платформи Web of science для якісних наукових досліджень"

Вебінари дивись тут

Довідкова інформація
http://everum.org.ua/
http://wokinfo.com/

Scopus

Інструкція користувача Scopus

Керівництво користувача
Українські журнали в Scopus

Вебінари з пошуку та фільтрації результатів в Scopus

Відео лекція з пошуку авторів

з інтеграції профілю автора в Scopus и ORCID

 

Подаруй бібліотеці книгу - поділись мудрістю

Сохранить

електронний каталог

Сохранить

ElibUkr 01

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Наукові журнали у вільному доступі

Сохранить

Головне управління статистики в Харьківській області

Підводні технології

schedule

Графік роботи

Цифровий репозиторій

Електронний каталог

Перейти на сайт ХНУМГ


Дистанційне навчання

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить