1.    621.3(075) E43    Électrotechnique en génie de la construction [Text] = Електротехніка у будівництві : manuel  / [A. Y. Achkasov, V. A. Lushkin, V. M. Okhrimenko, T. B. Voronkova] , trad. de l'ukr. V. M. Okhrimenko  . — Kharkiv  : UNGU O. M. Beketov de Kharkiv, 2017. — 462 p. 
2.    635(051) Н55    Нескучный сад. № 12 (133) [Текст] : укр. ежемес. практикум садовода  / учредитель С. Васюк  . — Киев  : НПП "ВИТ", 2017. — 60 с. 
3.    635(051) Н55    Нескучный сад. № 1-2 (134) [Текст] : укр. ежемес. практикум садовода  / учредитель С. Васюк  . — Киев  : НПП "ВИТ", 2017. — 52 с. 
4.    712(051) Л22    Ландшафт и архитектура. № 6 [Текст] = Landscape and architecture ( L& A) : журн. о ландшафтной архитектуре и дизайну  / засн. О. Камолікова  . — Київ  : Прайм Принт, 2017. — 104 с. 
5.    908(051) Г93    Губерния. Регион. Украина. Мир [Текст] : журн    . — Харьков  : ООО «Издательский дом «Губерния», 2017. — 40 с. – ISSN 2077–1088 
6.    630(051) Л63    Лісовий вісник. № 11-12 (73-74) [Текст] : всеукр. журн.    . — Луцьк  : ТзОВ "Друкмаркет", 2017. — 64 с. 
7.    [630:639.1](051) Л63    Лісовий і мисливський журнал. № 6 (125) [Текст] = Forest and hunting magazine : громадсько-публіцистичний часопис  / М-во лісового госп-ва України  . — Київ  : ТОВ Видавничій дім Еко-інформ, 2017. — 48 с. 
8.    628.1(051) В62    Водоочистка. Водоподготовка. Водоснабжение. № 10 (118) [Текст] : произв.-техн. и науч.-практ. журн    . — Москва  : МЕДИАКОЛОР, 2017. — 80 с. — ISSN 2072-2710 
9.    628.1(051) В62    Водоочистка. Водоподготовка. Водоснабжение. № 11 (119) [Текст] : произв.-техн. и науч.-практ. журн    . — Москва  : МЕДИАКОЛОР, 2017. — 80 с. — ISSN 2072-2710 
10.    622(051) У26    Уголь Украины. № 11-12 (731-732) [Текст] : ежемес. наук.-техн., произв. и эконом. журн.  / М-во энергетики и угольной пр-ти Украины, Союз горных специалистов Украины  . — Киев  : Укрниипроект, 2017. — 76 с. — ISSN 0041-5804 
11.    620(051) Э65    Энергосбережение. № 8 [Текст] : специализир. журн.    . — Москва  : АВОК-ПРЕСС, 2017. — 72 с. — ISSN 1609-7505 
12.    628.9(051) С24    Светотехника. № 6 [Текст] : науч.-техн. журн.  / учредитель ООО "Ред. журн. "Светотехника"  . — Москва  : Агенство Море, 2017. — 110 с. — ISSN 0039-7067 
13.    691.32/34(051) Б54    Бетон и железобетон в Украине. № 4 (98) [Текст] : науч.- техн. и произв. журн.  / учредитель СП Школяр  . — Полтава  : Школяр, 2017. — 40 с. 
14.    691.32/34(051) Б54    Бетон и железобетон в Украине. № 5 (99) [Текст] : науч.- техн. и произв. журн.  / учредитель СП Школяр  . — Полтава  : Школяр, 2017. — 40 с. 
15.    528(051) Г35    Геоинформатика. № 4 [Текст] = Geoinformatica : журн.    . — Москва  : [б. и.], 2017. — 66 с. — ISSN 1609-364Х 
16.    02 Б59    Бібліотечна планета. № 4 (78) : наук.-виробн. журн.  / засн. Нац. бібліотека України ім. Ярослава Мудрого, голов. ред. Т. Вилегжаніна  . — Київ  : Нац. бібліотека України ім. Ярослава Мудрого, 2017. — 42 с . 
17.    015:061.1](477)(051) В53    Вісник Книжкової палати. № 11 (256) [Текст] : наук.-практ. журн.  / засн. Книжкова палата України, голов. ред. М. І. Сенченко  . — Київ  : Книжкова палата України, 2017. — 52 с . – ISSN 2076—9326 
18.    02(051) Б59    Бібліотечний вісник . № 6 (242) [Текст] : наук.-теор. та практ. журн.  / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, голов. ред. В. Попик  . — Київ  : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2017. — 64 с. – ISSN 1029–7200 
19.    621.86/87(051) П45    Подъемные сооружения. Специальная техника. № 11 (182) [Текст] : науч.-техн., произв. журн.  / науч.-техн. ассоц. "Подъемные сооружения"  . — Одесса  : Крантест, 2017. — 32 с. — ISSN 1682-3095 
20.    621.86/87(051) П45    Подъемные сооружения. Специальная техника. № 12 (183) [Текст] : науч.-техн., произв. журн.  / науч.-техн. ассоц. "Подъемные сооружения"  . — Одесса  : Крантест, 2017. — 28 с. — ISSN 1682-3095 
21.    621.86/87(051) П45    Подъемные сооружения. Специальная техника. № 1 (184) [Текст] : науч.-техн., произв. журн.  / науч.-техн. ассоц. "Подъемные сооружения"  . — Одесса  : Крантест, 2017. — 28 с. — ISSN 1682-3095 
22.    72.03(075) Є78   Єрошкіна, Олена Олександрівна. Епоха бароко [Текст] : навч. посібник  / О. О. Єрошкіна  . — Харків  : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. — 123 с. 
23.    517(075.8) К56   Коваленко, Людмила Борисівна. Збірник тестових завдань з вищої математики. Модуль 2 [Текст] : навч. посібник  / Л. Б. Коваленко  . — Харків  : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. — 192 с 
24.    628.9(075) Н19   Назаренко, Леонід Андрійович. Світлотехнічні розрахунки [Текст] : навч. посібник  / Л. А. Назаренко, Т. В. Можаровська, В. С. Чернець  . — Харків  : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. — 142 с 
25.    338.48(075.8) П34   Писаревський, Ілля Матвійович. Ризик-менеджмент у туризмі [Текст] : навч. посібник для вищ. навч. заклад.  / І. М. Писаревський, О. Д. Стешенко  . — Харків  : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. — 128 с 
26.    656(075) Т48   Ткаченко, Ірина Олександрівна. Ризики у транспортних процесах [Текст] : навч. посібник  / І. О. Ткаченко  . — Харків  : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. — 114 с


Web of science
Базові та розширені можливості платформи Web of science
Матеріали семінару 2.03.2017 р.  «Можливості платформи Web of Science для якісних наукових досліджень...)».
Презентація "Можливості платформи Web of science для якісних наукових досліджень"

Вебінари дивись тут

Довідкова інформація
http://everum.org.ua/
http://wokinfo.com/

Scopus

Інструкція користувача Scopus

Керівництво користувача
Українські журнали в Scopus

Вебінари з пошуку та фільтрації результатів в Scopus

Відео лекція з пошуку авторів

з інтеграції профілю автора в Scopus и ORCID

 

Подаруй бібліотеці книгу - поділись мудрістю

Сохранить

електронний каталог

Сохранить

ElibUkr 01

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Наукові журнали у вільному доступі

Сохранить

Головне управління статистики в Харьківській області

Підводні технології

schedule

Графік роботи

Цифровий репозиторій

Електронний каталог

Перейти на сайт ХНУМГ


Дистанційне навчання

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить