Доступ до повнотекстової бази архіву журналів «Підводні технології»

Підводні технологіїШановні науковці! Повідомляємо вам, що у рамках Асоціації з міжнародним науково-виробничим журналом «Підводні технології: промислова та цивільна інженерія» ХНУМГ ім. О. М. Бекетова отримав доступ до архіву журналів. Наукова бібліотека ХНУМГ ім. О. М. Бекетова розмістила архів журналів «Підводні технології», з яким ви можете ознайомитися на сайті НБ: у розділі «Е-ресурси» за посиланням:

http://library.kname.edu.ua/index.php/uk/e-resursi/elektronni-resursi

Міжнародний науково-виробничий журнал «Підводні технології: промислова та цивільна інженерія» індексується у 8-ми наукометричних базах, має два ISSN (print, online), імпакт-фактор понад 1. В журналі публікуються сучасні дослідження вчених і фахівців в галузях промислової та цивільної інженерії. Журнал є рецензованим виданням з відкритим доступом в мережі Інтернет, що забезпечує:

- доступність до інформації та швидке її розповсюдження;

- вільне використання матеріалів із збереженням авторських прав;

- експертну оцінку публікацій фахівцями відповідних галузей;

- просування результатів наукових досліджень у виробництво.

До складу редакторської колегії залучені вітчизняні та закордонні науковці й фахівці, зокрема з Білорусії, Германії, Італії, Канади, Непалу, Німеччини, Польщі, Угорщини, Швеції та ін.

Проблематика журналу:

Геоінформаційні системи та управління; Розробка корисних копалин; Архітектура та будівництво; Механізація, автоматизація, енергетика; Інформаційні технології, логістика; Інженерні системи та екологія.


Доступ до статистичної інформації Головного управління статистики у Харківській області у галузі охорони здоров’я, культури та туризму

СтатистикаШановні науковці! Повідомляємо вам, що Наукова бібліотека ХНУМГ ім. О. М. Бекетова з метою популяризації статистичної діяльності та задля задоволення інформаційного попиту користувачів розмістила на сайті НБ доступ до статистичної інформації Головного управління статистики у Харківській області у галузі охорони здоров’я, культури та туризму. З даною інформацією ви можете ознайомитися на сайті НБ: http://library.kname.edu.ua/index.php/uk/e-resursi/elektronni-resursi у розділі «Е-ресурси» за посиланням:

http://library.kname.edu.ua/index.php/uk/e-resursi/elektronni-resursi

Головне управління статистики у Харківській області є територіальним органом Державної служби статистики України, який у межах наданої йому компетенції забезпечує реалізацію державної політики в галузі статистики з метою одержання достовірної інформації про соціально-економічне становище регіону. В своїй діяльності управління керується Конституцією України, Законами України "Про державну статистику", іншими законодавчими та правовими актами. Органи державної статистики здійснюють великий комплекс робіт по інформаційному забезпеченню діяльності органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, а також надають статистичну інформацію широкому загалу користувачів.

Нещодавно на головній сторінці веб-сайту Головного управління статистики було започатковано нову рубрику «Інфографіка». Це – графічне подання інформації відносно економічних, демографічних, соціальних, екологічних явищ і процесів, які відбуваються у Харківському регіоні. Тепер користувачі статистичної інформації мають можливість наочно простежувати взаємозв’язки окремих показників та існуючі тенденції у тій чи іншій сфері.


Тематический указатель к книге Станислава Шварца «Путешествие в провинциальную столицу: прогулки по старому Харькову»

ШварцНаучная библиотека ХНУГХ им. А. Н. Бекетова подготовила вспомогательный тематический указатель к книге Станислава Шварца «Путешествие в провинциальную столицу: прогулки по старому Харькову», которая вызвала большой интерес у читателей. Указатель предназначен для более быстрого поиска необходимой информации в книге.

На каждой странице читателю по-новому открываются знакомые харьковчанам улицы, скверы, площади, здания… Автор по крупицам собрал огромное количество сведений о знаменитых харьковчанах: ученых, архитекторах, артистах, поэтах и других известных жителях Харькова. Множество фотографий помогает воочию увидеть неизвестный нам Харьков.

В этой книге автор признается в любви своему городу, прогуливаясь знакомыми местами и обнаруживая для себя много нового и неожиданного.


Наукова бібліотека ХНУМГ ім. О. М. Бекетова – член Української бібліотечної асоціації

УБА

З червня 2017 року Наукова бібліотека ХНУМГ ім. О. М. Бекетова стала членом Української бібліотечної асоціації (УБА).

УБА тісно співробітничає з державними установами, громадськими організаціями, рухами, фондами та окремими громадянами, зацікавленими у розвитку бібліотечної справи. Виконуючи свою місію, УБА є надійним партнером у реалізації проектів багатьох національних і зарубіжних організацій, зокрема, Фонду «Відродження» (Київ), Інституту Відкритого Суспільства (Будапешт), Британської Ради (Київ), Гете-Інституту (Київ), Німецького Бібліотечного Інституту (Берлін),  Посольства США в Україні, Ради міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX), Фонду Монсанто (США), Європейської культурної фундації та ін. Асоціація має позитивний досвід співробітництва з Європейською Комісією за програмою «Технології інформаційного суспільства» щодо реалізації проектів PULMAN («Публічні бібліотеки активізують використання сучасних мереж»), CALIMERA («Використання в культурі: місцеві заклади як посередники в організації доступу до електронних ресурсів») і TEMPUS – проект «EduVisIm» («Адаптивні інформаційні та комунікативні технології для освіти учнів в Україні»).

УБА як національна бібліотечна асоціація є членом Міжнародної федерації бібліотечних асоціацій та установ (ІФЛА) і представлена у трьох секціях – національних бібліотечних асоціацій, публічних бібліотек та університетських бібліотек. Це дає можливість членам УБА репрезентувати Україну на міжнародній арені, брати участь у міжнародних проектах і бути обізнаними у світових тенденціях бібліотечної справи. Члени УБА беруть участь у щорічних Конференціях ІФЛА, у роботі експертних груп, поширюють кращий зарубіжний досвід в Україні, сприяючи доступності інформації, ліквідації інформаційної та електронної нерівності.

Членство в УБА надає можливість:

- встановити нові контакти та зв'язки з колегами для обміну думками та допомоги один одному;

- брати участь у роботі секцій, круглих столів, конференціях та семінарах, що їх організовує асоціація;

- підвищувати свій професійний рівень на семінарах, конференціях та під час інших заходів асоціації;

- отримувати професійні знання та інформацію з видань, що їх готує асоціація;

- залучатися до творення та реалізації бібліотечно-інформаційної політики, лобіювання інтересів користувачів бібліотек і бібліотекарів на всіх рівнях;

- отримувати професійну допомогу та консультації;

- приєднатися до спільного голосу бібліотечної громадськості, спрямованого на соціальну підтримку бібліотекарів, підвищення статусу бібліотек і бібліотекарів у суспільстві, покращання матеріального забезпечення та умов праці.

Місією Української бібліотечної асоціації є всебічне сприяння розвитку бібліотечної справи і забезпеченню реалізації права користувачів бібліотечних послуг на якісне і своєчасне бібліотечне та інформаційно-бібліографічне обслуговування, а також захист соціальних та інших спільних інтересів членів УБА.


Тренінг-семінар «Ефективна команда»

 Команда 123 травня 2017 року директор центру доуніверситетської освіти і кар’єри, доцент кафедри менеджменту і адміністрування Вікторія Олександрівна Мельман провела для працівників Наукової бібліотеки ХНУМГ ім. О. М. Бекетова тренінг-семінар «Ефективна команда». Зустрічі В. О. Мельман із співробітниками Наукової бібліотеки стали вже доброю традицією. Тренінг став логічним продовженням аналогічного заходу «Мотивація і робота в команді», проведеного у 2016 році.

Під час тренінгу бібліотекарі прослухали міні-лекцію «Команда мрії: етапи формування команди», висловили свої думки та побажання під час групової дискусії «Емоційна компетентність у командній роботі», виконали тренінгову вправу «Розвиток емоційної компетентності».

Результати тесту «Командні ролі» Р. М. Белбіна дозволили учасникам визначити природні для них ролі в колективі, а також ті ролі, від виконання яких вони воліли б відмовитися.

Особливу зацікавленість у співробітників Наукової бібліотеки викликало конкурсне завдання «Намалюй Герб своєї команди», яке сприяло розкриттю творчого потенціалу кожного учасника. За результатами конкурсу були відзначені переможці.

Команда 2Команда 3Команда 4

Заняття проходило у жвавій, дискусійній атмосфері, що сприяло підвищенню рівня ініціативності кожного співробітника. Отримані під час тренінгу теоретичні та практичні знання основ командної взаємодії допоможуть колективу Наукової бібліотеки працювати ще більш злагоджено та продуктивно.

Колектив Наукової бібліотеки ХНУМГ ім. О. М. Бекетова висловлює щиру подяку Вікторії Олександрівні Мельман та сподівається на подальшу плідну співпрацю!


Участь директора Наукової бібліотеки ХНУМГ ім. О. М. Бекетова у VII Міжнародній науково-практичній конференції «Інформаційний простір бібліотеки»

Львів 117-20 травня 2017 року у м. Львів проходила VII Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційний простір бібліотеки». У роботі конференції прийняли участь 130 делегатів провідних бібліотек України та Польщі. У рамках конференції було розглянуто та обговорено питання, пов’язані з наступними темами:

 • інформаційні ресурси і технології;

 • стратегічні напрями формування інформаційного простору бібліотек;

 • створення образу бібліотеки у локальному і регіональному середовищі;

 • інформаційне забезпечення навчального і наукового процесу;

 • шляхи реалізації проекту сприяння академічній доброчесності в Україні (SAIUP)

Зацікавленість в учасників конференції викликала доповідь директора Н. О. Євсюкової «Упровадження вільного програмного забезпечення КОХА для автоматизації бізнес-процесів Наукової бібліотеки ХНУМГ ім. О. М. Бекетова».

Встановлено контакти та проведено робочу зустріч із Андрієм Андрухівим, директором Науково-технічної бібліотеки Національного університету «Львівська політехніка», Сергієм Дубиком, зав. сектору автоматизації Львівської національної наукової бібліотеки ім. В.Стефаника та Мареком М. Гурські, директором бібліотеки Краківського технічного університету ім. Тадеуша Костюшки. Обговорено питання проведення на базі НБ ХНУМГ ім. О. М. Бекетова міжнародної конференції та семінарів-практикумів з питань вивчення досвіду впровадження ПЗ КОХА у роботу бібліотек з метою автоматизації.

У роботі конференції приймав участь координатор проекту сприяння академічній доброчесності в Україні Тарас Тимочко, який напередодні відвідав з робочим візитом ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Він дав високу оцінку роботі нашого університету та Наукової бібліотеки по формуванню у вузі культури академічної доброчесності. Робочою групою проекту передано до фонду бібліотеки книги та наочні матеріали.

Львів 2

У рамках даного проекту Наукова бібліотека підготувала презентацію «Культура академічної доброчесності», з якою Ви можете ознайомитися на нашому каналі Youtube . У читальних залах Наукової бібліотеки оформлено стенди з наочними матеріалами за даною тематикою.

Також, упродовж двох років Наукова бібліотека проводить заняття для студентів 1 курсу «Інформаційні ресурси НБ ХНУМГ ім. О. М. Бекетова». На заняттях розглядаються питання з культури академічної доброчесності, правил складання списку літератури, як зробити посилання та ін. Розроблено та розміщено у Цифровому репозиторії університету методичні вказівки з прикладами бібліографічного опису документів (Бібліографічний опис документів відповідно до ДСТУ 7.1:2006, запровадженого в дію в Україні 01.07.2007 : метод. реком. / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад.: Н. Б. Давидова, В. О. Статкус ; відп. за вип. О. М. Штангей. – 3-тє вид., перероб. і доп. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – 23 с. – Режим доступу : http://eprints.kname.edu.ua/39379/).


On-line семинары Clarivate Analytics

clarivate logo for press release LogoВ конце 2016 года подразделение компании Thomson Reuters по научным исследованиям и интеллектуальной собственности стало независимой компанией Clarivate Analytics, сконцентрированной на научно-технической информации. Прочитать об этих изменениях можно здесь. Clarivate Analytics продолжает развивать и совершенствовать все информационные инструменты и ресурсы для научных исследований, включая Web of Science и связанные с ней инструменты.

Мы рады пригласить вас принять участие в очередной серии онлайн-семинаров, посвященных работе с платформой Web of Science и другими ресурсами для научной деятельности, которая пройдет в период с 29 мая по 2 июня 2017 года.

Расписание:

29 мая, понедельник
09:00 – 10:00         Платформа Web of Science – базовые возможности поиска. РЕГИСТРАЦИЯ
11:00 – 12:00         Поиск по автору и ResearcherID. РЕГИСТРАЦИЯ
14:00 – 15:00         Работа с библиографией в программе EndNote Online. РЕГИСТРАЦИЯ

30 мая, вторник
10:00 – 11:00         Поиск и анализ научных журналов с использованием Journal Citation Reports.
РЕГИСТРАЦИЯ
12:00 – 13:00         Платформа Web of Science – базовые возможности поиска. РЕГИСТРАЦИЯ
14:00 – 15:00         Поиск по автору и ResearcherID. РЕГИСТРАЦИЯ

31 мая, среда
10:00 – 11:00         Работа с библиографией в программе EndNote Online. РЕГИСТРАЦИЯ
12:00 – 13:00         Поиск и анализ научных журналов с использованием Journal Citation Reports
РЕГИСТРАЦИЯ
14:00 – 15:00         Аналитический инструмент InCites. РЕГИСТРАЦИЯ

1 июня, четверг
09:00 – 10:00         Работа с патентной информацией в базе Derwent Innovation Index. РЕГИСТРАЦИЯ
11:00 – 12:00         Web of Science: расширенные возможности. РЕГИСТРАЦИЯ
13:00 – 14:00         Поиск по организации в Web of Science. РЕГИСТРАЦИЯ
15:00 – 16:00         Аналитический инструмент InCites. РЕГИСТРАЦИЯ

2 июня, пятница
09:00 – 10:00         Web of Science: расширенные возможности. РЕГИСТРАЦИЯ
11:00 – 12:00         Поиск по организации в Web of Science. РЕГИСТРАЦИЯ
13:00 – 14:00         Работа с патентной информацией в базе Derwent Innovation Index. РЕГИСТРАЦИЯ

Ознакомиться с подробной информацией и зарегистрироваться на интересующие вас семинары вы можете по ссылкам в этом письме или на сайте  – зеленая кнопка ОНЛАЙН СЕМИНАРЫ справа.

Все семинары бесплатны и проводятся на русском языке. Регистрация на семинары обязательна, рекомендуем пройти ее заранее. Видео-инструкцию для регистрации и подключения к семинарам можно посмотреть здесь. По итогам семинаров участники смогут получить сертификаты (подробности на сайте).

Следующая серия семинаров по информационным ресурсам компании Clarivate Analytics состоится в конце июня 2017 года, расписание уже доступно на сайте.

Записи предыдущих семинаров доступны на нашем канале YouTube.


Всемирный день вышиванок

вишиванка

18 мая 2017 в Украине отмечается День вышиванки. С целью популяризации украинской культуры и традиции Научная библиотека ХНУГХ им. А. Н. Бекетова подготовила книжную выставку. Приглашаем всех желающих ознакомиться с интересными материалами об истории вышивки в Украине. Выставка расположена в читальном зале общественно-экономической литературы научной библиотеки.

IMG 20170519 141231  IMG 20170519 141244

Посмотреть книжную выставку


День информации 2017

Вниманию профессорско-преподавательского состава, инженеров, аспирантов и студентов университета.

В читальном зале общественно-экономических наук (читальный зал №1) проводится День информации. Предлагается просмотр новой литературы. Выставка открыта с 9-00 до 16-30 16-17 мая 2017 года.


 Den Pobedi

Ко Дню памяти жертв Второй мировой войны и Дня Победы научная библиотека ХНУГХ им. А. Н. Бекетова подготовила книжную выставку.

 

 

 

 

 

 


Уважаемые преподаватели!

Сообщаем вам, что продолжается подписка на периодические издания (2-е полугодие 2017 года). С заказами обращаться в отдел комплектования и научной обработки литературы (начальник отдела Туманова Елена Николаева).

тел. (057) 707-32-26, тел. 24-26

e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Бланк-заказ на предоплату переодических изданий

Каталог местных периодических изданий (1)

Каталог местных периодических изданий (2)

Каталог изданий Украины

Каталог зарубежных изданий (1)

Каталог зарубежных изданий (2)

Архив журналов научной библиотеки ХНУГХ им. А. Н. Бекетова


ВыставкаВыставка научно-методической литературы

 

Уважаемые преподаватели кафедр, аспиранты и студенты Университета! Приглашаем вас на выставку научно-методической литературы преподавателей Университета, изданной в 2014-2016 годах. Выставка работает в читальном зале общественно-экономической литературы научной библиотеки Университета с 26.04.2017 г. по 05.05.2017 г. с 9.00 до 17.00.


XXI Международная конференция «Слобожанские чтения»

25 апреля в помещении Научной библиотеки университета в рамках XXI Международной конференции «Слобожанские чтения», посвящённой восстановлению исторической памяти и сохранению отечественного культурного наследия, состоятся:

10.00 - 15.00 Круглый стол: «Сохранить культурное наследие Слобожанщины - бесценное хранилище исторической памяти»;

14.00 - 17.00 Презентации изданий и документальных фильмов.

Конференция проходит по случаю Международного дня памятников и достопримечательностей, Дня памятников истории и культуры и посвящена 140-летию со дня рождения Федора Ивановича Шмита (1877-1937 (1941, 1942)).

Организаторами конференции являются Управление культуры и туризма облгосадминистрации и Харьковский научно-методический центр охраны культурного наследия.

Программа


plagiat 1

Культура академической доброчестности

Научная библиотека ХНУМГ им. А. Н. Бекетова присоединилась к проекту «Культура академической доброчестности: роль библиотек», который основан Украинской библиотечной ассоциацией при поддержке Посольства США в Украине. Проект направлен на формирование в обществе культуры академической доброчестности, предотвращение проявления мошенничества, плагиата, коррупции в сфере образования и науки.

В рамках данного проекта Научная библиотека подготовила презентацию «Культура академической доброчестности», с которой Вы можете ознакомиться на сайте НБ library.kname.edu.ua или просмотреть на экране телевизора в холле Университета.

Уже на протяжении двух лет Научная библиотека проводит занятия для студентов 1 курса «Информационные ресурсы НБ ХНУМГ им. А. Н. Бекетова ». На занятиях рассматриваются вопросы по культуре академической доброчестности, правила составления списка литературы, как сделать ссылки и др. Разработаны и размещены в Цифровом репозитории Университета методические указания с примерами библиографического описания документов (Библиографическое описание документов в соответствии с ГОСТ 7.1: 2006, введено в действие в Украине 01.07.2007: метод. реком. / Харьков. нац. ун-т гор. хоз ва им. А. Н. Бекетова; сост. Н. Б. Давыдова, В. О. Статкус; отв. за вып. О. Н. Штангей. - 3-е изд., перераб. и доп. - Харьков: ХНУМГ им. А. Н. Бекетова, 2015 - 23 с. - Режим доступа: http://eprints.kname.edu.ua/39379/).


leonardo da vinci

15 апреля 2017 года исполняется 565 лет со дня рождения Леонардо да Винчи (1452-1519), итальянского живописца, скульптора, архитектора, ученого, инженера. Научная библиотека ХНУГХ им. А. Н. Бекетова создала виртуальную выставку, посвященную жизни и деятельности выдающегося художника.

 


RIK YAPONIYIСогласно Указу Президента Украины Петра Порошенко, 2017 объявлен годом Японии в Украине. С целью ознакомления с обычаями и культурными традициями загадочной страны восходящего солнца Научная библиотека ХНУГХ им. А. Н. Бекетова создала виртуальную выставку.


Открытка с тюльпанами


Научно-практический семинар «Возможности платформы Web of Science для качественных научных исследований и обучения (Web of Science Core Collection, Journal Citation Report, EndNote, ResearcherID)»

DSC 5042 11 марта 2017 года состоялся научно-практический семинар «Возможности платформы Web of Science для качественных научных исследований и обучения (Web of Science Core Collection, Journal Citation Report, EndNote, ResearcherID)».
Ученые ХНУГХ им. А. Н. Бекетова и сотрудники Научной библиотеки Университета прослушали доклад Ирины Тихонковой, к.б.н., специалиста по обучению (г. Киев).
Профессиональный интерес у участников вызвали актуальные вопросы, которые рассматривались на семинаре:
- Платформа Web of Science: базовые возможности.
- Поиск и анализ научных журналов с использованием Journal Citation Reports.
- Emerging Sources Citation Index (ESCI).
- Работа с библиографией в программе EndNote Online.
- Поиск по авторам и ResearcherID.
Семинар проходил в оживленной дискуссионной атмосфере. Ученые имели возможность задать вопросы и получить разъяснения о возможностях платформы Web of Science для научной работы.
Презентация научно-практического семинара доступна по ссылке

DSC 5040 1 DSC 5044 1


8 мартаКо Международному дню женщин и мира Научная библиотека ХНУГХ им. А. Н. Бекетова подготовила виртуальную выставку.

 

 

 


Бекетов3-го марта 2017 года отмечается 155 лет со дня рождения Алексея Николаевича Бекетова (1862-1941), украинского архитектора, педагога, заслуженного деятеля искусств УССР.

Научная библиотека ХНУМГ им. А. Н. Бекетова создала виртуальную выставку, посвященную жизни и деятельности выдающегося зодчего.


webinarУважаемые ученые, приглашаем вас 24 февраля с 10 до 11:00 принять участие в вебинаре Registration Confirmed Вступление в Web of Science: за час об основном. Это первый обзорный вебинар возможностей платформы Web of Science для научной работы на украинском языке. Будут рассмотрены следующие темы: поиск и анализ информации в Web of Science Core Collection; коллекция ошибок, которые привели к отсутствию результатов поиска; создание собственной картотеки статей в референс-менеджере EndNote on-line и оформление публикаций по формату определенного издания; анализ изданий с помощью Journal Citation Report (импакт-фактор); авторские идентификаторы ResearcherID и ORCID - панацея или лишние хлопоты.

Регистрация на вебинар по ссылке.


webofscienceУважаемые коллеги, приглашаем Вас на семинар «Возможности платформы Web of Science для качественных научных исследований и обучения (Web of Science Core Collection, Journal Citation Report, EndNote, ResearcherID)», который состоится 1 марта в 15.30 (1-й конференц-зал) . Ведущая семинара Тихонкова Ирина (г. Киев).


ГребенниковУважаемые ученые, сообщаем вам, что с 20 февраля сроком на 1 месяц вы можете пользоваться электронной библиотекой ИД «Гребенников» в тестовом доступе с компьютеров библиотеки.
Eсловия:
- За период тестирования университет может загрузить не более 500 статей, однако, если лимит будет загружен ранее, можно увеличить его по взаимному согласию сторон;
- Во время тестирования не будут доступны материалы 2016-2017 гг.
Электронная библиотека «Гребенников» имеет такие рубрики по маркетингу, менеджменту, финансам, персоналу и альманахи:
Маркетинг:
брендинг
интернет маркетинг
маркетинговые исследования
маркетинговые коммуникации
потребительское поведение
реклама
управления маркетингом
управление продажами
B-2-B маркетинг
банковский маркетинг
внутренний маркетинг
демаркетинг
информационное обеспечение маркетинга
маркетинг в условиях кризиса
маркетинг услуг
методологические основы маркетинга
мобильный маркетинг
некоммерческий маркетинг
основы маркетинга
практический маркетинг
стратегическое управление клиентами
Менеджмент:
логистика
стратегический менеджмент
Balanced scorecard
антикризисное управление
бизнес процессы
интегрированные бизнес-группы
информационные технологии в менеджменте
ключевые показатели эффективности (KPI)
консалтинг, аутсорсинг
корпоративная культура
менеджмент инноваций
менеджмент качества
менеджмент роста
модели управления
организация мероприятий
основы менеджмента
правовые аспекты менеджмента
практика менеджмента
реинжиниринг
репутация
слияния и поглощения
тайм менеджмент
тенденции развития менеджмента
управления знаниями
управления преобразованиями
управление проектами
управленческий учет
Финансы:
инвестирования
финансовый менеджмент
аренда и лизинг
аудит
бухгалтерский учет и отчетность
делопроизводство
информационные системы в финансах
кредитования
налоги и налогообложение
рынок акций
рынок деривативов
рынок облигаций
страхование
теория информации
управление рисками
факторинг
финансовое право
Персонал:
кадровый менеджмент
мотивация
обучение персонала
безопасность, мошенничество и шпионаж
внутренние коммуникации
лидерство
личная эффективность
люди и организация
практика управления персоналом
развитие персонала
рынок труда
Альманахи:
альманахи по маркетингу
альманахи по менеджменту
альманахи по финансам
Доступ к электронной библиотеке происходит с компьютеров в библиотеке по ссылке: grebennikon.ru

Слава небесній сотні
20 февраля согласно указу Президента Украины №69/2015 "О чествовании подвига участников революции достоинства и увековечения памяти Героев Небесной Сотни отмечается день Героев Небнсной Сотни. В память о Героях Украины библиотека подготовила виртуальную выставку.

 


14 февраля – Международный день дарения книг!
Подари книгу бке 14 февраля
Международный день дарения книг (International Book Giving Day) - это добровольная инициатива, основанная в 2012 году американкой Эмми Бродмур. Она направлена ​​на повышение интереса и доступа к книгам и библиотекам.
Цель Международного дня дарения книг - вдохновить людей по всему миру подарить 14 февраля книгу - библиотеке, товарищу, членам семьи. Считается, что в этот день должны объединиться и те, кто дарит книги, и те, кто прививает любовь к чтению.
Ведь книга - один из самых ценных изобретений человечества, она сеет правду, добро, любовь; она даст нам ответы на все вопросы и хороший совет; научит жить, любить и работать ради счастья народа, ради самих себя и своих родных. Сегодня без книги мы не можем представить свою жизнь, потому что она - постоянный спутник, лучший советчик во всех жизненных ситуациях и для малышей, и для школьников, и для зрелых, опытных людей. Недаром в народе говорят: «Кто много читает, тот много знает». Чаще заглядывайте в сокровищницу духовности - книги, из которых бьет неиссякаемый источник мудрости.
Уважаемые читатели!
Научная библиотека проводит постоянно действующую акцию

«Подари библиотеке современную книгу».
Присоединяйтесь к акции!
Не оставайтесь равнодушными - библиотеке нужны новые книги!
Добрые дела делать приятно!
Благодарим за подарки!

charles dickens

Ко дню рождения великого английского писателя одного из популярнейших романистов викторианской эпохи Чарльза Диккенса библиотека подготовила виртуальную выставку.
 

 


27 января 2017 г. в читальном зале №1 научной библиотеки ХНУГХ им. А. Н. Бекетова состоится выездное заседание клуба "Краевед", действующего при Харьковской государственной научной библиотеке им. В. Г. Короленко на тему: "Профессор из казачьего края" (жизнь и деятельность основателя ХНУГХ им. А. Н. Бекетова профессора Александра Прокоповича Маркова). Лектор - заслуженный работник ХНУГХ, лауреат творческой премии Харьковского горисполкома в области краеведения им. Дмитрия Багалия, заведующая сектором научной библиотеки ХНУГХ им. А. Н. Бекетова Трипутина Наталья Петровна.
Начало заседания в 15-00.

Марков 1

МАРКОВ АЛЕКСАНДР ПРОКОПОВИЧ
(1885 [6] -1973)
Основатель высшего коммунального образования в стране
Основатель и первый директор
Всеукраинского техникума коммунального хозяйства (1922)
Известный деятель муниципального движения в Российской империи,
выдающийся теоретик и практик экономики местного хозяйства
Магистр финансового права, кандидат экономических наук (1915)
Профессор Харьковского института народного хозяйства (1918-1922),
Франко-Российского института социальных и политических наук и Сорбонны,
Харьковского и Московского университетов

Коллектив библиотеки поздравляет Функ Аллу Валериевну, студентку 5 курса факультета архитектуры, дизайна и изобразительного искусства с победой в конкурсе «Лучший читатель 2016 года». Лучшим студентом дистанционного курса «Информационные ресурсы научной библиотеки университета» в 2016 году стал Колесниченко Владислав Николаевич, студент 1 курса факультета транспортных систем и технологий. Желаем успеха, вдохновения и новых свершений!

Функ  Колєсніченко


sova 2016
Конкурс «Библиотекарь года 2016»
При поддержке методического объединения библиотек высших учебных заведений Харьковской зоны ООО «Компания ПАЕР» диплом «Библиотекарь года 2016» - за личный вклад в библиотечное дело, за лучшую коллективную работу получили заместитель директора Научной библиотеки ХНУГХ им. А. Н. Бекетова Федяй Светлана Ивановна и начальник отдела Штангей Ольга Николаевна.
ДИПЛОМЫ конкурса в номинации "За цикл книжно-иллюстративных выставок" получили: начальник отдела Христодорова Лилия Александровна, заведующая сектором Удовиченко Елена Анатольевна и библиотекарь I-й категории Наугольнова Светлана Борисовна.
fedyay si shtangey om christodorova lo udovichenko oa naugolnova sb
 Поздравляем коллег с победой и желаем новых достижений и вдохновения! 

15–16 декабря 2016 года в рамках ІІ конференции «Наследие университета. История. Наука. Культура. Личность» состоялся книжный просмотр «Учёные-юбиляры ХНУГХ им. А. Н. Бекетова 2016 года». Он был организован перед входом в Музейный комплекс Университета. Материалы представлены по разделам:
 • История ХНУГХ им. А. Н. Бекетова
 • Директоры
 • Архитектура и живопись
 • Другие отрасли городского хозяйства
Посетители могли ознакомиться с изданиями разных лет, альбомами вырезок из газет, фотоальбомами, журнальными статьями, буклетами, фотографиями, которые хранятся в фондах научной библиотеки Университета, ХГНБ им. В. Г. Короленко и Музейного комплекса. Оформление выставки осуществлялось с помощью дизайн-лаборатории.
Выставку посетили: члены ректората, Учёного совета, сотрудники, преподаватели и студенты университета.
В целом на просмотре было представлено 164 издания.

Спадщина

Спадщина 1 Спадщина 2

Спадщина 3 Спадщина 4

Спадщина 5 Спадщина 6

Спадщина 7 Спадщина 8

Спадщина 9 Спадщина 10

Спадщина 11 Спадщина 12


14 декабря отмечается День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
В память ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС, научная библиотека ХНУМГ им. А. Н. Бекетова подготовила виртуальную выставку.

Чернобыль


На современном этапе развития украинского общества актуальной является тема гендерного равенства в Украине. Научная библиотека ХНУГХ им. А. Н. Бекетова подготовила виртуальную выставку, посвящённую гендерным проблемам.

 

зображення гендер

В читальном зале общественно-экономической литературы Научной библиотеки ХНУГХ им. А. Н. Бекетова организована книжная выставка, посвященная гендерному равенству в Украине.

01 02

03 04 05 06

 

 
Приглашение на он-лайн семинары от компании Thomson Reuters
Компания Thomson Reuters приглашает всех желающих принять участие в очередной серии онлайн-семинаров, посвященных работе с платформой Web of Science и другими ресурсами для научной деятельности, которая пройдет в период с 30 ноября по 9 декабря 2016 года.
Расписание:
30 ноября, среда
9:00 – 10:00     Платформа Web of Science – базовые возможности поиска. РЕГИСТРАЦИЯ
11:00 – 12:00     Поиск по автору и ResearcherID. РЕГИСТРАЦИЯ
14:00 – 15:00     Работа с библиографией в программе EndNote Online. РЕГИСТРАЦИЯ
1 декабря, четверг
9:00 – 10:00     Поиск и анализ научных журналов с использованием Journal Citation Reports. РЕГИСТРАЦИЯ
11:00 – 12:00     Платформа Web of Science – базовые возможности поиска. РЕГИСТРАЦИЯ
14:00 – 15:00     Поиск по автору и ResearcherID. РЕГИСТРАЦИЯ
7 декабря, среда
08:00 – 09:00     Работа с библиографией в программе EndNote Online. РЕГИСТРАЦИЯ
10:00 – 11:00     Поиск и анализ научных журналов с использованием Journal Citation Reports. РЕГИСТРАЦИЯ
12:00 – 13:00      NEW! Работа с патентной информацией в базе Derwent Innovation Index. РЕГИСТРАЦИЯ
14:00 – 15:00     Аналитический инструмент InCites. РЕГИСТРАЦИЯ
8 декабря, четверг
08:00 – 9:00     NEW! Работа с патентной информацией в базе Derwent Innovation Indeх. РЕГИСТРАЦИЯ
10:00 – 11:00     Платформа Web of Science: расширенные возможности. РЕГИСТРАЦИЯ
13:00 – 14:00     Поиск по организации в Web of Science. РЕГИСТРАЦИЯ
9 декабря, пятница
9:00 – 10:00     Платформа Web of Science: расширенные возможности. РЕГИСТРАЦИЯ
11:00 – 12:00     Поиск по организации в Web of Science. РЕГИСТРАЦИЯ 
13:00 – 14:00     Аналитический инструмент InCites. РЕГИСТРАЦИЯ
Ознакомиться с подробной информацией и зарегистрироваться на интересующие Вас мероприятия Вы можете на нашем сайте.
Все семинары бесплатны. Регистрация обязательна, рекомендуем пройти ее заранее. Видео-инструкцию для регистрации можно посмотреть здесь. По итогам семинаров участники смогут получить сертификаты (подробности на сайте).
Следующая серия семинаров по ресурсам Thomson Reuters состоится в феврале 2017 года, следите за обновлениями на нашем сайте. Записи предыдущих семинаров доступны на нашем канале Youtube.
Ждем Вас на наших семинарах!

26 ноября 2016 в Украине отмечается День памяти жертв голодоморов. Лозунг нынешних памятных мероприятий: «Голодомор не сломал». С целью чествования памяти жертв геноцида Украинского народа - Голодомора 1932 - 1933 годов - научная библиотека ХНУМГ им. А. Н. Бекетова подготовила виртуальную выставку.

 

Golodomor new


21 ноября - День достоинства и свободы.
На абонементе художественной литературы организована книжная выставка, посвященная третьей годовщине Майдана.

Революція гідності 2016


Уважаемые студенты!
17 ноября имеет особое значение для студентов всего мира, ведь это - Международный день студента. Этот праздник сближает и объединяет молодых людей всего мира, потому что это, прежде всего, день студенческой солидарности, который не имеет границ. Библиотека поздравляет с праздником!

f 17 11


      information day russian 2016 
 
 
     8 и 9 ноября 2016 года в рамках мероприятий, посвящённых 60-летию Студенческих строительных отрядов ХИИКС, научная библиотека подготовила и провела книжную выставку «Эпоха студенческих строительных отрядов». На ней были представлены: книги, статьи, газетные публикации, иллюстративный материал, воспоминания студотрядовцев, стихи и песни, посвящённые студенческим строительным отрядам. Материалы выставки отображают разные аспекты этого движения: историю возникновения, широкое географическое распространение, вопросы организации труда и быта, охраны труда, медицинского обеспечения и т. д. На выставке были экспонированы документы из фондов библиотек: НБ ХНУГХ им. А. Н. Бекетова, ХГНБ им. В. Г. Короленко, НТБ НТУ «ХПИ».
     Также была представлена фотовыставка, подготовленная Музейным комплексом университета «Эпоха студенческих строительных отрядов в истории университета».
     Выставка проходила в красном холле Харьковского национального университета городского хозяйства имени А. Н. Бекетова.

 

1  2  3

4  5  6

7  8  9


 

Ко Дню укринской письменности и языка библиотека подготовила виртуальную выставку.

День української писемності та мови


2016 в Украине объявлен годом Ивана Франко. Библиотека подготовила виртуальную выставку.

Уважаемые преподаватели!
Сообщаем вам, что продолжается подписка на периодические издания (1-е полугодие 2017 года). С заказами обращаться в библиотеку в читальный зал №1: общественно-экономической литературы.
Контактное лицо: Юлия Анатольевна Букшенко, тел. 22-13

 webofscience

Возобновлён доступ и открыта регистрация в наукометрической базе Web of Science до 31.10.2016 года.
Уважаемые учёные, сообщаем вам о том, что в зале информационного сервиса научной библиотеки продолжается регистрация в Web of Science! После регистрации в библиотеке вы сможете пользоваться Web of Science с любого персонального компьютера на протяжении действия тестового доступа.
Web of Science - это поисковая платформа, которая объединяет реферативные базы данных публикаций в научных журналах и патентов, в том числе базы, учитывающие взаимное цитирование публикаций. Web of Science охватывает материалы по естественным, техническим, биологических, общественных, гуманитарных наук и искусства. Платформа обладает встроенными возможностями поиска, анализа и управления библиографической информацией.
Для регистрации необходимо:
1. Войти на сайт webofscience.com с компьютера в библиотеке.
2. Нажать кнопку "Войти".
3. Дважды ввести адрес своей электронной почты с доменом @ kname.edu.ua (например, Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.).
4. Скопировать полученный на электронную почту код и добавить его в поле "Подтверждение электронной почты».
5. Заполнить анкету регистрации.
Процесс регистрации займёт всего 5-10 минут вашего времени.

В читальном зале общественно-экономической литературы Научной библиотеки ХНУГХ им. А. Н. Бекетова организована книжная выставка "Украина - моя Родина", посвященная 25-летию со дня Независимости

IMG 20160822 164651


 Ко Дню архитектуры Украины в читальном зале естественной и технической литературы проходит книжная выставка. Приглашаем всех желающих!

architecture day


ХНУМГ ім. О. М. Бекетова приєднується до ElibUkr

Наглядовою радою проекту ElibUkr прийнято позитивне рішення щодо приєднання Харківського національного університету міського господарства імені  О. М. Бекетова.

Інноваційний проект  ElibUkr об’єднує бібліотеки вищих навчальних закладів, національні бібліотеки та інші організації України. Метою проекту є забезпечення доступу до світової наукової інформації, створення власних академічних ресурсів, а також інтеграція української науки та бібліотечної справи у світову наукову комунікацію.

Реалізація проекту сприяє розвитку громадянського суспільства та демократичного процесу в Україні, надаючи доступ до великої кількості інформаційних ресурсів для максимальної кількості користувачів.

ElibUkr 01


Научная библиотека ХНУГХ им. А. Н. Бекетова проводит книжную выставку, посвящённую Дню Конституции Украины.
Выставка проходит в читальном зале общественно-экономической литературы.

день конституции


Научная библиотека ХНУГХ им. А. Н. Бекетова с 17.06.2016 по 24.06.2016 проводит книжную выставку, посвящённую Дню скорби и памяти жертв войны в Украине.
Выставка проходит в читальном зале общественно-экономической литературы.

IMG 20160617 145159 IMG 20160617 150935 IMG 20160617 150949


Научная библиотека разместила в Википедии статью о ректоре ХИИКС (1962—1975 гг.), кандидате технических наук, профессоре Бутенко Юрии Ильиче
Бутенко

Научная библиотека разместила в Википедии статью о докторе технических наук, профессоре ХНУГХ им. А. Н. Бекетова Маляренко Виталии Андреевиче.

432px Маляренко01


 Всемирный день окружающей среды

Ко Всемирному дню окружающей среды в читальном зале естественной и технической литературы проходит книжная выставка. Приглашаем всех желающих!

день окружающей среды1


 Выставка «Учёный, педагог, созидатель»
24 и 27 мая 2016 года в рамках мероприятий, посвящённых памяти ректора ХИИКС (1962—1975 гг.) Ю. И. Бутенко и 90-летию со дня его рождения, научная библиотека подготовила выставку «Учёный, педагог, созидатель». На ней были представлены: учебные издания, научные статьи, газетные публикации Ю. И. Бутенко. Также на выставке экспонировались фотокопии архивных документов и публикации о нём. Материалы представлены из фондов библиотек: НБ ХНУГХ им. А. Н. Бекетова, ХГНБ им. В. Г. Короленко, НТБ УкрГУЖТ, ЦНБ ХНУ им. В. Н. Каразина.
Выставка проходила в холле аудитории имени Ю. И. Бутенко и возле конфенц-зала № 1. Фотоматериалы были представлены Музейным комплексом Университета, оформление выполнено дизайн-лабораторией. 

ButenkoButenko1Butenko2Butenko3Butenko4Butenko5Rektor


 

Коллектив Научной библиотеки ХНУМГ имени А. Н. Бекетова выражает искреннюю благодарность дарителям за переданные в библиотечный фонд издания в рамках акции
«Подари библиотеке современную книгу»:
Ректор Бабаев Владимир Николаевич
Почетный ректор Шутенко Леонид Николаевич
Первый проректор Стадник Григорий Васильевич
Проректор Малеев Александр Иванович
Проректор Пан Николай Павлович
Проректор Харченко Виктор Федорович
Влащенко Наталия Николаевна (Кафедра туризма и гостиничного хозяйства)
Гайдученко Светлана Александровна (Кафедра менеджмента и администрирования)
Дегтяр Олег Андреевич (Кафедра менеджмента и администрирования)
Ильенко Елена Львовна (Кафедра иностранных языков)
Капцов Иван Иванович (Кафедра экплуатации газовых и тепловых сетей)
Карлова Елена Анатольевна (Кафедра менеджмента и администрирования)
Ковалевская Алла Владимировна (Кафедра экономики предприятий городского хозяйства ЦПО и ЗН)
Лысенко Майя Станиславовна (Кафедра истории и культурологии)
Литвиненко Анатолий Савельевич (Кафедра светотехники и источников света)
Маляренко Виталий Андреевич (Кафедра систем электроснабжения и электропотребления городов)
Мартишова Лариса Сергеевна (Кафедра градостроительства)
Можайкина Наталья Васильевна (Кафедра экономической теории)
Назаренко Леонид Андреевич (Кафедра светотехники и источников света)
Овчинников Станислав Степанович (Кафедра светотехники и источников света)
Писаревский Илья Матвеевич (Декан факультета менеджмента)
Пустовойтова Оксана Михайловна (Кафедра строительных кострукций)
Рябченко Ольга Леонидовна (Кафедра истории и культурологии)
Скрипник Елена Сергеевна (Охрана труда и БЖД)
Стольберг Феликс Владимирович (Кафедра инженерной экологии городов)
Сторожук Леонид Константинович (Кафедра основ архитектурного проектирования и рисунка)
Хандогин Ольга Вадимовна (Кафедра инженерной экологии городов)
Чумаченко Игорь Владимирович (Кафедра управления проектами в городском хозяйстве)
Швец Лидия Ивановна (Кафедра истории и культурологии)
Подаренная Вами литература станет ощутимым источником пополнения библиотечной коллекции и окажет неоценимую помощь для обеспечения учебно-воспитательного процесса и научно-педагогической деятельности университета.
Надеемся на наше дальнейшее сотрудничество и пусть Вам сопутствует удача во всех Ваших начинаниях!

День науки в библиотеке

день науки 

С 17 по 18 мая Научная библиотека провела День информации

С 17 по 18 мая Научная библиотека провела День информации. В рамках мероприятия была оформлена выставка новых поступлений литературы в библиотеку за последние шесть месяцев. День информации проводился в виде тематических подборок новой литературы, которые были предоставлены такими структурными подразделениями библиотеки:
 • Читальным залом общественно-экономических наук: книги, журналы, газеты;
 • Читальным залом естественной и технической литературы: книги, журналы;
 • Абонементом учебной литературы: книги, методические указания;
 • Абонементом научной литературы: книги;
 • Абонементом художественной литературы: книги;
 • Информационно-библиографическим отделом: справочная и краеведческая литература.

Для посетителей мероприятия была предоставлена ​​информация о месте нахождения и количестве экземпляров документов.
На выставке было представлено:

 • Книги - 286 экземпляров;
 • Журналы - 47 экземпляров.

Мероприятие посетили студенты, профессоры, преподаватели, аспиранты и сотрудники университета.

infoday1


 

 18 мая - Международный день музеев!

По этому случаю библиотекарь художественного абонемента Гетьманова Т. А.
подготовила презентацию

 museum


 

information day russian


 15 мая 2016 года - 125 лет с дня рождения Михаила Булгакова.

Научная библиотека им. О. М. Бекетова по этому случаю

подготовила виртуальную выставку

Булгаков

 


 Выставка научно-методической литературы

 


21 апреля исполняется 200 лет со дня рождения Шарло́тты Бро́нте.

 Научная библиотека ХНУГХ им. А. НБекетова

 по этому случаю создала виртуальную выставку!

8879


апреля 1841г. родилась Христина Даниловна Алчевская
украинский педагог, организатор народного образования,
 жена Алексея Алчевского,
 мать Григория, Ивана и Христи Алчевских.
 Научная библиотека ХНУГХ им. А. Н. Бекетова
по этому случаю создала виртуальную выставку!
Алчевская

20 марта во всем мире отмечается Международный день счастья!
Научная библиотека ХНУГХ им. А. Н. Бекетова
по этому случаю создала виртуальную выставку!

den shastja


Ко дню рождения гениальной поэтессы,
великой дочки украинского народа 
Леси Украинки, 
библиотека подготовила виртуальную выставку!!!

ScreenShot 20160225113052

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить


Сохранить

електронний каталог

Сохранить

ElibUkr 01

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Наукові журнали у вільному доступі

Сохранить

Головне управління статистики в Харьківській області

Підводні технології