Назва ресурсу

Опис ресурсу

Навчальний заклад

Вестник МГУ

Повнотекстова електронна версія журналу

Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»

«Евразийский юридический журнал»

Загальноросійський науковий та науково-практичний юридичний журнал

Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»

«Защита информации. Инсайд»

Російський електронний журнал

Харківський національний університет радіоелектроніки

БД «Издания по общественным и гуманитарным наукам»

20 провідних журналів російського видавництва «Наука»

ХНУ імені В.Н.Каразіна

«Интегрум»

Повнотекстова інформаційно-аналітична база даних (Росія)

Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія»

«Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики и права»

Повнотекстовий електронний журнал присвячений боротьбі із злочинністю

Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»

«Ліга:Закон»

Інформаційно-правова українська офіційна база даних

 • Національний технічний університет «ХПІ»

 • Харківська державна академія культури

 • Харківський економіко-правовий університет

 • Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія»

 • Харківський національний економічний університет

 • Харківський національний університет радіоелектроніки

«Лига-Элит»

Юридична база даних

Українська інженерно-педагогічна академія

Мега-НаУ

Професійна юридична система «Нормативні акти України»

 • Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»

 • Харківська державна академія культури

«Мир юридической науки»

Федеральний науково-теоретичний журнал (Росія)

Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»

«Освіта в Україні»

Нормативно-правове регулювання

Українська державна академія залізничного транспорту

«Панорама галузі»

Моніторинг-дайджест Міністерства інфраструктури України

Українська державна академія залізничного транспорту

БД РЖ ВИНИТИ

Реферативні журнали:

 • Автоматика и радиоэлектроника. Автоматика и телемеханика

 • Машиностроение. Автомобилестроение

 • Машиностроение. Двигатели внутреннего сгорания

 • Металлургия. Металловедение и термическая обработка

 • Транспорт. Автомобильный транспорт

 • Транспорт. Городской транспорт

 • Транспорт. Организация и безопасность дорожного движения

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

БД РЖ ВИНИТИ

Реферативні журнали:

 • Организация управления

 • Радиотехника. Теоретическая радиотехника. Антенны. Волноводы. Объемные резонаторы

 • Экология человека

Харківський національний університет радіоелектроніки

БД РЖ ВИНИТИ

Реферативні журнали:

 • Легкая промышленность (технология и оборудование)

 • Подъемно-транспортное машиностроение

 • Сварка

 • Тепловые электростанции. Теплоснабжение

 • Экономика промышленности. Кадры. Подбор, підготовка

 • Экономика промышленности. Экономика отраслей металлургических и машиностроительных комплексов

 • Экономика промышленности. Экономика отраслей топливно-энергетического комплекса

 • Электротехника. Электропривод и автоматизация промышленных установок

 • Энергетика. Электрические станции и сети

 • Энергетика. Энергетические системы и их автоматизация

Українська інженерно-педагогічна академія

БД РЖ ВИНИТИ

Реферативні журнали:

 • Биология. Ботаника (Высшие растения)

 • Биология. Лекарственные растения

 • Биология. Фармакология эффекторных систем

 • Химия (сводные тома)

 • Химия. Клиническая фармакология

 • Химия. Фармакология общая. Химиотерапевтические средства

 • Химия. Природные органические соединения и их синтетические аналоги

 • Химия. Технология органических лекарственных веществ, ветеринарних препаратов и пестицидов

Національний фармацевтичний університет

«Рубрикон»

Інформаційно-енциклопедична база даних (Росія)

Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія»

«Уран»

Ресурси всеукраїнської освітньої мережі «Уран»

Харківський національний економічний університет

«Цивилист»

Професійний науково-практичний журнал з цивільного права (Росія)

Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»

ЦУЛ он-лайн (Центр учбової літератури)

Майже 800 українських навчальних посібників та підручників, рекомендованих МОН України, з економічних, гуманітарних та природничих наук

 • ХНУ імені В.Н.Каразіна

 • Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»

 • Харківський інститут банківської справи УБС НБУ

 • Харківський національний економічний університет

 • Харківський національний університет радіоелектроніки

Юрист+Закон

Законодавча база України

Українська державна академія залізничного транспорту

American Physical Society

Журнали Американського фізичного товариства

ХНУ імені В.Н.Каразіна

BioOne

176 журналів від 132 видавців з біології, екології та питань охорони навколишнього середовища

 • ХНУ імені В.Н.Каразіна

 • Національний фармацевтичний університет

 • Харківський національний медичний університет

EBSCO

Багатопрофільна база даних, яка нараховує понад 10 000 назв наукових англомовних журналів з усіх галузей знань

 • ХНУ імені В.Н.Каразіна

 • Національний фармацевтичний університет

Журнали з платформи eLIBRARY.RU

Російські журнали:

 • Акустический журнал

 • Библиотечное дело

 • Вопросы философии

 • Дефектоскопия

 • Дистанционное и виртуальное обучение

 • Известия вузов. Сер. Приборостроение

 • Известия вузов. Сер. Электроника

 • Философские науки

 • Научные и технические библиотеки (ГПНТБ)

 • Педагогические измерения

 • Приборы и техника эксперимента

 • Радиотехника и электроника

 • Микроэлектроника

Харківський національний університет радіоелектроніки

HINARI

База даних біомедичного профілю

 • Національний фармацевтичний університет

 • Харківський національний медичний університет

IEEE Computer Society

5 журналів з комп’ютерних наук та програмної інженерії

Харківський національний університет радіоелектроніки

POLPRED

Моніторинг промисловості і послуг в Росії та за кордоном, огляд СМІ

 • ХНУ імені В.Н.Каразіна

 • Національний аерокосмічний університет «ХАІ»

 • Національний фармацевтичний університет

 • Харківський національний економічний університет

 • Харківський національний технічний університет сільського господарства

RoyalSocietyofChemistry

Журнали Королівського хімічного товариства

ХНУ імені В.Н.Каразіна

Scientific American

Науково-популярний журнал

Харківський національний університет радіоелектроніки