1.    628.1(051) В62    Водоочистка. Водоподготовка. Водоснабжение. № 2 [Текст] : произв.-техн. и науч.-практ. журн.    . — Москва  : МЕДИАКОЛОР, 2017. — 80 с. – ISSN 2072-2710 
2.    628.1(051) В62    Водопостачання та водовідведення. № 1 [Текст] : виробн.-практ. журн.  / голов. ред. О. П. Мудрий  . — Київ  : Прайм-принт, 2017. — 68 с. – ISSN 2413-7472 
3.    526(051) З-52    Землевпорядний вісник. № 2 [Текст] : наук.-виробн. журн    . — Київ  : Преса України, 2017. — 65 с. 
4.    628.1(051) В62    Вода Magazine. № 1 (113) [Текст] : журн.  / учредитель ООО "Издательский дом ЭкоМедиа", и. о. гл. ред. М. Ширяева  . — Москва  : ВЭСТ-принт, 2017. — 56 с. – ISSN 2220-2532 
5.    628.1(051) В62    Вода Magazine. № 2 (114) [Текст] : журн.  / учредитель ООО "Издательский дом ЭкоМедиа", и. о. гл. ред. М. Ширяева  . — Москва  : ВЭСТ-принт, 2017. — 56 с. – ISSN 2220-2532 
6.    635(051) Н55    Нескучный сад. № 4 [Текст] : укр. ежемес. практикум садовода  / учредитель С. Васюк, гл. ред. С. Волкова  . — Киев  : НПП "ВИТ", 2017. — 52 с. 
7.    332 Е45    Економіка і регіон №6 [Текст] : Науковий вісник Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка  / Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка  . — Полтава  : ПолтНТУ, 2016. — 113 с. 
8.    [696:628.1](051) С18    Сантехника. № 1 [Текст] : журн.  / ООО ИИП "АВОК-ПРЕСС", гл. ред. М. М. Бородач  . — Н. Новгород  : АВОК-ПРЕСС, 2017. — 64 с. – ISSN 1609-9559 
9.    65.04 Р64    Розвиток міжрегіонального співробітництва [Текст] : монографія  / І. В. Заблодська, О. М. Татарченко, А. С. Алексєєв, А. В. Сивоконь  . — Київ : Чернігів  : Десна Поліграф, 2015. — 152 с 
10.    691.32/34(051) Б54    Бетон и железобетон в Украине. № 1 [Текст] : науч.- техн. и произв. журн.  / учредитель СП Школяр  . — Полтава  : ЧП "Школяр", 2017. — 40 с. 
11.    526(051) З-52    Землевпорядний вісник. № 3 [Текст] : наук.-виробн. журн    . — Київ  : Преса України, 2017. — 65 с. 
12.    [658:620](051) І-73    Інтегровані технології та енергозбереження. № 1 [Текст] : щокв. наук.-практ. журн.  / засновник Харків. держав. політехн. ун-т  . — Харків  : НТУ "ХПІ", 2017. — 95 с. – ISSN 2079–424Х 
13.    65.04 Б12   Бабаєв, Володимир Миколайович. Міжнародні спортивні змагання: механізми державного впливу на регіональний розвиток [Текст] : монографія  / В. М. Бабаєв, С. В. Волик  . — Харків  : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. — 213 с 
14.    656.13 Г99   Гюлєв, Нізамі Уруджевич. Людський фактор і дорожні затори [Текст] : монографія  / Н. У. Гюлєв  . — Харків  : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. — 235 с 
15.    65.9(2)240 Р15   Радіонова, Ольга Миколаївна. Зайнятість у великих містах: сучасний економіко-теоретичний аналіз [Текст] : монографія  / О. М. Радіонова  . — Харків  : ХНУМГ, 2014. — 178 с