1.    635(051) Н55    Нескучный сад. № 5 (137) [Текст] : укр. ежемес. практикум садовода  / учредитель С. Васюк  . — Киев  : НПП "ВИТ", 2018. — 52 с. 
2.    [004:681.5](051) П78    Проблемы управления и информатики. № 2 [Текст] : междунар. науч.-техн. журн.  / Нац. акад. наук Украины, Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова , Ин-т косм. исслед.  . — Киев  : [б. в.], 2018. — 160 с. — ISSN 0572-2691 
3.    [004:007](051) З-38    Захист інформації. № 1 [Текст] : наук.-техн. журн.  / засн. Нац. авіац. ун-т  . — Київ  : [б.в.], 2018. — 68 с. — ISSN 2221-5212 
4.    712(051) Л22    Ландшафт и архитектура. № 2 [Текст] = Landscape and architecture ( L& A) : журн. о ландшафтной архитектуре и дизайну  / засн. О. Камолікова  . — Київ  : Прайм Принт, 2018. — 104 с. 
5.    [338.488.2:640.45](051) Р44    Ресторатор. № 5 [Текст] : производст. - практич. журн.  / учред. ООО "Ресторатор Украина"  . — Киев  : ООО "Ресторатор Украина", 2018. — 64 с. 
6.    69(083.74)(051) Б90    Будівництво і стандартизація. № 2 [Текст] : інформаційно- аналітичний огляд  / ТК з стандартизації "Будтехнормування"  . — Київ  : [б. в.], 2018. — 48 с. 
7.    [332.3:502](051) З-41    Збалансоване природокористування. № 4 [Текст] : наук.-практ. журн.  / засн. Ін-т. агроекології і природокористування НААН, ТОВ "Екоінвестком"  . — Київ  : Екоінвестком, 2017. — 164 с. — ISSN 2310-4678 
8.    [007:517](051) К38    Кибернетика и системный анализ. № 3 [Текст] : междунар. науч.-теорет. журн.  / Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України  . — Киев  : [б. в.], 2018. — 192 с. — ISSN 1019-5262 
9.    94(477)(051) У 45    Український історичний журнал. № 1 (538) [Текст] : наук. журн.  / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса.  . — Київ  : НАН України, 2018. — 240 с. – ISSN 0130-5247 
10.    352(051) М65    Місцеве самоврядування. № 5 (101) [Текст] : інформ.-аналіт. вид. з питань місц. самоврядування  / Виданичий будинок "Фактор"  . — Харків  : "Фактор", 2018. — 80 с. 
11.    721 З-15    Задания и краткие методические указания для выполнения курсовых проектов №5-8 по курсу "Архитектурное проектирование" : для студ. 3 курса дневного отделения специальности 1201  / сост. В.Д.Белогуб, Н.Л.Мухортов, Е.А.Святченко, В.А.Дерун  . — Харьков  : Министерство высшего и среднего специального образованияУССР, Харьковский институт инженеров коммунального строительства, 1977. — 44 с.


Web of science
Базові та розширені можливості платформи Web of science
Матеріали семінару 2.03.2017 р.  «Можливості платформи Web of Science для якісних наукових досліджень...)».
Презентація "Можливості платформи Web of science для якісних наукових досліджень"

Вебінари дивись тут

Довідкова інформація
http://everum.org.ua/
http://wokinfo.com/

Scopus

Інструкція користувача Scopus

Керівництво користувача
Українські журнали в Scopus

Вебінари з пошуку та фільтрації результатів в Scopus

Відео лекція з пошуку авторів

з інтеграції профілю автора в Scopus и ORCID

 

Подаруй бібліотеці книгу - поділись мудрістю

Сохранить

електронний каталог

Сохранить

ElibUkr 01

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Наукові журнали у вільному доступі

Сохранить

Головне управління статистики в Харьківській області

Підводні технології

schedule

Графік роботи

Цифровий репозиторій

Електронний каталог

Перейти на сайт ХНУМГ


Дистанційне навчання

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить