1.    [628.1:697](051) А29    Air Water AW Therm. № 3 [Текст] : журн    . — Киев  : [б. и.], 2018. — 80 с. 
2.    [628.1:697](051) А29    Air Water AW Therm. № 4 [Текст] : журн    . — Киев  : [б. и.], 2018. — 80 с. 
3.    640.4(051) A38    Академия гостеприимства. № 4 (45) [Текст] : Журнал для владельцев ресторанного и гостиничного бизнеса  / основатель ООО "ПРЕСС АЛЬЯНС"  . — Киев  : ООО "ПРЕСС АЛЬЯНС", 2018. — 120 с.– ISSN 1993-6788 
4.    [338.488.2:640.45](051) Р44    Ресторатор. № 7-8 [Текст] : производст. - практич. журн.  / учред. ООО "Ресторатор Украина"  . — Киев  : ООО "Ресторатор Украина", 2018. — 72 с. 
5.    [338.488.2:640.45](051) Р44    Ресторатор. № 9 [Текст] : производст. - практич. журн.  / учред. ООО "Ресторатор Украина"  . — Киев  : ООО "Ресторатор Украина", 2018. — 68 с. 
6.    001(051) Н34    Наука та наукознавство [Текст] = Наука и науковедение = Science and science of science. № 3 (101) : міжнар. наук. журн.  / засновник Нац. акад. наук України, Нац. акад. наук України, Інститут досліджень наук.-техн. потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва  . — Київ  : Видавничий дім "Академперіодика" НАН України, 2018. — 138 с. – ISSN 0374-3896 
7.    001.32(477)НАНУ(051) В53    Вісник Національної академії наук України. № 7 [Текст] : загальнонаук. журн.  / засн. НАУ України  . — Київ  : Видавничий дім "Академперіодика" НАН України, 2018. — 118 с. — ISSN 1027-3239 
8.    001.32(477)НАНУ(051) В53    Вісник Національної академії наук України. № 8[Текст] : загальнонаук. журн.  / засн. НАУ України  . — Київ  : Видавничий дім "Академперіодика" НАН України, 2018. — 100 с. — ISSN 1027-3239 
9.    81(051) М74    Мовознавство. № 2 (299) [Текст] : наук.-теорет. журн. Ін-ту мовознавства ім. О. О. Потебні та Укр. мов.-інформ. фонду НАН України  / Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні, Укр. мов.-інформ. фонд НАН України  . — Київ  : Академперіодика, 2017. — 82 с. — ISSN 0027-2833 
10.    81(051) М74    Мовознавство. № 3 (300) [Текст] : наук.-теорет. журн. Ін-ту мовознавства ім. О. О. Потебні та Укр. мов.-інформ. фонду НАН України  / Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні, Укр. мов.-інформ. фонд НАН України  . — Київ  : Академперіодика, 2017. — 78 с. — ISSN 0027-2833 
11.    712(051) Л22    Ландшафт и архитектура. № 4 [Текст] = Landscape and architecture ( L& A) : журн. о ландшафтной архитектуре и дизайну  / засн. О. Камолікова  . — Київ  : Прайм Принт, 2018. — 96 с. 
12.    330.322(051) І-58    Інвестиції: практика та досвід. № 15 [Текст] : наук.-практичн. журн.  / засновник Черноморський державний університет ім. Петра Могили, Інститут Державного Управління  . — Київ  : Тов "ДСК Центр", 2018. — 130 с. – ISSN 2306-6814 
13.    330.322(051) І-58    Інвестиції: практика та досвід. № 16 [Текст] : наук.-практичн. журн.  / засновник Черноморський державний університет ім. Петра Могили, Інститут Державного Управління  . — Київ  : Тов "ДСК Центр", 2018. — 144 с. – ISSN 2306-6814 
14.    628.9(051) С24    Светотехника. № 3 [Текст] : науч.-техн. журн.  / учредитель ООО "Ред. журн. "Светотехника"  . — Москва  : Агенство Море, 2018. — 96 с. – ISSN 0039–7067 
15.    628.9(051) С24    Светотехника. № 4 [Текст] : науч.-техн. журн.  / учредитель ООО "Ред. журн. "Светотехника"  . — Москва  : Агенство Море, 2018. — 96 с. – ISSN 0039–7067 
16.    908(051) Г93    Губерния. Регион. Украина. Мир. № 7–8 [Текст] : журн    . — Харьков  : ООО «Издательский дом «Губерния», 2017. — 40 с. – ISSN 2077–1088 
17.    34(477)(051) П68    Право України. № 4 [Текст] : юрид. журн.  / Нац. акад. правових наук України  . — Київ  : Видавничий Дім"Ін Юре", 2018. — 294 с. – ISSN 1026-9932 
18.    330(477)(051) Е45    Економіка України = Economy of Ukraine. № 6 (679) [Текст] : наук. журн.  / НАУ України  . — Київ  : "Редакція журналу "Економіка України", 2018. — 94 с. – ISSN 2522-9303 
19.    330(477)(051) Е45    Економіка України = Economy of Ukraine. № 7 (680) [Текст] : наук. журн.  / НАУ України  . — Київ  : "Редакція журналу "Економіка України", 2018. — 96 с. – ISSN 2522-9303 
20.    378(051) В55    Вища школа. № 7-8 (169) [Текст] : наук.-пр. вид.  / засновник Міністерство освіти і науки України  . — Київ  : Знання, 2018. — 128 с. – ISSN 1682-2366 
21.    [37:159.9](051) П24    Педагогіка і психологія = Pedagogics and psychology. № 3 (100) [Текст] : наук.-теоретич. та інформ. вісник НАПН України  / засновник Національна академія педагогічних наук України  . — Київ  : Педагогічна преса, 2018. — 96 с. – ISSN 2304-06294 
22.    330(051) Е45    Економіка та держава. [Текст] № 7 : наук.- практ. журн.  / засновник Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, ТОВ `Редакція журналу `Економіка та держава`  . — Київ  : ТОВ `Редакція журналу `Економіка та держава`, 2018. — 94 с. – ISSN 2306-6806 
23.    330(051) Е45    Економіка та держава. [Текст] № 8 : наук.- практ. журн.  / засновник Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, ТОВ `Редакція журналу `Економіка та держава`  . — Київ  : ТОВ `Редакція журналу `Економіка та держава`, 2018. — 124 с. – ISSN 2306-6806 
24.    [332.14:339.92](4)(051)Ж91    Журнал європейської економіки. Т. 17 № 1 (64) [Текст] : наук. екон. журн.  / засновник Тернопільський національний економічний ун-т  . — Тернопіль  : Тернопільський національний економічний ун-т, 2018. — 154с. – ISSN 1684-906Х 
25.    [66.013.2/6:620.9](051) І-73    Інтегровані технології та енергозбереження. № 3 [Текст] : щокв. наук.-практ. журн.  / засн. Харків. держав. політехн. ун-т  . — Харків  : НТУ "ХПІ", 2018. — 60 с. — ISSN 2078-5364 
26.    55(051) Г36    Геологічний журнал. № 3 (364) = Geological journal [Текст] : наук. журн.  / Нац. акад. наук України, Ін-т геолог. наук  . — Київ  : Ін-т геолог. наук НАН України, 2018. — 122 с. — ISSN 1025-6814 
27.    [339.138:658.8](477)(051) М26    Маркетинг в Україні. № 3 (108) [Текст]   / засновник Всеукр. громад. орг. "Українська Асоціація Маркетингу"  . — Київ  : КНЕУ, 2018. — 72 с. – ISSN 1606-3732 
28.    378.147(051) І-67    Іноземні мови. № 3 (95) [Текст] : наук.-метод. журн.  / Київ. нац. лінгвіст. ун-т  . — Київ  : КНЛУ, 2018. — 64 с. – ISSN 1817-8510 
29.    [33:005](051) Б59    Бізнес-інформ. [Текст] № 6 : наук. журн.  / засновник Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України, ХНЕУ ім. С. Кузнеця  . — Харків  : Видавець ФОП Лібуркіна Л. М., 2018. — 408 с. – ISSN 2222-4459 
30.    101(051) Ф56    Філософська думка = Philosophical thought. № 3 [Текст] : укр. наук.-теорет. часоп.  / засновник НАН України, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди  . — Київ  : Відродження, 2018. — 120 с. – ISSN 2522-9338 
31.    101(051) Ф56    Філософська думка = Philosophical thought. № 4 [Текст] : укр. наук.-теорет. часоп.  / засновник НАН України, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди  . — Київ  : Відродження, 2018. — 122 с. – ISSN 2522-9338 
32.    [332.14:339.92](4)(051)Ж91    Журнал європейської економіки. Т. 17 № 2 (65) [Текст] : наук. екон. журн.  / засновник Тернопільський національний економічний ун-т  . — Тернопіль  : Тернопільський національний економічний ун-т, 2018. — 155-244с. – ISSN 1684-906Х 
33.    34(477)(051) П68    Право України. № 5 [Текст] : юрид. журн.  / Нац. акад. правових наук України  . — Київ  : Видавничий Дім"Ін Юре", 2018. — 296 с. – ISSN 1026-9932 
34.    635(051) Н55    Нескучный сад. № 10-11 (141) [Текст] : укр. ежемес. практикум садовода  / учредитель С. Васюк  . — Киев  : НПП "ВИТ", 2018. — 52 с. 
35.    620.9(051) Э65    Энерготехнологии и ресурсосбережение. № 3 [Текст] : науч.-техн. журн.  / Нац. акад. наук Украины, Ин-т газа НАН Украины, Ин-т угольных энерготехнологий НАН Украины  . — Киев  : Ин-т газа НАН Украины, 2018. — 74 с. — ISSN 2413-7723 
36.    [656:658.788](051) Т65    Транспорт. № 9 (1023) [Текст] : произв.-практ. журн.  / учредитель изд. организ. АО "ПЛАСКЕ"  . — Киев  : ПЛАСКЕ, 2018. — 68 с. 
37.    379.85(051) М58    Міжнародний туризм. № 5 (143) [Текст] : журнал про мандрівки та відпочинок  / засновник ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм"  . — Київ  : Рема-Принт, 2018. — 132 с. 
38.    331(477)(051) У45    Україна : аспекти праці. № 3 [Текст] : наук.-екон. та сусп.-політ. журн.  / НДІ праці і зайнятості населення, ТОВ "Інформ.- консультац. фірма "Праця", Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана"  . — Київ  : ПрАТ "ВІПОЛ", 2018. — 52 с. – ISSN 2411-6912 01 
39.    338.48(477)(051) У45    Український туризм. № 5 [Текст] : Всеукр. вид. для проф. турист. бізнесу  / ТОВ "Видавництво "Дзеркало світу"  . — Київ  : ТОВ "Дзеркало світу", 2018. — 84 с.- ISSN 1998-8044 
40.    721(075) К14   Казаков, Геннадій Вікторович. Архітектура енергоощадних сонячних будинків [Текст] : навч. посібник  / Г. В. Казаков  . — Львів  : Вид-во Львів. політех, 2009. — 84 с.


Web of science
Базові та розширені можливості платформи Web of science
Матеріали семінару 2.03.2017 р.  «Можливості платформи Web of Science для якісних наукових досліджень...)».
Презентація "Можливості платформи Web of science для якісних наукових досліджень"

Вебінари дивись тут

Довідкова інформація
http://everum.org.ua/
http://wokinfo.com/

Scopus

Інструкція користувача Scopus

Керівництво користувача
Українські журнали в Scopus

Вебінари з пошуку та фільтрації результатів в Scopus

Відео лекція з пошуку авторів

з інтеграції профілю автора в Scopus и ORCID

 

Подаруй бібліотеці книгу - поділись мудрістю

Сохранить

електронний каталог

ElibUkr 01

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Наукові журнали у вільному доступі

Сохранить

Головне управління статистики в Харьківській області

Підводні технології

schedule

Графік роботи

Цифровий репозиторій

Електронний каталог

Перейти на сайт ХНУМГ


Дистанційне навчання

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить