1.    537.8(051) Т38    Технічна електродинаміка. № 3 [Текст] : наук.-прикл. журн.  / НАНУ, Відділення фізико- технічних проблем енергетики  . — Київ  : [б. в.], 2018. — 96 с. — ISSN 1607-7970 | ISSN E-2218-1903 
2.    620.925(051) Б63    Біоенергетика. № 1 (11) [Текст] = Bioenergy : журн. виробників біоенергет. культур та біопалива  / засн. Ін-т біоенергет. культур і цукр. буряків НААН України  . — Київ  : ТОВ "Наш формат", 2018. — 48 с. 
3.    [656:658.788](051) Т65    Транспорт. № 4 (1003) [Текст] : произв.-практ. журн.  / учредитель изд. организ. АО "ПЛАСКЕ"  . — Киев  : ПЛАСКЕ, 2018. — 62 с. 
4.    015:061.1](477)(051) В53    Вісник Книжкової палати. № 3 (260) [Текст] : наук.-практ. журн.  / засн. Книжкова палата України, гол. ред. М. І. Сенченко  . — Київ  : Книжкова палата України, 2017. — 52 с . – ISSN 2076—9326 
5.    635(051) Н55    Нескучный сад. № 6 (138) [Текст] : укр. ежемес. практикум садовода  / учредитель С. Васюк  . — Киев  : НПП "ВИТ", 2018. — 52 с. 
6.    628.1(051) В62    Водопостачання та водовідведення. № 2 [Текст] : виробн.-практ. журн.    . — Київ  : Прайм-принт, 2018. — 74 с. – ISSN 2413-7472 
7.    621.86/87(051) П45    Подъемные сооружения. Специальная техника. № 4 (187) [Текст] : науч.-техн., произв. журн.  / науч.-техн. ассоц. "Подъемные сооружения"  . — Одесса  : Крантест, 2018. — 28 с. — ISSN 1682-3095 
8.    621.86/87(051) П45    Подъемные сооружения. Специальная техника. № 5 (188) [Текст] : науч.-техн., произв. журн.  / науч.-техн. ассоц. "Подъемные сооружения"  . — Одесса  : Крантест, 2018. — 28 с. — ISSN 1682-3095 
9.    004(051) H-65    Hi-tech pro. № 1-3 [Текст] : журн.    . — Фастов  : ООО "Юнивест Принт", 2018. — 16 с. 
10.    [630:639](051) Л63    Лісовий і мисливський журнал. № 2 (127) [Текст] = Forest and hunting magazine : громадсько-публіцистичний часопис  / М-во лісового госп-ва України  . — Київ  : ТОВ Видавничій дім Еко-інформ, 2018. — 48 с. 
11.    [628.1:697](051) А29    Air Water AW Therm. № 2 [Текст] : журн    . — Киев  : [б. и.], 2018. — 80 с. 
12.    528(051) З-52    Землевпорядний вісник. № 4 [Текст] : наук.-виробн. журн    . — Київ  : Преса України, 2018. — 66 с. 
13.    528(051) З-52    Землевпорядний вісник. № 5 [Текст] : наук.-виробн. журн    . — Київ  : Преса України, 2018. — 66 с. 
14.    015:061.1](477)(051) В53    Вісник Книжкової палати. № 4 (261) [Текст] : наук.-практ. журн.  / засн. Книжкова палата України, гол. ред. М. І. Сенченко  . — Київ  : Книжкова палата України, 2017. — 52 с . – ISSN 2076—9326 
15.    502(051) Г94    Гуманитарный экологический журнал. Вып. 2 (65) [Текст]   / Киевский эколого-культурный центр  . — Киев  : Логос, 2017. — 20 с. 
16.    630(051) Л63    Лісовий вісник. № 3-4 (77-78) [Текст] : всеукр. журн.    . — Луцьк  : ТзОВ "Друкмаркет", 2018. — 64 с. 
17.    69(051) К20    Капстроительство. № 2-3 (170-171) [Текст] = Capital build : обозрение строительного бизнеса глазами профессионалов всеукраинский журнал о строительном бизнесе  / учредитель и изд. ООО "Медиа-Удача"  . — Киев  : Медиа-удача, 2018. — 60 с. 
18.    69(477)(051) Б90    Будівництво України. № 2 [Текст] : наук.-виробн. журн.  / Мінрегіонбуд України [та ін.]  . — Київ  : [б. в.], 2018. — 44 с. — ISSN 0135-1699 
19.    908(051) Г93    Губерния. Регион. Украина. Мир. № 4–5 [Текст] : журн    . — Харьков  : ООО «Издательский дом «Губерния», 2018. — 40 с. – ISSN 2077–1088 
20.    81(051) М74    Мовознавство. № 1 (298) [Текст] : наук.-теорет. журн. Ін-ту мовознавства ім. О. О. Потебні та Укр. мов.-інформ. фонду НАН України  / Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні, Укр. мов.-інформ. фонд НАН України  . — Київ  : Академперіодика, 2017. — 82 с. — ISSN 0027-2833 
21.    379.85(051) М58    Міжнародний туризм. № 3 (141) [Текст] : журнал про мандрівки та відпочинок  / засновник ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм"  . — Київ  : Рема-Принт, 2018. — 132 с. 
22.    02(051) Б59    Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. № 2 (12) [Текст] : наук., інформ. щокварт. журн.  / засн. ФОб Башун Олена Володимирівна, голов. ред. О. Башун  . — Київ  : ФОб Башун Олена Володимирівна, 2018. — 64 с. — ISSN 2518—7341 
23.    338.48(477)(051) У45    Український туризм. № 3 [Текст] : Всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу  / ТОВ "Видавництво "Дзеркало світу"  . — Київ  : ТОВ "Дзеркало світу", 2018. — 74 с. – ISSN 1998-8044 
24.    620.9(051) Э65    Энерготехнологии и ресурсосбережение. № 1 [Текст] : науч.-техн. журн.  / Нац. акад. наук Украины, Ин-т газа НАН Украины, Ин-т угольных энерготехнологий НАН Украины  . — Киев  : Ин-т газа НАН Украины, 2018. — 74 с. — ISSN 2413-7723 
25.    [332.3:502](051) З-41    Збалансоване природокористування. № 1 [Текст] : наук.-практ. журн.  / засн. Ін-т. агроекології і природокористування НААН, ТОВ "Екоінвестком"  . — Київ  : Екоінвестком, 2018. — 188 с. – ISSN 2310–4678 
26.    621.86/87(051) П45    Подъемные сооружения. Специальная техника. № 6 (189) [Текст] : науч.-техн., произв. журн.  / науч.-техн. ассоц. "Подъемные сооружения"  . — Одесса  : Крантест, 2018. — 28 с. — ISSN 1682-3095 
27.    691.32/34(051) Б54    Бетон и железобетон в Украине. № 6 (100) [Текст] : науч.- техн. и произв. журн.  / учредитель СП Школяр  . — Полтава  : Школяр, 2017. — 40 с. 
28.    628.9(051) С24    Светотехника. № 1 [Текст] : науч.-техн. журн.  / учредитель ООО "Ред. журн. "Светотехника"  . — Москва  : Агенство Море, 2018. — 96 с. – ISSN 0039–7067 
29.    [656:658.788](051) Т65    Транспорт. № 5 (1007) [Текст] : произв.-практ. журн.  / учредитель изд. организ. АО "ПЛАСКЕ"  . — Киев  : ПЛАСКЕ, 2018. — 74 с. 
30.    635.9(051) К32    Квіти України. № 3 (163) [Текст] : двоміс. попул. іл. журн.    . — Київ  : КП "Редакція журналу "Дім, сад, город", 2018. — 32 с. — ISSN 1814-5043 
31.    005.95/96(051)М50    Менеджер по персоналу. № 6 (156) [Текст] : ежемес. практ. журн.  / учред. ООО "Медиа-Про"  . — Киев  : ООО "Медиа-Про", 2018. — 80 с. 
32.    622(051) У26    Уголь Украины. № 4-5 (736-737) [Текст] : ежемес. наук.-техн., произв. и эконом. журн.  / М-во энергетики и угольной пр-ти Украины, Союз горных специалистов Украины  . — Киев  : Укрниипроект, 2018. — 72 с. — ISSN 0041-5804 
33.    [338.488.2:640.45](051) Р44    Ресторатор. № 6 [Текст] : производст. - практич. журн.  / учред. ООО "Ресторатор Украина"  . — Киев  : ООО "Ресторатор Украина", 2018. — 68 с. 
34.    502/504(051) Э40    Экология плюс. № 4 (61) [Текст] : науч.-произв. еклог. журн.  / учредитель СП Школяр  . — Полтава  : ООО "Творчество-образование-наука", 2017. — 40 с. 
35.    502/504(051) Э40    Экология плюс. № 5 (62) [Текст] : науч.-произв. еклог. журн.  / учредитель СП Школяр  . — Полтава  : ООО "Творчество-образование-наука", 2017. — 40 с. 
36.    502/504(051) Э40    Экология плюс. № 6 (63) [Текст] : науч.-произв. еклог. журн.  / учредитель СП Школяр  . — Полтава  : ООО "Творчество-образование-наука", 2017. — 40 с. 
37.    [94:101:32] (062) Г47    Гілея = Hileya. Вип. 132 (5) [Текст] : наук. вісник зб. наук. пр.  / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, ВГО Укр. акад. наук  . — Київ  : Видавництво "Гілея", 2017. — 530 с. – ISSN 2076-1554 
38.    [624:69](051) П81    Промислове будівництво та інженерні споруди. № 2 [Текст] : наук.-виробн. журн.  / засн. Держ. корпорація "Укрмонтажспецбуд", ТОВ "Укр. ін-т сталевих конструкцій ім. В. М. Шимановського"  . — Київ  : [б. в.], 2018. — 50 с. 
39.    [004:681.5](051) П78    Проблемы управления и информатики. № 3 [Текст] : междунар. науч.-техн. журн.  / Нац. акад. наук Украины, Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова , Ин-т косм. исслед.  . — Киев  : [б. в.], 2018. — 160 с. — ISSN 0572-2691 
40.    628.1(051) В62    Вода и водоочистные технологии. № 1 (87) [Текст] : науч.-практ. журн.  / учредитель ООО "Украинское общество специалистов в области очистки воды"  . — Киев  : Прайм-принт, 2018. — 60 с. 
41.    001.32(477)НАНУ(051) В53    Вісник Національної академії наук України. № 2 [Текст] : загальнонаук. журн.  / засн. НАУ України  . — Київ  : Видавничий дім "Академперіодика" НАН України, 2018. — 130 с. — ISSN 1027-3239 
42.    001.32(477)НАНУ(051) В53    Вісник Національної академії наук України. № 3 [Текст] : загальнонаук. журн.  / засн. НАУ України  . — Київ  : Видавничий дім "Академперіодика" НАН України, 2018. — 117 с. — ISSN 1027-3239 
43.    001.32(477)НАНУ(051) В53    Вісник Національної академії наук України. № 4 [Текст] : загальнонаук. журн.  / засн. НАУ України  . — Київ  : Видавничий дім "Академперіодика" НАН України, 2018. — 110 с. — ISSN 1027-3239 
44.    001.32(477)НАНУ(051) В53    Вісник Національної академії наук України. № 5 [Текст] : загальнонаук. журн.  / засн. НАУ України  . — Київ  : Видавничий дім "Академперіодика" НАН України, 2018. — 132 с. — ISSN 1027-3239 
45.    69(051) К20    Капстроительство. № 4 (172) [Текст] = Capital build : обозрение строительного бизнеса глазами профессионалов всеукраинский журнал о строительном бизнесе  / учредитель и изд. ООО "Медиа-Удача"  . — Киев  : Медиа-удача, 2018. — 60 с. 
46.    691(051) С91    Сухие строительные смеси. № 2 [Текст] = Dry plasters & Mortars : информ. науч.-техн. журн.  / учредитель и издатель ООО "Композит XXI век" при поддержке УИСЦ "Композит"  . — Москва  : "Композит XXI век", 2018. — 50 с. — ISSN 1996-8086 
47.    628.9(051) С24    Светотехника. № 2 [Текст] : науч.-техн. журн.  / учредитель ООО "Ред. журн. "Светотехника"  . — Москва  : Агенство Море, 2018. — 96 с. – ISSN 0039–7067 
48.    628.1(051) В62    Вода и водоочистные технологии. № 2 (88) [Текст] : науч.-практ. журн.  / учредитель ООО "Украинское общество специалистов в области очистки воды"  . — Киев  : Прайм-принт, 2018. — 56 с. 
49.    502/504(051) Е45    Екологічний вісник № 1 (107) [Текст] : наук.-попул. екол. журн.  / [засн. Всеукраїнська екологічна ліга ТОВ "Центр екологічної освіти та інформації"]  . — Київ  : Всеукр. екол. ліга, 2018. — 34 с. 
50.    65.9(2)31я7 З-63   Зiньковська, Алла Iванівна. Економіка технічної експлуатації будівель [Текст] : конспект лекцій та нормативно-довід. матеріал до вивч. курсу : для студ. 5 курсу ден. і 6 курсу заоч. форм навч. спец. "ТОРіРБ"  / А. І. Зiньковська, В. М. Прасол , Харків. нац. акад. міськ. госп-ва  . — Харків  : ХНАМГ, 2007. — 110 с.

Web of science
Базові та розширені можливості платформи Web of science
Матеріали семінару 2.03.2017 р.  «Можливості платформи Web of Science для якісних наукових досліджень...)».
Презентація "Можливості платформи Web of science для якісних наукових досліджень"

Вебінари дивись тут

Довідкова інформація
http://everum.org.ua/
http://wokinfo.com/

Scopus

Інструкція користувача Scopus

Керівництво користувача
Українські журнали в Scopus

Вебінари з пошуку та фільтрації результатів в Scopus

Відео лекція з пошуку авторів

з інтеграції профілю автора в Scopus и ORCID

 

Подаруй бібліотеці книгу - поділись мудрістю

Сохранить

електронний каталог

Сохранить

ElibUkr 01

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Наукові журнали у вільному доступі

Сохранить

Головне управління статистики в Харьківській області

Підводні технології

schedule

Графік роботи

Цифровий репозиторій

Електронний каталог

Перейти на сайт ХНУМГ


Дистанційне навчання

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить