ПРО НАС

Історія Наукової бібліотеки ХНУМГ ім. О. М. Бекетова розпочалася у 1922 році.
1У довоєнний період бібліотека займала 2 кімнати в приміщенні інституту, загальна площа яких становила 90 м2. Штат бібліотеки налічував всього 5 осіб.
У 1939 році до фонду бібліотеки, на той час уже Харківського інституту інженерів комунального будівництва (ХІІКБ), було передано зібрання книг академіка архітектури О. М. Бекетова.
У роки окупації м. Харкова (1941-1943 рр.) постраждав навчальний корпус інституту, було розграбовано обладнання кабінетів та лабораторій, знищено практично всі фонди бібліотеки. До 1949 року вдалося відновити лише 15 тис. примірників довоєнного фонду.
Упродовж 1950-1960-х рр. колектив бібліотеки під керівництвом завідувача Л. Т. Ковальова активно та наполегливо працював над збереженням, оновленням, актуалізацією книжкового фонду та його ефективним використанням.
Подальшого розвитку набув довідковий апарат бібліотеки: постійно поповнювався генеральний алфавітний каталог, у 1955 р. було створено систематичний каталог, у 1960-ті роки - читацький алфавітний каталог та алфавітно-предметний покажчик до систематичного каталогу. У 1970-ті роки було сформовано топографічний каталог та алфавітні каталоги на фонди читальних залів.
Зміцненню матеріальної бази, впровадженню нових форм та методів роботи значною мірою сприяла діяльність завідувача  бібліотеки      М. В. Гуріна, який обіймав дану посаду із 1962 р. Значна увага приділялася підвищенню кваліфікації бібліотечних працівників. З цією метою в бібліотеці  регулярно проводилися заняття, співробітники займалися освітою та самоосвітою: навчалися заочно в Інституті культури, вивчали іноземні мови на курсах.
У 1974 році за проектом Г. В. Сіхарулідзе було закінчено  будівництво нового корпусу інституту по вулиці Маршала Бажанова. У новому корпусі бібліотека отримала і почала освоювати просторе, одне із кращих на той час серед бібліотек міста, приміщення. Її виробничі площі зросли із 570 м2 (разом із пунктами видачі в гуртожитках) до 2165 м2 .
Посаду директора бібліотеки із 1976 р. обіймає досвідчений, ініціативний керівник П. М. Кузнецов. Злагоджена робота колективу та вміле керівництво сприяли зростанню авторитету бібліотеки, піднесенню її ролі у навчальному, науковому та громадському житті вузу.
Відбулися значні зміни у структурі бібліотеки:
• 1975 р. - створено відділ науково-технічної інформації.
• 1979 р. - сектор книгозберігання реорганізовано у відділ.
• 1984 р. - розпочав функціонування окремий абонемент художньої літератури з відкритим доступом до найбільш популярних видань.
• 1987 р. - розпочав роботу абонемент наукової літератури.
•1990 р. - було відкрито абонемент навчальної літератури для студентів заочного відділення.
Із 1999 року бібліотека увійшла в новий етап розвитку - етап автоматизації бібліотечних процесів. Завдяки участі університету у проекті Tempus – Tasis «Environment and Energy», бібліотека отримала 6 комп'ютерів і принтер. У серпні 2000 року із бюджету даного проекту для бібліотеки було придбано 5 робочих місць ліцензійної програми «Liber Media».
У вересні 2000 року в бібліотеці було розпочато роботу по створенню електронного каталогу (ЕК) на фонд нових надходжень. Із 2001 року бібліотека почала ретроввод свого фонду.
У 2007 році на базі одного з читальних залів (на даний час — зал інформаційного сервісу) було створено електронний читальний зал з доступом до локальної мережі університету і мережі Internet.
Із 2008 року бібліотека працює на відкритому програмному забезпеченні «Koha». Працюючи через АБІС «Koha» в електронному каталозі бібліотеки, користувачі мають можливість через дружній веб-інтерфейс у режимі on-line здійснювати простий і розширений пошук, зробити попереднє замовлення літератури.
Із 2014 року посаду директора бібліотеки ХНУМГ ім. О. М. Бекетова обіймає Н. О. Євсюкова, посади заступників директора — С. І. Федяй, П. О. Семененко.
Як структурний підрозділ університету, бібліотека формує основні фонди відповідно до навчальних планів, програм і тематики наукових досліджень вузу.
У рамках створення в університеті «Фонду історичної, освітньої, наукової, інтелектуальної та культурної спадщини ХНУМГ ім. О. М. Бекетова» бібліотека проводить роботу по формуванню фонду рідкісних і цінних книг, основу якого складає зібрання книг академіка архітектури О. М. Бекетова. Крім цього, до складу фонду увійдуть книжкові пам'ятки, які мають загальнокультурну, наукову і естетичну цінність, а також документи, що набули значення унікальних джерел та пов’язані з історією університету, з галузями знань, відповідних профілю підготовки фахівців в університеті. Із вересня 2016 року створено відділ рідкісних і цінних книг наукової бібліотеки ХНУМГ  ім. О. М. Бекетова (начальник відділу -
Л.О. Христодорова), діяльність якого спрямована на формування, збереження та наукове дослідження фонду рідкісних і цінних видань.

Якісне та оперативне задоволення інформаційних потреб користувачів забезпечує ефективна система обслуговування, яка складається із:
• абонементів (абонемент навчальної літератури; абонемент наукової літератури; абонемент художньої літератури; абонемент навчальної літератури для студентів ННІ ПОЗДНтаПК);
• читальних залів (читальний зал №1 суспільно-економічної літератури; читальний зал №2 природничої та технічної літератури; читальний зал №3 інформаційного сервісу; читальні зали при гуртожитках університету).
Бібліотека постійно розвивається, удосконалює свою структуру і внутрішньо-бібліотечні технології, впроваджує нові форми і методи обслуговування. На сьогоднішній день в бібліотеці створено електронний каталог, який постійно поповнюється бібліографічними записами нових надходжень, в електронній формі ведеться картотека книгозабезпеченості, в автоматизованому режимі здійснюється запис читачів до бібліотеки.
На сайті бібліотеки представлено актуальну для користувачів інформацію про бібліотеку, її ресурси і послуги, проведення різноманітних інформаційних заходів: книжкових виставок, відкритих переглядів літератури, Днів інформації тощо. У листопаді 2015 року Web-сайт бібліотеки було переведено на нову платформу Purity ІІІ.
Бібліотека має свої сторінки в соціальних мережах: ВконтактеТwitter, Facebook  та Іnstagram.
До послуг читачів — безкоштовний Internet і зона Wi-Fi, які функціонують в усіх структурних підрозділах бібліотеки.
За останні роки бібліотека приєдналася до декількох корпоративних проектів, які сприяють впровадженню нових послуг та новітніх бібліотечних технологій («Єдина картка читача», «Метабібліографія Харківщини», «Меморіальні дошки Харкова», «Зелений Університет» та ін.).
Участь у проекті «Єдина картка читача» надає можливість користувачам бібліотеки на правах читального залу безкоштовно користуватися послугами бібліотек, які беруть участь у даному проекті. Завдяки проекту «Подаруй бібліотеці сучасну книгу» фонд бібліотеки поповнився художньою, навчальною та науковою літературою, яка була передана в дар викладачами, співробітниками та студентами університету.
За участь у проекті «Провідні вчені ХНУМГ ім. О. М. Бекетова у Вікіпедії» бібліотека була нагороджена почесним дипломом конкурсу «Бібліотекар року» – 2014, в номінації «За створення власних електронно-інформаційних ресурсів». У 2015 році бібліотека була нагороджена почесним дипломом конкурсу «Бібліотекар року» – 2015, в номінації «За кращий масовий захід, виставку, тощо». Детальніше про участь бібліотеки в даних і нових проектах можна ознайомитися на бібліотечній сторінці Web-сайту університету.
У березні 2015 року на міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти – 2015» за інноваційну розробку бібліотеки «Упровадження вільного програмного забезпечення Коха для автоматизації бізнес-процесів бібліотеки вищого навчального закладу» університет був нагороджений золотою медаллю та відзначений дипломом І ступеня у номінації «Упровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчальну, наукову та управлінську діяльність навчального закладу».
Завдяки співпраці бібліотеки з Центром міжнародної діяльності і освіти  та Українсько-польським культурно-освітнім центром               8 вересня 2015 р.  у приміщенні читального залу бібліотеки була відкрита Польська бібліотека.
У 2016 році бібліотека приєдналася до реалізації концепції «Зелений Університет», започаткованої проектом «Ефективне управління енергією – перший крок до Зеленого Університету» за підтримки Посольства Польщі в Україні.  У рамках проекту у читальних залах, книгосховищах та відділах бібліотеки було здійснено заміну наявних приборів освітлення на світлодіодні. Проект також передбачає кампанію по збору макулатури, в якій бібліотека приймає активну участь.
Працівники бібліотеки постійно займаються освітою та самоосвітою.    
У 2014 році 30 працівників бібліотеки навчалися на дистанційних курсах з підвищення кваліфікації на базі Інституту післядипломної освіти НАКККіМ у місті Києві, у 2015 році 4 бібліотекаря підвищили кваліфікацію на базі Обласного навчально-методичного центру підвищення кваліфікації працівників культосвітніх закладів та інших бібліотек міста Харкова.
У 2015 — 2016 рр. працівники бібліотеки отримали сертифікати про закінчення дистанційних курсів викладачів Києво-Могилянської бізнес-школи та  викладача Київського університету імені Бориса Грінченка. Також бібліотекарі відвідують «Школу журналіста» та тренінги з бібліотечної роботи.
Два працівника бібліотеки навчаються у вишах, отримуючи другу вищу освіту. Два бібліотекаря навчаються в аспірантурі  Харківської державної академії культури. Заступник директора бібліотеки  П. О. Семененко у 2016 році захистила дипломну роботу освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» у Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут» за темою «Бібліотека як елемент трудового потенціалу ВНЗ на прикладі бібліотеки ХНУМГ ім. О.М. Бекетова: організаційно-управлінський аспект» та отримала кваліфікацію менеджера з адміністративної діяльності.
Працівники бібліотеки відвідують «Польський розмовний клуб» та «Тренінг особистісного і професійного зростання», що ініційовані кафедрами  ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.
За високі досягнення у роботі, впровадження нових форм і методів обслуговування, удосконалення бібліотечних технологій колектив бібліотеки неодноразово нагороджувався грамотами Міністерства освіти і науки, почесними знаками, отримував подяки.
На сучасному етапі розвитку бібліотека ХНУМГ ім. О. М. Бекетова. має сучасне програмне і технічне забезпечення, кваліфікований і готовий до змін персонал, впровадження інновацій та ретельно продуману організацію роботи.
Рішенням Вченої ради університету від 26 лютого 2016 року бібліотеці було надано статус «Наукова бібліотека». У зв'язку з цим було удосконалено структуру бібліотеки — відкрито науково-методичний відділ (начальник      відділу - Ю. А. Букшенко) та відділ інформаційних технологій та комп'ютерного забезпечення бібліотеки (начальник відділу - О. М. Запорожченко).
З метою  удосконалення навчального процесу університету та впровадження інформаційних технологій у 2016 році в середовищі системи дистанційного навчання Moodle розроблено та апробовано курс «Інформаційні ресурси Наукової бібліотеки ХНУМГ ім. О. М. Бекетова» для студентів 1 курсу  університету всіх спеціальностей дистанційної форми навчання.
Із червня 2016 року бібліотека приймає участь у проекті  ELibUkr «Електронна Бібліотека України: створення Центрів Знань в Університетах України» та є учасником Консорціума e-VERUM.
Інноваційний проект ELibUkr об’єднує бібліотеки вищих навчальних закладів, національні бібліотеки та інші організації України. Метою проекту є забезпечення доступу до світової наукової інформації, створення власних академічних ресурсів, а також інтеграція української науки та бібліотечної справи у світову наукову комунікацію.
«Стратегія Наукової бібліотеки ХНУМГ ім. О. М. Бекетова до 2020 року» передбачає подальше впровадження інноваційних послуг, розвиток науково-дослідницької діяльності бібліотеки, здійснення культурно-просвітницької діяльності.

Подаруй бібліотеці книгу - поділись мудрістю

Сохранить

електронний каталог

ElibUkr 01

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Головне управління статистики в Харьківській області

Підводні технології