1. ЗАГАЛЬНI  ПОЛОЖЕННЯ
1.1    Зал інформаційного сервісу (ЗІС) створено для самостійної роботи студентів та інших категорій користувачів з електронними ресурсами  Наукової бібліотеки Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова (далі — Бібліотека) та його підрозділів (далі — Університет).
1.2    Правила користування розроблені у відповідності до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» зі змінами та доповненнями, «Типового положення про бібліотеку вищого закладу освіти України», «Положення про Бібліотеку ХНУМГ ім. О. М. Бекетова» та «Правил користування Бібліотекою ХНУМГ ім. О. М. Бекетова».
1.3    Дані Правила регламентують загальний порядок організації роботи з  електронними ресурсами, права та обов'язки користувачів, а також їх відповідальність за порушення цих правил.
1.4    Використання колекції ЗІС дозволено користувачам тільки з некомерційною метою.
2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ КОРИСТУВАЧІВ
2.1    Користувачами ЗІС є студенти, викладачі, аспіранти, співробітники Університету та його філій. Сторонні користувачі обслуговуються за наявності єдиної картки читача або посвідчення особи.
2.2    Перед початком роботи користувач ЗІС повинен:
-    ознайомитись з Правилами користування ЗІС;
-    пред’явити черговому консультанту ЗІС читацький квиток (єдину картку читача), студентський квиток, посвідчення співробітника Університету або посвідчення особи;
-    зареєструватися у журналі відвідувань (зробити запис часу та місця роботи).
2.3    Користувачі ЗІС мають право:
-    користуватися електронними ресурсами Бібліотеки та інших підрозділів Університету, мережі Інтернет;
-    отримувати допомогу співробітників ЗІС при пошуку інформації;
-    користуватися всім програмним забезпеченням ЗІС;
-    записувати інформацію на змінні носії інформації.
2.4    Користувачі ЗІС повинні:
-    дотримуватися чинних правил та режиму роботи ЗІС;
-    дбайливо ставитись до комп'ютерної техніки та устаткування;
-        надавати консультантові змінні носії інформації для антивірусного тестування;
-    дотримуватися правил техніки безпеки при роботі з комп’ютером;
-    узгоджувати усі дії, які не передбачені даними правилами, з черговим консультантом.
2.5    Користувачам забороняється:
-    змінювати настройки комп'ютера та програмного забезпечення;
-    самостійно встановлювати програмне забезпечення;
-    використовувати власні змінні носії інформації без дозволу чергового консультанта ЗІС;
-    підключати до комп'ютера периферійні пристрої;
-    заважати роботі інших відвідувачів та співробітників ЗІС тощо.
2.6    За порушення даних правил адміністрація залишає за собою право виключити порушника з числа користувачів ЗІС зокрема або Бібліотеки взагалі.

3. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ БІБЛІОТЕКИ
ПО ОБСЛУГОВУВАННЮ КОРИСТУВАЧІВ
3.1    Бібліотека забезпечує високий культурний рівень обслуговування користувачів, створює комфортні умови для роботи.
3.2    Надає допомогу при роботі із програмним забезпеченням ЗІС.
3.3    Надає консультації щодо користування електронними ресурсами Бібліотеки та інших підрозділів Університету, пошуку необхідних матеріалів у мережі Інтернет.
3.4    Не контролює та не несе відповідальності за порушення користувачем авторського права, угод про ліцензування та інших вимог щодо ресурсів та послуг мережі Інтернет, до яких він отримав доступ, використовуючи обладнання Бібліотеки.

fileadmin images images for publications UBA logo prozrachnoe

Web of science
Базові та розширені можливості платформи Web of science
Матеріали семінару 2.03.2017 р.  «Можливості платформи Web of Science для якісних наукових досліджень...)».
Презентація "Можливості платформи Web of science для якісних наукових досліджень"

Вебінари дивись тут

Довідкова інформація
http://everum.org.ua/
http://wokinfo.com/

Scopus

Інструкція користувача Scopus

Керівництво користувача
Українські журнали в Scopus

Вебінари з пошуку та фільтрації результатів в Scopus

Відео лекція з пошуку авторів

з інтеграції профілю автора в Scopus и ORCID

 

Подаруй бібліотеці книгу - поділись мудрістю

Сохранить

електронний каталог

ElibUkr 01

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Наукові журнали у вільному доступі

Сохранить

Головне управління статистики в Харьківській області

Підводні технології