1.    [330:005:658](051) Е45    Економіка. Менеджмент. Бізнес. № 1 (27) [Текст] : наук. журн.  / засновник Державний університет телекомунікацій  . — Київ  : Державний університет телекомунікацій, 2019. — 136 с. - ISSN 2415-8089 
2.    347.77/78(051) І-73    Інтелектуальна власність в Україні. № 4 [Текст] : наук.-практ. журн.  / Асоціація правників України  . — Київ  : ТОВ Аспект, 2019. — 68 с.– ISSN 1608-6422 
3.    352(051) М65    Місцеве самоврядування. № 5 (113) [Текст] : інформ.-аналіт. вид. з питань місц. самоврядування  / Виданичий будинок "Фактор"  . — Харків  : "Фактор", 2019. — 80 с. 
4.    [338.488.2:640.45](051) Р44    Ресторатор. № 5 [Текст] : производст. - практич. журн.  / учред. ООО "Ресторатор Украина"  . — Киев  : ООО "Ресторатор Украина", 2019. — 68 с. 
5.    005.95/96(051) У67    Управление персоналом. [Текст] № 5 : ежемес. практ. журн.  / учредитель ООО "Медиа-Про"  . — Киев  : ООО "Медиа-Про", 2019. — 80 с. 
6.    658.788(051) Л69    Логистика: проблемы и решения. № 2 (81) [Текст] : международный науч. практ. журн.    . — Киев  : НВФ "Студцентр", 2019. — 58 с. 
7.    330(051) Е45    Економіка та держава. [Текст] № 3 : наук.- практ. журн.  / засновник Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, ТОВ `Редакція журналу `Економіка та держава`  . — Київ  : ТОВ `Редакція журналу `Економіка та держава`, 2019. — 148 с. – ISSN 2306-6806 
8.    330(051) Е45    Економіка та держава. [Текст] № 4 : наук.- практ. журн.  / засновник Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, ТОВ `Редакція журналу `Економіка та держава`  . — Київ  : ТОВ `Редакція журналу `Економіка та держава`, 2019. — 122 с. – ISSN 2306-6806 
9.    502/504(051) Е45    Екологічний вісник. №1 [Текст] : наук.-попул. екол. журн.  / [засн. Всеукраїнська екологічна ліга ТОВ "Центр екологічної освіти та інформації"]  . — Київ  : Всеукр. екол. ліга, 2019. — 34 с. 
10.    [656:658.788](051) Т65    Транспорт. № 4 (1051) [Текст] : произв.-практ. журн.  / учредитель изд. организ. АО "ПЛАСКЕ"  . — Киев  : ПЛАСКЕ, 2019. — 56 с. 
11.    537.8(051) Т38    Технічна електродинаміка. № 3 [Текст] : наук.- прикл. журн.  / НАНУ, Відділення фізико- технічних проблем енергетики  . — Київ  : [б. в.], 2019. — 96 с. — ISSN 1607–7970, E-2218–1903 
12.    620.925(051) Б63    Біоенергетика. № 1 (13) [Текст] = Bioenergy : журн. виробників біоенергет. культур та біопалива  / засн. Ін-т біоенергет. культур і цукр. буряків НААН України  . — Київ  : ТОВ "Наш формат", 2019. — 38 с. 
13.    [332.3:502](051) З-41    Збалансоване природокористування. № 4 [Текст] : наук.-практ. журн.  / засн. Ін-т. агроекології і природокористування НААН, ТОВ "Екоінвестком"  . — Київ  : Екоінвестком, 2018. — 120 с. — ISSN 2310–4678 
14.    379.85(051) М58    Міжнародний туризм. № 3 (147) [Текст] : журнал про мандрівки та відпочинок  / засновник ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм"  . — Київ  : Рема-Принт, 2019. — 128 с. 
15.    330(051) Ф59    Фінанси України = Finance of Ukraine. № 4 (281) [Текст] : наук.-теор. та інформ. практ.журн.  / Державна навчально-наукова установа "Академія фінансового управління"  . — Київ  : "Академія фінансового управління", 2019. — 128 с. – ISSN 2305-7645 
16.    34(477)(051) П68    Право України. № 3 [Текст] : юрид. журн.  / Нац. акад. правових наук України  . — Київ  : Видавничий Дім"Ін Юре", 2019. — 322 с. – ISSN 1026-9932 
17.    657.6(477)(051) А93    Аудитор України. № 5 (282) [Текст] : фахове видання  / засновник АП «Асоціація консалтингових фірм»  . — Київ  : ТОВ «Видавничий дім «Аудитор України», 2019. — 80 с. 
18.    338.48(051) М63    Мир туризма. [Текст] № 2   / учредитель ЧП "Ред. журн. "Мир туризма"  . — Киев  : ЧП "Ред. журн. "Мир туризма", 2019. — 92 с. 
19.    330.1(051) Е45    Економічна теорія = Economic theory. № 1 [Текст] : наук. журн.  / Нац. акад. наук України, ДУ "Інститут економіки та прогнозування Нац. акад. наук України", ДВНЗ "Київ нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана"  . — Київ  : Ін-т економіки та прогнозування НАН України, 2019. — 120 с. — ISSN 1811-3141 
20.    332(051) Р32    Регіональна економіка = Regional economy. [Текст] № 1 (91) : наук.-практ. журн.  / засн. Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України  . — Львів  : Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України, 2019. — 98 с. – ISSN 1562-0905


fileadmin images images for publications UBA logo prozrachnoe

Web of science
Базові та розширені можливості платформи Web of science
Матеріали семінару 2.03.2017 р.  «Можливості платформи Web of Science для якісних наукових досліджень...)».
Презентація "Можливості платформи Web of science для якісних наукових досліджень"

Вебінари дивись тут

Довідкова інформація
http://everum.org.ua/
http://wokinfo.com/

Scopus

Інструкція користувача Scopus

Керівництво користувача
Українські журнали в Scopus

Вебінари з пошуку та фільтрації результатів в Scopus

Відео лекція з пошуку авторів

з інтеграції профілю автора в Scopus и ORCID

 

Подаруй бібліотеці книгу - поділись мудрістю

Сохранить

електронний каталог

ElibUkr 01

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Наукові журнали у вільному доступі

Сохранить

Головне управління статистики в Харьківській області

Підводні технології