Львів 117-20 травня 2017 року у м. Львів проходила VII Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційний простір бібліотеки». У роботі конференції прийняли участь 130 делегатів провідних бібліотек України та Польщі. У рамках конференції було розглянуто та обговорено питання, пов’язані з наступними темами:

 

  • інформаційні ресурси і технології;

  • стратегічні напрями формування інформаційного простору бібліотек;

  • створення образу бібліотеки у локальному і регіональному середовищі;

  • інформаційне забезпечення навчального і наукового процесу;

  • шляхи реалізації проекту сприяння академічній доброчесності в Україні (SAIUP)

Зацікавленість в учасників конференції викликала доповідь директора Н. О. Євсюкової «Упровадження вільного програмного забезпечення КОХА для автоматизації бізнес-процесів Наукової бібліотеки ХНУМГ ім. О. М. Бекетова».

Встановлено контакти та проведено робочу зустріч із Андрієм Андрухівим, директором Науково-технічної бібліотеки Національного університету «Львівська політехніка», Сергієм Дубиком, зав. сектору автоматизації Львівської національної наукової бібліотеки ім. В.Стефаника та Мареком М. Гурські, директором бібліотеки Краківського технічного університету ім. Тадеуша Костюшки. Обговорено питання проведення на базі НБ ХНУМГ ім. О. М. Бекетова міжнародної конференції та семінарів-практикумів з питань вивчення досвіду впровадження ПЗ КОХА у роботу бібліотек з метою автоматизації.

У роботі конференції приймав участь координатор проекту сприяння академічній доброчесності в Україні Тарас Тимочко, який напередодні відвідав з робочим візитом ХНУМГ ім. О. М. Бекетова.

Він дав високу оцінку роботі нашого університету та Наукової бібліотеки по формуванню у вузі культури академічної доброчесності. Робочою групою проекту передано до фонду бібліотеки книги та наочні матеріали.

Львів 2

У рамках даного проекту Наукова бібліотека підготувала презентацію «Культура академічної доброчесності», з якою Ви можете ознайомитися на нашому каналі Youtube . У читальних залах Наукової бібліотеки оформлено стенди з наочними матеріалами за даною тематикою.

Також, упродовж двох років Наукова бібліотека проводить заняття для студентів 1 курсу «Інформаційні ресурси НБ ХНУМГ ім. О. М. Бекетова». На заняттях розглядаються питання з культури академічної доброчесності, правил складання списку літератури, як зробити посилання та ін. Розроблено та розміщено у Цифровому репозиторії університету методичні вказівки з прикладами бібліографічного опису документів (Бібліографічний опис документів відповідно до ДСТУ 7.1:2006, запровадженого в дію в Україні 01.07.2007 : метод. реком. / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад.: Н. Б. Давидова, В. О. Статкус ; відп. за вип. О. М. Штангей. – 3-тє вид., перероб. і доп. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – 23 с. – Режим доступу : http://eprints.kname.edu.ua/39379/).


Подаруй бібліотеці книгу - поділись мудрістю

Сохранить

ElibUkr 01

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Наукові журнали у вільному доступі

Сохранить

Головне управління статистики в Харьківській області

Підводні технології

schedule

Графік роботи

Цифровий репозиторій

Електронний каталог

Перейти на сайт ХНУМГ


Дистанційне навчання

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

fileadmin images images for publications UBA logo prozrachnoe