12 08 21«Всі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності та правах»

Загальна декларація прав людини

 

10 грудня – дата прийняття Загальної декларації прав людини – щорічно відзначається у світі як Міжнародний день прав людини. Декларація запровадила ефективний механізм забезпечення прав людини та спрямована на захист широкого спектра громадянських та політичних прав. 

Загальна Декларація прав людини проголошує, що права і свободи людини не можуть бути обмежені за ознаками статі, раси, кольору шкіри, мови, релігії, політичних переконань, національного або соціального походження, майнового стану. Серед проголошених прав найважливішими є такі: рівність усіх перед законом, презумпція невинуватості, недоторканність особи, право на політичну діяльність, працю, відпочинок, освіту, соціальне забезпечення, право виїзду зі своєї країни та безперешкодного повернення до неї та інші.

Указом Президента України від 24 березня 2021 року № 119/2021 затверджено оновлену  Національну стратегію у сфері прав людини, яка затверджена на 3 роки (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/119/2021#Text).

ХНУМГ ім. О. М. Бекетова запровадив План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) на 2021/2022 роки. План містить такі важливі теми: пропагування під час освітнього процесу формування навичок здорового способу життя серед науково-педагогічних працівників та молоді; запровадження високої педагогічної культури, толерантного ставлення один до одного шляхом інформаційно-просвітницьких заходів; забезпечення створення в академічних групах атмосфери довіри та взаємної підтримки, умов для дружнього спілкування, недопущення приниження людської гідності відповідно до Кодексу честі Університету; забезпечення реалізації своїх прав і свобод представників корінних народів та національних меншин, не допускаючи дискримінації та булінгу (цькуванню) тощо.

Наукова бібліотека ХНУМГ пропонує до вашої уваги викладку книг, науково-практичних видань, публікацій інформаційного характеру із фондів бібліотеки, що містять інформацію про поняття та загальну характеристику права,  про українське державотворення, про реалізацію і захист прав людини та основний закон – Конституцію України.

Для більш розширеного пошуку видань за тематикою Міжнародного дня прав людини ви можете користуватися електронним каталогом бібліотеки (http://koha.kname.edu.ua/) та цифровим репозиторієм (https://eprints.kname.edu.ua/).


Подаруй бібліотеці книгу - поділись мудрістю

Сохранить

ElibUkr 01

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Наукові журнали у вільному доступі

Сохранить

Головне управління статистики в Харьківській області

Підводні технології

schedule

Графік роботи

Цифровий репозиторій

Електронний каталог

Перейти на сайт ХНУМГ


Дистанційне навчання

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

fileadmin images images for publications UBA logo prozrachnoe

Сохранить