1.    [330:005:658](051) Е45    Економіка. Менеджмент. Бізнес. № 1 (27) [Текст] : наук. журн.  / засновник Державний університет телекомунікацій  . — Київ  : Державний університет телекомунікацій, 2019. — 136 с. - ISSN 2415-8089 
2.    347.77/78(051) І-73    Інтелектуальна власність в Україні. № 4 [Текст] : наук.-практ. журн.  / Асоціація правників України  . — Київ  : ТОВ Аспект, 2019. — 68 с.– ISSN 1608-6422 
3.    352(051) М65    Місцеве самоврядування. № 5 (113) [Текст] : інформ.-аналіт. вид. з питань місц. самоврядування  / Виданичий будинок "Фактор"  . — Харків  : "Фактор", 2019. — 80 с. 
4.    [338.488.2:640.45](051) Р44    Ресторатор. № 5 [Текст] : производст. - практич. журн.  / учред. ООО "Ресторатор Украина"  . — Киев  : ООО "Ресторатор Украина", 2019. — 68 с. 
5.    005.95/96(051) У67    Управление персоналом. [Текст] № 5 : ежемес. практ. журн.  / учредитель ООО "Медиа-Про"  . — Киев  : ООО "Медиа-Про", 2019. — 80 с. 
6.    658.788(051) Л69    Логистика: проблемы и решения. № 2 (81) [Текст] : международный науч. практ. журн.    . — Киев  : НВФ "Студцентр", 2019. — 58 с. 
7.    330(051) Е45    Економіка та держава. [Текст] № 3 : наук.- практ. журн.  / засновник Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, ТОВ `Редакція журналу `Економіка та держава`  . — Київ  : ТОВ `Редакція журналу `Економіка та держава`, 2019. — 148 с. – ISSN 2306-6806 
8.    330(051) Е45    Економіка та держава. [Текст] № 4 : наук.- практ. журн.  / засновник Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, ТОВ `Редакція журналу `Економіка та держава`  . — Київ  : ТОВ `Редакція журналу `Економіка та держава`, 2019. — 122 с. – ISSN 2306-6806 
9.    502/504(051) Е45    Екологічний вісник. №1 [Текст] : наук.-попул. екол. журн.  / [засн. Всеукраїнська екологічна ліга ТОВ "Центр екологічної освіти та інформації"]  . — Київ  : Всеукр. екол. ліга, 2019. — 34 с. 
10.    [656:658.788](051) Т65    Транспорт. № 4 (1051) [Текст] : произв.-практ. журн.  / учредитель изд. организ. АО "ПЛАСКЕ"  . — Киев  : ПЛАСКЕ, 2019. — 56 с. 
11.    537.8(051) Т38    Технічна електродинаміка. № 3 [Текст] : наук.- прикл. журн.  / НАНУ, Відділення фізико- технічних проблем енергетики  . — Київ  : [б. в.], 2019. — 96 с. — ISSN 1607–7970, E-2218–1903 
12.    620.925(051) Б63    Біоенергетика. № 1 (13) [Текст] = Bioenergy : журн. виробників біоенергет. культур та біопалива  / засн. Ін-т біоенергет. культур і цукр. буряків НААН України  . — Київ  : ТОВ "Наш формат", 2019. — 38 с. 
13.    [332.3:502](051) З-41    Збалансоване природокористування. № 4 [Текст] : наук.-практ. журн.  / засн. Ін-т. агроекології і природокористування НААН, ТОВ "Екоінвестком"  . — Київ  : Екоінвестком, 2018. — 120 с. — ISSN 2310–4678 
14.    379.85(051) М58    Міжнародний туризм. № 3 (147) [Текст] : журнал про мандрівки та відпочинок  / засновник ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм"  . — Київ  : Рема-Принт, 2019. — 128 с. 
15.    330(051) Ф59    Фінанси України = Finance of Ukraine. № 4 (281) [Текст] : наук.-теор. та інформ. практ.журн.  / Державна навчально-наукова установа "Академія фінансового управління"  . — Київ  : "Академія фінансового управління", 2019. — 128 с. – ISSN 2305-7645 
16.    34(477)(051) П68    Право України. № 3 [Текст] : юрид. журн.  / Нац. акад. правових наук України  . — Київ  : Видавничий Дім"Ін Юре", 2019. — 322 с. – ISSN 1026-9932 
17.    657.6(477)(051) А93    Аудитор України. № 5 (282) [Текст] : фахове видання  / засновник АП «Асоціація консалтингових фірм»  . — Київ  : ТОВ «Видавничий дім «Аудитор України», 2019. — 80 с. 
18.    338.48(051) М63    Мир туризма. [Текст] № 2   / учредитель ЧП "Ред. журн. "Мир туризма"  . — Киев  : ЧП "Ред. журн. "Мир туризма", 2019. — 92 с. 
19.    330.1(051) Е45    Економічна теорія = Economic theory. № 1 [Текст] : наук. журн.  / Нац. акад. наук України, ДУ "Інститут економіки та прогнозування Нац. акад. наук України", ДВНЗ "Київ нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана"  . — Київ  : Ін-т економіки та прогнозування НАН України, 2019. — 120 с. — ISSN 1811-3141 
20.    332(051) Р32    Регіональна економіка = Regional economy. [Текст] № 1 (91) : наук.-практ. журн.  / засн. Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України  . — Львів  : Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України, 2019. — 98 с. – ISSN 1562-0905 
21.    [33:336:34](051) Е45    Економіка. Фінанси. Право. № 4 [Текст] : інформ. - анал. журн.  / засновник аудиторська фірма "Аналітик", Таврійський нац. ун-тет ім. В. І. Вернадського, Національна академія внутрішніх справ України  . — Київ  : "Аналітик", 2019. — 40 с. – ISSN 2409-1944 
22.    338.27(051) Е45    Економіка і прогнозування = Economy and Forecasting. № 1 [Текст] : наук. журн.  / Ін-т економіки та прогнозування, Нац. акад. наук України  . — Київ  : Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування", 2019. — 160 с. – ISSN 1605-7988 
23.    330.322(051) І-58    Інвестиції: практика та досвід. № 5 [Текст] : наук.-практичн. журн.  / засновник Черноморський державний університет ім. Петра Могили, Інститут Державного Управління  . — Київ  : Тов "ДСК Центр", 2019. — 158 с. – ISSN 2306-6814 
24.    330.322(051) І-58    Інвестиції: практика та досвід. № 6 [Текст] : наук.-практичн. журн.  / засновник Черноморський державний університет ім. Петра Могили, Інститут Державного Управління  . — Київ  : Тов "ДСК Центр", 2019. — 148 с. – ISSN 2306-6814 
25.    330.322(051) І-58    Інвестиції: практика та досвід. № 7 [Текст] : наук.-практичн. журн.  / засновник Черноморський державний університет ім. Петра Могили, Інститут Державного Управління  . — Київ  : Тов "ДСК Центр", 2019. — 144 с. – ISSN 2306-6814 
26.    330.322(051) І-58    Інвестиції: практика та досвід. № 8 [Текст] : наук.-практичн. журн.  / засновник Черноморський державний університет ім. Петра Могили, Інститут Державного Управління  . — Київ  : Тов "ДСК Центр", 2019. — 146 с. – ISSN 2306-6814 
27.    [94:101:32] (062) Г47    Гілея = Hileya. Вип. 143 (4) Ч. 1. Історичні науки [Текст] : наук. вісник зб. наук. пр.  / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, ВГО Укр. акад. наук  . — Київ  : Видавництво "Гілея", 2019. — 254 с. – ISSN 2076-1554 
28.    [94:101:32] (062) Г47    Гілея = Hileya. Вип. 143 (4) Ч. 2. Філософські науки [Текст] : наук. вісник зб. наук. пр.  / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, ВГО Укр. акад. наук  . — Київ  : Видавництво "Гілея", 2019. — 204 с. – ISSN 2076-1554 
29.    [94:101:32] (062) Г47    Гілея = Hileya. Вип. 143 (4) Ч. 3. Політичні науки [Текст] : наук. вісник зб. наук. пр.  / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, ВГО Укр. акад. наук  . — Київ  : Видавництво "Гілея", 2019. — 102 с. – ISSN 2076-1554 
30.    352(051) М65    Місцеве самоврядування. № 6 (114) [Текст] : інформ.-аналіт. вид. з питань місц. самоврядування  / Виданичий будинок "Фактор"  . — Харків  : "Фактор", 2019. — 80 с. 
31.    338.48(051) Т85    Travel. № 2 (67) [Текст] : professional magazine  / учред. ООО "Юримекс"  . — Киев  : ООО "Арт Студия Друку", 2019. — 144 с. 
32.    94(477)(051) У 45    Український історичний журнал. № 2 (545) [Текст] : наук. журн.  / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса.  . — Київ  : НАН України, 2019. — 240 с. – ISSN 0130-5247 
33.    001(051) Н34    Наука та наукознавство [Текст] = Наука и науковедение = Science and science of science. № 2 (104) : міжнар. наук. журн.  / засновник Нац. акад. наук України, Нац. акад. наук України, Інститут досліджень наук.-техн. потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва  . — Київ  : Видавничий дім "Академперіодика" НАН України, 2019. — 160 с. – ISSN 0374-3896 
34.    311(477)(051) С78    Статистика України [Текст] = Statistics of Ukraine. № 1 (84) : щокварт. наук.-інформ. журн.  / засновник Держ. служба статистики України, Київ (НАСОА), Національна академія державного управління (НАДУ) при Президентові України  . — Київ  : Київ, 2019. — 112 с. – ISSN 2519-1853 
35.    347.77/78(051) І-73    Інтелектуальна власність в Україні. № 5 [Текст] : наук.-практ. журн.  / Асоціація правників України  . — Київ  : ТОВ Аспект, 2019. — 72 с.– ISSN 1608-6422 
36.    330.322(051) І-58    Інвестиції: практика та досвід. № 9 [Текст] : наук.-практичн. журн.  / засновник Черноморський державний університет ім. Петра Могили, Інститут Державного Управління  . — Київ  : Тов "ДСК Центр", 2019. — 114 с. – ISSN 2306-6814 
37.    330.322(051) І-58    Інвестиції: практика та досвід. № 10 [Текст] : наук.-практичн. журн.  / засновник Черноморський державний університет ім. Петра Могили, Інститут Державного Управління  . — Київ  : Тов "ДСК Центр", 2019. — 132 с. – ISSN 2306-6814 
38.    502(051) Г94    Гуманитарный экологический журнал. Вып. 2 (69) [Текст]   / Киевский эколого-культурный центр  . — Киев  : Логос, 2019. — 32 с. 
39.    628.9(051) С24    Светотехника. № 1 [Текст] : науч.-техн. журн.  / учредитель ООО "Ред. журн. "Светотехника"  . — Москва  : Агенство Море, 2019. — 96 с. — ISSN 0039-7067 
40.    66(477)(051) Н34    Нафтогазова галузь України. № 1 (37) [Текст] = Oil & gas industry of Ukraine : наук.-виробн. журн.  / співзасновники НАК "Нафтогаз України", Івано-Франківський нац. техн. ун-т нафти і газу  . — Київ  : Нафтогаз України, 2019. — 42 с. — ISSN 2409-7500 
41.    [72:74:75:378](062) Т65    Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті. № 1 [Текст] : зб. наук. пр  / Харків. держ. акад. дизайну і мистецтв  . — Харків  : ХДАДМ, 2019. — 128 с. 
42.    330(051) Е45    Економіка та держава. [Текст] № 5 : наук.- практ. журн.  / засновник Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, ТОВ `Редакція журналу `Економіка та держава`  . — Київ  : ТОВ `Редакція журналу `Економіка та держава`, 2019. — 128 с. – ISSN 2306-6806 
43.    [33:005](051) Б59    Бізнес-інформ. [Текст] № 2 : наук. журн.  / засновник Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України, ХНЕУ ім. С. Кузнеця  . — Харків  : Видавець ФОП Лібуркіна Л. М., 2019. — 420 с. – ISSN 2222-4459 
44.    [33:005](051) Б59    Бізнес-інформ. [Текст] № 3 : наук. журн.  / засновник Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України, ХНЕУ ім. С. Кузнеця  . — Харків  : Видавець ФОП Лібуркіна Л. М., 2019. — 412 с. – ISSN 2222-4459 
45.    [338.488.2:640.45](051) Р44    Ресторатор. № 6 [Текст] : производст. - практич. журн.  / учред. ООО "Ресторатор Украина"  . — Киев  : ООО "Ресторатор Украина", 2019. — 68 с. 
46.    338.48(477)(051) У45    Український туризм. № 3 [Текст] : Всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу  / ТОВ "Видавництво "Дзеркало світу"  . — Київ  : ТОВ "Дзеркало світу", 2019. — 70 с. 
47.    [338.24:332](477)(062) Ф79    Формування ринкових відносин в Україні. Вип. 2 (213) [Текст] : зб. наук. праць  / гол. наук. ред. С. В. Захарін  . — Київ  : ДНДІІМЕ, 2019. — 126 с. 
48.    351/354(051) А90    Аспекти публічного управління. т. 7. № 1-2 [Текст] = Public administration aspects : наук. журн.  / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України  . — Дніпро  : ГранІ, 2019. — 130 с. – ISSN 2311-6420 
49.    69(083.74)(051) Б90    Будівництво і стандартизація. № 2 [Текст] : інформаційно- аналітичний огляд  / ТК з стандартизації "Будтехнормування"  . — Київ  : [б. в.], 2019. — 48 с. 
50.    378(051) В55    Вища школа. № 4 (177) [Текст] : наук.-пр. вид.  / засновник Міністерство освіти і науки України  . — Київ  : Знання, 2019. — 126 с. – ISSN 1682-2366 
51.    628.1(051) В62    Вода и водоочистные технологии. № 1 (91) [Текст] : науч.-практ. журн.  / учредитель ООО "Украинское общество специалистов в области очистки воды"  . — Киев  : Прайм-принт, 2019. — 58 с. 
52.    628.1(051) В62    Вода и водоочистные технологии. № 2 (92) [Текст] : науч.-практ. журн.  / учредитель ООО "Украинское общество специалистов в области очистки воды"  . — Киев  : Прайм-принт, 2019. — 68 с. 
53.    [33:336:34](051) Е45    Економіка. Фінанси. Право. № 5 [Текст] : інформ. - анал. журн.  / засновник аудиторська фірма "Аналітик", Таврійський нац. ун-тет ім. В. І. Вернадського, Національна академія внутрішніх справ України  . — Київ  : "Аналітик", 2019. — 40 с. – ISSN 2409-1944 
54.    [72:74:75:378](062) Т65    Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті. № 2 [Текст] : зб. наук. пр  / Харків. держ. акад. дизайну і мистецтв  . — Харків  : ХДАДМ, 2019. — 114 с. 
55.    [004:681.5](051) П78    Проблемы управления и информатики. № 3 [Текст] : междунар. науч.-техн. журн.  / Нац. акад. наук Украины, Ин-т кибернетики им. В. М. Глушкова , Ин-т косм. исслед.  . — Киев  : [б. в.], 2019. — 160 с. — ISSN 0572-2691 
56.    69(051) К20    Капстроительство. № 2-3 (180-181) [Текст] = Capital build : обозрение строительного бизнеса глазами профессионалов всеукраинский журнал о строительном бизнесе  / учредитель и изд. ООО "Медиа-Удача"  . — Киев  : Медиа-удача, 2019. — 56 с. 
57.    621.86/87(051) П45    Подъемные сооружения. Специальная техника. № 5 (200) [Текст] : науч.-техн., произв. журн.  / науч.-техн. ассоц. "Подъемные сооружения"  . — Одесса  : Крантест, 2019. — 30 с. — ISSN 1682-3095 
58.    621.86/87(051) П45    Подъемные сооружения. Специальная техника. № 6 (201) [Текст] : науч.-техн., произв. журн.  / науч.-техн. ассоц. "Подъемные сооружения"  . — Одесса  : Крантест, 2019. — 30 с. — ISSN 1682-3095 
59.    [628.1:697](051) А29    Air Water AW Therm. № 2 [Текст] : журн    . — Киев  : [б. и.], 2019. — 88 с. 
60.    [624:69](051) П81    Промислове будівництво та інженерні споруди. № 2 [Текст] : наук.-виробн. журн.  / засн. Держ. корпорація "Укрмонтажспецбуд", ТОВ "Укр. ін-т сталевих конструкцій ім. В. М. Шимановського"  . — Київ  : [б. в.], 2019. — 50 с. 
61.    101(051) Ф56    Філософська думка = Philosophical thought. № 2 [Текст] : укр. наук.-теорет. часоп.  / засновник НАН України, Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди  . — Київ  : Відродження, 2019. — 134 с. – ISSN 2522-9338— (Насильство як явище сучасного світу). 
62.    005.95/96(051) У67    Управление персоналом. [Текст] № 6 : ежемес. практ. журн.  / учредитель ООО "Медиа-Про"  . — Киев  : ООО "Медиа-Про", 2019. — 80 с. 
63.    [94:101:32] (062) Г47    Гілея = Hileya. Вип. 144 (5) Ч. 1. Історичні науки [Текст] : наук. вісник зб. наук. пр.  / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, ВГО Укр. акад. наук  . — Київ  : Видавництво "Гілея", 2019. — 166 с. – ISSN 2076-1554 
64.    [94:101:32] (062) Г47    Гілея = Hileya. Вип. 144 (5) Ч. 2. Філософські науки [Текст] : наук. вісник зб. наук. пр.  / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, ВГО Укр. акад. наук  . — Київ  : Видавництво "Гілея", 2019. — 136 с. – ISSN 2076-1554 
65.    [94:101:32] (062) Г47    Гілея = Hileya. Вип. 144 (5) Ч. 3. Політичні науки [Текст] : наук. вісник зб. наук. пр.  / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, ВГО Укр. акад. наук  . — Київ  : Видавництво "Гілея", 2019. — 164 с. – ISSN 2076-1554 
66.    [339.5:33:336:34](051) З-78    Зовнішня торгівля : економіка, фінанси, право [Текст] = Foreign trade: economics, finance, law . № 1 (102) : наук. журн  / засновник Київський національний торговельно-економічний університет  . — Київ  : КНТЕУ, 2019. — 132 с. – ISSN 2616-6100— (Юридичні науки). 
67.    687 Г61   Головніна, М. В.. Технологія крою та шиття   / М. В. Головніна, В. М. Михайлець  . — К.  : Техніка, 1980. — 294 с.


fileadmin images images for publications UBA logo prozrachnoe

Web of science
Базові та розширені можливості платформи Web of science
Матеріали семінару 2.03.2017 р.  «Можливості платформи Web of Science для якісних наукових досліджень...)».
Презентація "Можливості платформи Web of science для якісних наукових досліджень"

Вебінари дивись тут

Довідкова інформація
http://everum.org.ua/
http://wokinfo.com/

Scopus

Інструкція користувача Scopus

Керівництво користувача
Українські журнали в Scopus

Вебінари з пошуку та фільтрації результатів в Scopus

Відео лекція з пошуку авторів

з інтеграції профілю автора в Scopus и ORCID

 

Подаруй бібліотеці книгу - поділись мудрістю

Сохранить

електронний каталог

ElibUkr 01

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Наукові журнали у вільному доступі

Сохранить

Головне управління статистики в Харьківській області

Підводні технології

schedule

Графік роботи

Цифровий репозиторій

Електронний каталог

Перейти на сайт ХНУМГ


Дистанційне навчання

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить