1.    72 В53    Вісник Національного університету "Львівська політехніка". № 836. Архітектура [Текст] : збірник наукових праць  / голова ред.-вид. ради Н. І. Чухрай, відп. ред. Б. С. Черкес  . — Львів  : Вид-во Львівської політехніки, 2015. — 248 с 
2.    338.27(051) Е45    Економіка і прогнозування = Economy and Forecasting. № 2 [Текст] : наук. журн.  / Ін-т економіки та прогнозування, Нац. акад. наук України  . — Київ  : Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування", 2019. — 160 с. – ISSN 1605-7988 
3.    34(477)(051) П68    Право України. № 6 [Текст] : юрид. журн.  / Нац. акад. правових наук України  . — Київ  : Видавничий Дім"Ін Юре", 2019. — 212 с. – ISSN 1026-9932 
4.    94(477)(051) У 45    Український історичний журнал. № 3 (546) [Текст] : наук. журн.  / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса.  . — Київ  : НАН України, 2019. — 240 с. – ISSN 0130-5247 
5.    311(477)(051) С78    Статистика України [Текст] = Statistics of Ukraine. № 2 (85) : щокварт. наук.-інформ. журн.  / засновник Держ. служба статистики України, Київ (НАСОА), Національна академія державного управління (НАДУ) при Президентові України  . — Київ  : Київ, 2019. — 116 с. – ISSN 2519-1853 
6.    06 М65    Місто. Культура. Цивілізація: міжнародний контекст [Текст] : матеріали міжнар. наук.-теорет. інтернет-конф., квітень 2019 р.  / [уклад.: М. К. Сухонос та ін.]  . — Харків  : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. — 319 с 
7.    72 С91    Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Вип. 53 [Текст] : науково-технічний збірник  / [відпов. ред. М. М. Дьомін]  . — Київ  : КНУБА, 2019. — 360 с. 
8.    004 В53    Вісник Національного університету "Львівська політехніка". №901. Інформаційні системи та мережі [Текст] : збірник наукових праць  / голова ред.-вид. ради Н. І. Чухрай, відп. ред. Л. О. Башко  . — Львів  : Вид-во Львівської політехніки, 2018. — 168 с 
9.    338.24 В53    Вісник Національного університету "Львівська політехніка". №873. Проблеми економіки та управління [Текст] : збірник наукових праць  / голова ред.-вид. ради Н. І. Чухрай, відповід. ред. Й. М. Петрович  . — Львів  : Вид-во Львівської політехніки, 2017. — 164 с 
10.    005 В53    Вісник Національного університету "Львівська політехніка". №899. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку [Текст] -  --  -  ---- 
11.       : збірник наукових праць/ голова ред.-вид. ради Н. І. Чухрай , відп. ред. О. Г. Олексів . — Львів  : Вид-во Львівської політехніки, 2018  . — 140 с  2019-09-03-- 
12.    378 В53    Вісник Національного університету "Львівська політехніка". №903. Інформатизація вищого навчального закладу [Текст] : збірник наукових праць  / голова ред.-вид. ради Н. І. Чухрай, відп. ред. Д. В. Федасюк  . — Львів  : Вид-во Львівської політехніки, 2018. — 124 с. 
13.    И К42   Киплинг, Редьярд. Маугли. Сказки [Текст]   / Р. Киплинг  . — Санкт-Петербург  : Недра, 1992. — 263 с. 
14.    514.18(075) Л86   Лусь, Володимир Іванович. Нарисна геометрія, інженерна та машинна графіка [Текст] : навч. посібник  / В. І. Лусь  . — Харків  : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. — 223 с


fileadmin images images for publications UBA logo prozrachnoe

Web of science
Базові та розширені можливості платформи Web of science
Матеріали семінару 2.03.2017 р.  «Можливості платформи Web of Science для якісних наукових досліджень...)».
Презентація "Можливості платформи Web of science для якісних наукових досліджень"

Вебінари дивись тут

Довідкова інформація
http://everum.org.ua/
http://wokinfo.com/

Scopus

Інструкція користувача Scopus

Керівництво користувача
Українські журнали в Scopus

Вебінари з пошуку та фільтрації результатів в Scopus

Відео лекція з пошуку авторів

з інтеграції профілю автора в Scopus и ORCID

 

Подаруй бібліотеці книгу - поділись мудрістю

Сохранить

електронний каталог

ElibUkr 01

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Наукові журнали у вільному доступі

Сохранить

Головне управління статистики в Харьківській області

Підводні технології

schedule

Графік роботи

Цифровий репозиторій

Електронний каталог

Перейти на сайт ХНУМГ


Дистанційне навчання

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить