1.    630(051) Л63    Лісовий вісник. № 6 (93) [Текст] : всеукр. журн.  . — Луцьк  : ТзОВ "Друкмаркет"  , 2019. — 36 с. 
2.    [630:639.1](051) Л63    Лісовий і мисливський журнал. № 6 (137) [Текст] = Forest and hunting magazine : громадсько-публіцистичний часопис  / М-во лісового госп-ва України. — Київ  : ТОВ Видавничій дім Еко-інформ, 2019. — 48 с. 
3.    628.1 Б48    Водокористування в умовах сталого розвитку міських поселень [Текст] : монографія  / М. Я. Берещук, В. О. Ткачов, Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. — Харків  : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова  , 2019. — 205 с 
4.    635(051) К24    Каталог садових рослин. № 1 [Текст]   . — Харків  : ТОВ "СІ.В"  , 2020. — 24 с. 
5.    502/504(051) Э40    Экология плюс. № 4 (67) [Текст] : науч.-произв. еколог. журн.  / учредитель СП Школяр. — Полтава  : ООО "Творчество-образование-наука"  , 2018. — 40 с. 
6.    502/504(051) Э40    Экология плюс. № 5 (68) [Текст] : науч.-произв. еколог. журн.  / учредитель СП Школяр. — Полтава  : ООО "Творчество-образование-наука"  , 2018. — 40 с. 
7.    [628.1:697](051) А29    AW Therm. № 6 [Текст] : журн  . — Киев  : [б. и.]  , 2019. — 80 с. 
8.    656(051) П27    Перевізник. № 1 (72) [Текст] : інформ.-аналіт. вісн. органів держ. влади, держ. підприємств автомоб. галузі та АсМАП України  . — Київ    , 2020. — 72 с. 
9.    681.5(075) С91    Сучасні електромехатронні комплекси і системи [Текст] : навч. посібник  / [Т. П. Павленко, В. М. Шавкун, О. С. Козлова, Н. П. Лукашова], Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. — Харків  : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова  , 2019. — 116 с. 
10.    016 Д86    Станіслав Станіславович Душкін (до 85-річчя від дня народження) [Текст] : біобібліогр. покажчик  / [ уклад.: В. О. Статкус, Н. Б. Давидова, А. В. Панасенко], Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. — Харків  : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова  , 2020. — 94 с. 
11.    712(051) Л22    Ландшафт и архитектура. № 6 [Текст] = Landscape and architecture ( L& A) : журн. о ландшафтной архитектуре и дизайне  / засн. О. Камолікова. — Київ  : Прайм Принт  , 2019. — 88 с. 
12.    811.111(075) I-54   Ilienko, Olena Lvivna. English for Geodesy and Land Management Students [Text] : tutorial  / O.L. Ilienko, A. M. Krokhmal, Y. S. Moshtagh, O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv. — Kharkiv  : О. М. Beketov NUUE  , 2019. — 160 p. 
13.    811.111(075) М75   Mischenko, Kostiantyn Oleksandrovych. English for Ecologists [Text] : tutorial  / K. O. Mischenko, N. S. Minina, O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv. — Kharkiv  : О. М. Beketov NUUE  , 2019. — 123 p. 
14.    721 В79   Вотінов, Максим Алекович. Інноваційні прийоми формування інтерактивних будівель і споруд у міському середовищі [Текст] : монографія  / М. А. Вотінов, О. В. Смірнова, Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. — Харків  : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова  , 2019. — 112 с. 
15.    528.2(084.4) Л38   Левченко, Анастасия Романовна. Атлас профессиональных знаний [Текст] : приложение к учеб. пособию "Параллели и меридианы геодезии и информатики или основы ноогеоматики"  / А. Р. Левченко, Харьков. нац. ун-т гор. хоз-ва им. А. Н. Бекетова. — Харьков  : ХНУГХ им. А. Н. Бекетова  , 2019. — 52 с. 
16.    519.2(075) Л64   Литвинов, Анатолій Леонідович. Вища та прикладна математика з елементами інформаційних технологій (теорія ймовірностей, математична статистика, математичне програмування, управління запасами) [Текст] : навч. посібник  / А. Л. Литвинов, Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. — Харків  : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова  , 2019. — 232 с. 
17.    528.2(075) М54   Метешкин, Константин Александрович. Параллели и меридианы геодезии и информатики или основы ноогеоматики [Текст] : учеб. пособие  / К. А. Метешкин, А. Р. Левченко, Харьков. нац. ун-т гор. хоз-ва им. А. Н. Бекетова. — Харьков  : ХНУГХ им. А. Н. Бекетова  , 2019. — 203 с. 
18.    681.5(075) Щ61   Щербак, Яків Васильович. Основи теорії автоматичного регулювання електромеханотронних систем [Текст] : навч. посібник  / Я. В. Щербак, К. Я. Івакіна, Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. — Харків  : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова  , 2019. — 222 с. 
19.    621.3(075) Я31   Ягуп, Валерій Григорович. Моделювання та оптимізація режимів систем енергопостачання та електроспоживання [Текст] : навч. посібник  / В. Г. Ягуп, К. В. Ягуп, Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. — Харків  : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова  , 2019. — 182 с. 
20.    624.154(075) Я45   Якименко, Олег Вікторович. Сучасні методи влаштування паль та шпунтових обгороджень [Текст] : навч. посібник  / О. В. Якименко, Харк. нац. ун-т міськ. гос-ва ім. О. М. Бекетова. — Харків  : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова  , 2020. — 119 с. 
21.    69.059(075) Я45   Якименко, Олег Вікторович. Технічна експлуатація будівель та споруд [Текст] : навч. посібник  / О. В. Якименко, К. О. Кіктьова, Харк. нац. ун-т міськ. гос-ва ім. О. М. Бекетова. — Харків  : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова  , 2019. — 247 с. 


Web of science
Базові та розширені можливості платформи Web of science
Матеріали семінару 2.03.2017 р.  «Можливості платформи Web of Science для якісних наукових досліджень...)».
Презентація "Можливості платформи Web of science для якісних наукових досліджень"

Вебінари дивись тут

Довідкова інформація
http://everum.org.ua/
http://wokinfo.com/

Scopus

Інструкція користувача Scopus

Керівництво користувача
Українські журнали в Scopus

Вебінари з пошуку та фільтрації результатів в Scopus

Відео лекція з пошуку авторів

з інтеграції профілю автора в Scopus и ORCID

 

Подаруй бібліотеці книгу - поділись мудрістю

Сохранить

електронний каталог

ElibUkr 01

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Наукові журнали у вільному доступі

Сохранить

Головне управління статистики в Харьківській області

Підводні технології

schedule

Графік роботи

Цифровий репозиторій

Електронний каталог

Перейти на сайт ХНУМГ


Дистанційне навчання

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

fileadmin images images for publications UBA logo prozrachnoe