1.    [33:005](051) Б59    Бізнес-інформ. [Текст] № 11 : наук. журн.  / засновник Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України, ХНЕУ ім. С. Кузнеця  . — Харків  : Видавець ФОП Лібуркіна Л. М., 2018. — 456 с. – ISSN 2222-4459 
2.    330.322(051) І-58    Інвестиції: практика та досвід. № 23 [Текст] : наук.-практичн. журн.  / засновник Черноморський державний університет ім. Петра Могили, Інститут Державного Управління  . — Київ  : Тов "ДСК Центр", 2018. — 144 с. – ISSN 2306-6814 
3.    330.322(051) І-58    Інвестиції: практика та досвід. № 24 [Текст] : наук.-практичн. журн.  / засновник Черноморський державний університет ім. Петра Могили, Інститут Державного Управління  . — Київ  : Тов "ДСК Центр", 2018. — 140 с. – ISSN 2306-6814 
4.    330.322(051) І-58    Інвестиції: практика та досвід. № 1 [Текст] : наук.-практичн. журн.  / засновник Черноморський державний університет ім. Петра Могили, Інститут Державного Управління  . — Київ  : Тов "ДСК Центр", 2019. — 116 с. – ISSN 2306-6814 
5.    [94:101:32] (062) Г47    Гілея = Hileya. Вип. 139 (12) Ч. 1. Історичні науки [Текст] : наук. вісник зб. наук. пр.  / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, ВГО Укр. акад. наук  . — Київ  : Видавництво "Гілея", 2018. — 242 с. – ISSN 2076-1554 
6.    [94:101:32] (062) Г47    Гілея = Hileya. Вип. 139 (12) Ч. 2. Філософські науки [Текст] : наук. вісник зб. наук. пр.  / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, ВГО Укр. акад. наук  . — Київ  : Видавництво "Гілея", 2018. — 186 с. – ISSN 2076-1554 
7.    [94:101:32] (062) Г47    Гілея = Hileya. Вип. 139 (12) Ч. 3. Політичні науки [Текст] : наук. вісник зб. наук. пр.  / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, ВГО Укр. акад. наук  . — Київ  : Видавництво "Гілея", 2018. — 168 с. – ISSN 2076-1554 
8.    34(477)(051) П68    Право України. № 10 [Текст] : юрид. журн.  / Нац. акад. правових наук України  . — Київ  : Видавничий Дім"Ін Юре", 2018. — 246 с. – ISSN 1026-9932 
9.    34(051) П88    Публічне право [Текст] = Public Law. № 3 (31) : наук.-практ. юрид. журн.  / засновник Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни", Ужгородський національний університет  . — Київ  : б. в., 2018. — 282 с. – ISSN 2306-9082 
10.    635.9(051) К32    Квіти України. № 6 (166) [Текст] : двоміс. попул. іл. журн.    . — Київ  : КП "Редакція журналу "Дім, сад, город", 2018. — 50 с. — ISSN 1814-5043 
11.    621.798(051) М63    Мир упаковки. № 5 [Текст] : бизнес- организатор для производителей и потребителей упаковки информационно- аналитическое издание    . — Киев  : ТОВ "Софія-А", 2018. — 60 с. 
12.    621.798(051) М63    Мир упаковки. № 6 [Текст] : бизнес- организатор для производителей и потребителей упаковки информационно- аналитическое издание    . — Киев  : ТОВ "Софія-А", 2018. — 54 с. 
13.    316(051) С69    Соціологія: теорія, методи, маркетинг. № 4 [Текст] : наук.-теоретич. часопис  / засн. Інститут соціології НАН України  . — Київ  : Інститут соціології НАН України, 2018. — 214 c. — ISSN1563-3713 
14.    311(477)(051) С78    Статистика України [Текст] = Statistics of Ukraine. № 3 (82) : щокварт. наук.-інформ. журн.  / засновник Держ. служба статистики України, Київ (НАСОА), Національна академія державного управління (НАДУ) при Президентові України  . — Київ  : Київ, 2018. — 110 с. – ISSN 2519-1853 
15.    347.77/78(051) І-73    Інтелектуальна власність в Україні. № 11 [Текст] : наук.-практ. журн.  / Асоціація правників України  . — Київ  : ТОВ Аспект, 2018. — 72 с.– ISSN 1608-6422 
16.    347.77/78(051) І-73    Інтелектуальна власність в Україні. № 12 [Текст] : наук.-практ. журн.  / Асоціація правників України  . — Київ  : ТОВ Аспект, 2018. — 76 с.– ISSN 1608-6422 
17.    330(051) Е45    Економіка та держава. [Текст] № 11 : наук.- практ. журн.  / засновник Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, ТОВ `Редакція журналу `Економіка та держава`  . — Київ  : ТОВ `Редакція журналу `Економіка та держава`, 2018. — 114 с. – ISSN 2306-6806 
18.    330(051) Е45    Економіка та держава. [Текст] № 12 : наук.- практ. журн.  / засновник Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, ТОВ `Редакція журналу `Економіка та держава`  . — Київ  : ТОВ `Редакція журналу `Економіка та держава`, 2018. — 118 с. – ISSN 2306-6806 
19.    330(477)(051) Е45    Економіка України = Economy of Ukraine. № 10 (683) [Текст] : наук. журн.  / НАУ України  . — Київ  : "Редакція журналу "Економіка України", 2018. — 148 с. – ISSN 2522-9303 
20.    351/354(051) А90    Аспекти публічного управління [Текст] = Public administration aspects. т. 6. № 10 : наук. журн.  / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України  . — Дніпро  : ГранІ, 2018. — 80 с. – ISSN 2311-6420 
21.    378.147(051) І-67    Іноземні мови. № 4 (96) [Текст] : наук.-метод. журн.  / Київ. нац. лінгвіст. ун-т  . — Київ  : КНЛУ, 2018. — 64 с. – ISSN 1817-8510 
22.    330(477)(051) Е45    Економіка України = Economy of Ukraine. № 11-12 (684-685) [Текст] : наук. журн.  / НАУ України  . — Київ  : "Редакція журналу "Економіка України", 2018. — 188 с. – ISSN 2522-9303 
23.    378(051) В55    Вища школа. № 11 (172) [Текст] : наук.-пр. вид.  / засновник Міністерство освіти і науки України  . — Київ  : Знання, 2018. — 122 с. – ISSN 1682-2366 
24.    379.85(051) М58    Міжнародний туризм. № 1 (145) [Текст] : журнал про мандрівки та відпочинок  / засновник ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм"  . — Київ  : Рема-Принт, 2019. — 128 с. 
25.    008(477)(051) У45    Українська культура. № 5-6 [Текст] : наук.-попул. журн.  / засн. Міністерство культури України  . — Київ  : ДП Національне газетно-журнальне вид-во, 2018. — 128 с. – ISSN 0868-9644 
26.    [33+37+316](051) В53    Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. Серія : "Державне управління" [Текст] = Herald of the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine. Series "Public administration". № 2 (89) : наук. журн.  / засновник Нац. акад. держ. упр. при Президентові України  . — НАДУ  : Київ, 2018. — 116 с. – ISSN 2310-2837 
27.    [33+37+316](051) В53    Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. Серія : "Державне управління" [Текст] = Herald of the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine. Series "Public administration". № 3 (90) : наук. журн.  / засновник Нац. акад. держ. упр. при Президентові України  . — НАДУ  : Київ, 2018. — 194 с. – ISSN 2310-2837 
28.    [33+37+316](051) В53    Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. Серія : "Державне управління" [Текст] = Herald of the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine. Series "Public administration". № 1 (88) : наук. журн.  / засновник Нац. акад. держ. упр. при Президентові України  . — НАДУ  : Київ, 2018. — 130 с. – ISSN 2310-2837 
29.    502/504(051) Э40    Экология плюс. № 3 (66) [Текст] : науч.-произв. еклог. журн.  / учредитель СП Школяр  . — Полтава  : ООО "Творчество-образование-наука", 2018. — 40 с. 
30.    378(051) В55    Вища школа. № 12 (173) [Текст] : наук.-пр. вид.  / засновник Міністерство освіти і науки України  . — Київ  : Знання, 2018. — 128 с. – ISSN 1682-2366 
31.    34(477)(051) П68    Право України. № 11 [Текст] : юрид. журн.  / Нац. акад. правових наук України  . — Київ  : Видавничий Дім"Ін Юре", 2018. — 230 с. – ISSN 1026-9932 
32.    53(075) К93    Курс фізики [Текст] : навч. посібник  / [Є. С. Орел, А. В. Безуглий , О. М. Петченко, Є. І. Назаренко]  . — Харків  : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. — 191 с 
33.    656(075) М58    Міжнародні перевезення. Теорія та практика. Кн. 1 [Текст] : навч. посібник  / [А. С. Галкін та ін]  . — Харків  : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. — 182 с 
34.    711(075) П79    Проектування міських територій. Ч. І [Текст] : підручник  / [за ред. В. Т. Семенова, І. Е. Линник]  . — Харків  : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. — 449 с.— (Серія "Міське будівництво та господарство"). 
35.    81(051) М74    Мовознавство. № 5 (300) [Текст] : наук.-теорет. журн. Ін-ту мовознавства ім. О. О. Потебні та Укр. мов.-інформ. фонду НАН України  / Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні, Укр. мов.-інформ. фонд НАН України  . — Київ  : Академперіодика, 2018. — 86 с. — ISSN 0027-2833 
36.    622(051) У26    Уголь Украины. № 12 (744) [Текст] : ежемес. наук.-техн., произв. и эконом. журн.  / М-во энергетики и угольной пр-ти Украины, Союз горных специалистов Украины  . — Киев  : Укрниипроект, 2018. — 50 с. — ISSN 0041-5804 
37.    811.111(075) Е56    English for Economists [Text] : tutorial  / [S. A. Buchkovska i dr.]  . — Kharkiv  : О. М. Beketov NUUE, 2018. — 142 p 
38.    630(051) И33    Известия высших учебных заведений. Лесной журнал. № 5 (365) [Текст] : науч. рецензир. журн.  / Министерство образования и науки РФ, Северный (Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова  . — Архангельск  : [б.и.], 2018. — 192 с. — ISSN 0536-1036 
39.    630(051) И33    Известия высших учебных заведений. Лесной журнал. № 6 (366) [Текст] : науч. рецензир. журн.  / Министерство образования и науки РФ, Северный (Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова  . — Архангельск  : [б.и.], 2018. — 188 с. — ISSN 0536-1036 
40.    629.43(075) Р91    Рухомий склад міського електричного транспорту. Механічна частина [Текст] : навч. посібник  / [В. Х. Далека та ін.]  . — Харків  : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. — 388 с 
41.    72.03(075) Є788   Єрошкіна, Олена Олександрівна. Епоха класицизму [Текст] : навч. посібник  / О. О. Єрошкіна  . — Харків  : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. — 186 с. 
42.    004(075) Є81   Єсаулов, Сергій Михайлович. Аналіз, синтез і проектування цифрових систем керування [Текст] : навч. посібник  / С. М. Єсаулов, О. Ф. Бабічева  . — Харків  : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. — 150 с 
43.    332.6(075) Г55   Глушенкова, Ірина Сергіївна. Методологія оцінки нерухомості. Оцінка земель несільськогосподарського призначення [Текст] : навч. посібник  / І. С. Глушенкова, Л. В. Сухомлін, Т. В. Анопрієнко  . — Харків  : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. — 156 с 
44.    546(075) Г95   Гуріна, Галина Іванівна. Галогени та їхні похідні [Текст] : навч. посібник  / Г. І. Гуріна  . — Харків  : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. — 221 с 
45.    656 Д64   Доля, Костянтин Вікторович. Мережне моделювання та аналіз транспортних процесів [Текст] : монографія  / К. В. Доля  . — Харків  : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. — 212 с 
46.    341.9(075) К39   Килимник, Інна Ігорівна. Міжнародне приватне право [Текст] : навч. посібник  / І. І. Килимник, А. М. Бровдій  . — Харків  : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. — 111 с 
47.    86 К71   Косідовський, Зенон. Біблійні оповіді   / З. Косідовський, післямова та прим. О. О. Осипова, пер. на укр. мову О. Т. Лєнік, О. М. Федосенка  . — Київ  : Політвидав України, 1978. — 398 с. 
48.    004(075) Л64   Литвинов, Анатолій Леонідович. Теорія систем масового обслуговування [Текст] : навч. посібник  / А. Л. Литвинов  . — Харків  : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. — 141 с 
49.    339.9(075) Р47   Решетило, Валентина Петрівна. Глобальна економіка [Текст] : навч. посібник  / В. П. Решетило  . — Харків  : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. — 167 с


fileadmin images images for publications UBA logo prozrachnoe

Web of science
Базові та розширені можливості платформи Web of science
Матеріали семінару 2.03.2017 р.  «Можливості платформи Web of Science для якісних наукових досліджень...)».
Презентація "Можливості платформи Web of science для якісних наукових досліджень"

Вебінари дивись тут

Довідкова інформація
http://everum.org.ua/
http://wokinfo.com/

Scopus

Інструкція користувача Scopus

Керівництво користувача
Українські журнали в Scopus

Вебінари з пошуку та фільтрації результатів в Scopus

Відео лекція з пошуку авторів

з інтеграції профілю автора в Scopus и ORCID

 

Подаруй бібліотеці книгу - поділись мудрістю

Сохранить

електронний каталог

ElibUkr 01

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Наукові журнали у вільному доступі

Сохранить

Головне управління статистики в Харьківській області

Підводні технології

schedule

Графік роботи

Цифровий репозиторій

Електронний каталог

Перейти на сайт ХНУМГ


Дистанційне навчання

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить