1.    502(083) Э40    Экологический словарь [Текст]   / В. В. Преждо, Г. А. Ткач, И. С. Кратенко, Ф. В. Кивва, В. В. Шило. — Харьков  : [ХДАМГ]  , 1999. — 416 с. 
2.    06 Y69    Young Researchers in the Global World: Vistas and Challenges [Text] : Book of Papers of the International Forum for Young Researchers, Kharkiv, April 11, 2019  / [редкол.: М. К. Сухонос, О. Л. Ільєнко, А. М. Крохмаль та ін.] ; O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv. — Kharkiv  : О. М. Beketov NUUE in Kharkiv  , 2019. — 301 p. 
3.    81 C76    Contemporary Issues in Philology. Innovative Methods of Teaching Foreign Language. Volume 1 [Text] : monograph in 2 vol.  / edit. O. L. Ilienko ; O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Tesol-Ukraine. — Kharkiv  : O. M. Beketov NUUE  , 2021. — 269 р. 
4.    81 C76    Contemporary Issues in Philology. Innovative Methods of Teaching Foreign Language. Volume 2 [Text] : monograph in 2 vol.  / edit. O. L. Ilienko ; O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Tesol-Ukraine. — Kharkiv  : O. M. Beketov NUUE  , 2021. — 390 с. 
5.    378(075) М54    Методика навчання іноземних мов і культур: теорія і практика [Текст] : підручник для студентів класичних, педагогічних і лінгвістичних університетів  / [О. Б. Бігич, Н. Ф. Бориско, Г. Е. Борецька та ін.]. — Київ  : Ленвіт  , 2013. — 590 с. 
6.    06 Y69    Young Researchers in the Global World: Modern Perspectives [Text] : Book of Papers of the 2020 International Forum for Young Researchers, Kharkiv, September 25, 2020  / [редкол.: М. К. Сухонос, О. Л. Ільєнко, А. М. Крохмаль та ін.] ; O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv. — Kharkiv  : О. М. Beketov NUUE in Kharkiv  , 2020. — 325 p. 
7.    06 Y69    Young Researchers in the Global World: Approaches and Challenges [Text] : Book of Papers of the 2021 International Forum for Young Researchers, Kharkiv, April 23, 2021  / [редкол.: М. К. Сухонос, О. Л. Ільєнко, А. М. Крохмаль та ін.] ; O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv. — Kharkiv  : О. М. Beketov NUUE in Kharkiv  , 2021. — 306 p. 
8.    9(И)7 О-11    О чем не говорилось в сводках [Текст] : воспоминания участников движения сопротивления  / ред. А. В. Белановскиц; сост. сбор. И. Н. Куликовт, Ю. А. Плотников, В. Л. Сахаров. — Москва  : Политиздат  , 1962. — 455 с. 
9.    811.111(075) Ф77    Фонетика англійської мови: фоностилістика та риторика мовленневої комунікації [Текст] = Phonetics of English: Phonostylistics and Rhetoric in Speech Communication : навч. посібник  / М. П. Дворжецька, Т. В. Макухіна, Л. М. Велікова, Є. О. Снегірьова ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. — Вінниця  : Нова Книга  , 2005. — 208 с. 
10.    811.111(075) П69    Практична граматика англійської мови з вправами [Текст] : базовий курс навч. посібник  / за ред. Л. М. Черноватого, В. І. Карабана. — Вінниця  : Нова Книга  , 2007. — 248 с. 
11.    06 T45    Thinking Globally, Teaching Locally [Text] : Book of Papers of the 2019 National TESOL-Ukraine Convention, Kharkiv, April 9-10, 2019  / [редкол.: О. Л. Ільєнко, М. В. Цегельска, С. О. Зубенко] ; O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv. — Kharkiv  : Publishing House I. Ivanchenka  , 2019. — 225 p. 
12.    811.111(075) А10    A Way to Success: Practical English Phonetics for University Students. Year 1 [Текст]   / Н. В. Тучина, В. В. Перлова ; худож.-оформ. Г. В. Кісель. — Харків  : Фоліо  , 2021. — 176 с. 
13.    811.111(075) А33   Alexeyeva, Iryna.. Theoretical Grammar Course of Modern English [Текст] : [навч. посібник]  / I. Alexeyeva. — Vinnytsya  : Nova Knyha  , 2007. — 328 с. 
14.    811.111(075) I-54   Ilienko, Olena Lvivna.. Professional English for the Students of Economics [Text] : Textbook  / O.L. Ilienko, Yе. S. Moshtagh ; O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv. — Kharkiv  : Publishing House I. Ivanchenka  , 2020. — 374 p. 
15.    378 І-45   Ільєнко, Олена Львівна.. Професійна підготовка майбутнього конкурентоспроможного фахівця муніципальної економіки у технічному університеті [Текст] : монографія  / О. Л. Ільєнко ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. — Харків  : Вид-во Іванченка І. С.  , 2019. — 410 с. 
16.    690.57 С-12   Саакян, Александр Оганесович. Возведение зданий и сооружений методом подъема: исследование, проектирование, строительство   / А.О. Саакян, Р.О. Саакян, С.Х. Шахназарян .. — М.  : Стройиздат  , 1982. — 551 с. 


Подаруй бібліотеці книгу - поділись мудрістю

Сохранить

електронний каталог

ElibUkr 01

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Наукові журнали у вільному доступі

Сохранить

Головне управління статистики в Харьківській області

Підводні технології

schedule

Графік роботи

Цифровий репозиторій

Електронний каталог

Перейти на сайт ХНУМГ


Дистанційне навчання

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

fileadmin images images for publications UBA logo prozrachnoe

Сохранить