1.    [004:007](051) З-38    Захист інформації. № 3 [Текст] : наук.-техн. журн.  / засн. Нац. авіац. ун-т.. — Київ  : [б.в.]  , 2019. — 60 с. — ISSN 2221-5212 
2.    [620.3:536:669](062) Н25    Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології. Т. 17. Вип. 4 [Текст] : зб. наук. пр.  / НАН України, Ін-т металофізики ім. Г. В. Курдюмова. — Київ  : РВВ ІМФ  , 2019. — 186 с. — ISSN 1816-5230 
3.    [620.3:536:669](062) Н25    Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології. Т. 17. Вип. 3 [Текст] : зб. наук. пр.  / НАН України, Ін-т металофізики ім. Г. В. Курдюмова. — Київ  : РВВ ІМФ  , 2019. — 186 с. — ISSN 1816-5230 
4.    005(043.3) З-63   Зінченко, М. М.. Економіко-аналітичні аспекти формування інтелектуального капіталу будівельних підприємств [Текст] : автореферат дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04  / Зінченко Мирослава Михайлівна. — Київ  : КНУБА  , 2019. — 22 с. 
5.    63(477) Л63   Лисенко, Майя Станіславівна. Сільськогосподарські товариства українських губерній Російської імперії в модернізаційних процесах: люди, структури, справи (1861-1917 рр.) [Текст] : монографія  / М. С. Лисенко, Харків. нац. ун-т. міськ. гос-ва ім. О. М. Бекетова. — Харків  : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова  , 2020. — 363 с. 


Подаруй бібліотеці книгу - поділись мудрістю

Сохранить

електронний каталог

ElibUkr 01

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Наукові журнали у вільному доступі

Сохранить

Головне управління статистики в Харьківській області

Підводні технології

schedule

Графік роботи

Цифровий репозиторій

Електронний каталог

Перейти на сайт ХНУМГ


Дистанційне навчання

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

fileadmin images images for publications UBA logo prozrachnoe