1.    004(075) Э40    Экономическая информатика [Текст] : учеб. пособие  / под ред. П. В. Конюховского; Д. Н. Колесова.. — Санкт-Петербург  : Питер  , 2001. — 560 с. 
2.    004 Б34    BBS без проблем! [Текст]   / М. Чамберс и др.. — Санкт-Петербург  : Питер  , 1995. — 512 с. 
3.    55(051) Г56    Геологічний журнал. № 4 (369) [Текст] = Geological journal : наук. журн.  / Нац. акад. наук України ; Ін-т геолог. наук.. — Київ  : Ін-т геолог. наук НАН України  , 2019. — 100 с. — ISSN 1025-6814 
4.    621.86/87(051) П45    Подъемные сооружения. Специальная техника. № 10 (205) [Текст] : науч.-техн., произв. журн.  / науч.-техн. ассоц. "Подъемные сооружения".. — Одесса  : Крантест  , 2019. — 30 с. — ISSN 1682-3095 
5.    621.86/87(051) П45    Подъемные сооружения. Специальная техника. № 12 (207) [Текст] : науч.-техн., произв. журн.  / науч.-техн. ассоц. "Подъемные сооружения".. — Одесса  : Крантест  , 2019. — 30 с. — ISSN 1682-3095 
6.    [624:69](051) П81    Промислове будівництво та інженерні споруди. № 4 [Текст] : наук.-виробн. журн.  / засн. Держ. корпорація "Укрмонтажспецбуд"; ТОВ "Укр. ін-т сталевих конструкцій ім. В. М. Шимановського".. — Київ  : [б. в.]  , 2019. — 50 с. 
7.    537.8(051) Т38    Технічна електродинаміка. № 6 [Текст] : наук.- прикл. журн.  / НАНУ; Відділення фізико- технічних проблем енергетики.. — Київ  : [б. в.]  , 2019. — 96 с. — ISSN 1607–7970, E-2218–1903 
8.    502(051) Г94    Гуманитарный экологический журнал. Вып. 4 (71) [Текст]   / Киевский эколого-культурный центр.. — Киев    , 2019. — 52 с. 
9.    [007:517](051) К38    Кибернетика и системный анализ. № 6 [Текст] : междунар. науч.-теорет. журн.  / Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України.. — Киев  : [б. в.]  , 2019. — 202 с. — ISSN 1019-5262 
10.    691.32/34(051) Б54    Бетон и железобетон в Украине. № 1 (107) [Текст] : науч.- техн. и произв. журн.  / учредитель СП Школяр.. — Полтава  : Школяр  , 2019. — 40 с. 
11.    691.32/34(051) Б54    Бетон и железобетон в Украине. № 2 (108) [Текст] : науч.- техн. и произв. журн.  / учредитель СП Школяр.. — Полтава  : Школяр  , 2019. — 40 с. 
12.    621.86/87(051) П45    Подъемные сооружения. Специальная техника. № 11 (206) [Текст] : науч.-техн., произв. журн.  / науч.-техн. ассоц. "Подъемные сооружения".. — Одесса  : Крантест  , 2019. — 30 с. — ISSN 1682-3095 
13.    [33:336:34](051) Е45    Економіка. Фінанси. Право. № 10 [Текст] : інформ. - анал. журн.  / засновник аудиторська фірма "Аналітик"; Таврійський нац. ун-тет ім. В. І. Вернадського; Національна академія внутрішніх справ України.. — Київ  : "Аналітик"  , 2019. — 40 с. – ISSN 2409-1944 
14.    574(075) Р83    Загальна екологія. Ч. 2. Природні наземні екосистеми [Текст] : практ. курс  / С. С. Руденко, С. С. Костишин, Т. В. Морозова. — Чернівці  : Книги - ХХІ  , 2008. — 308 с. 
15.    330(051) Ф59    Фінанси України = Finance of Ukraine. № 10 (287) [Текст] : наук.-теор. та інформ. практ.журн.  / Державна навчально-наукова установа "Академія фінансового управління".. — Київ  : "Академія фінансового управління"  , 2019. — 128 с. – ISSN 2305-7645 
16.    378(051) В55    Вища школа. № 10 (183) [Текст] : наук.-пр. вид.  / засновник Міністерство освіти і науки України.. — Київ  : Знання  , 2019. — 128 с. – ISSN 1682-2366 
17.    [33:005](051) Б59    Бізнес-інформ. [Текст] № 10 : наук. журн.  / засновник Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України; ХНЕУ ім. С. Кузнеця.. — Харків  : Видавець ФОП Лібуркіна Л. М.  , 2019. — 318 с. – ISSN 2222-4459 
18.    [332.14:339.92](4)(051)Ж91    Журнал європейської економіки. Т. 18 № 2 (69) [Текст] : наук. екон. журн.  / засновник Тернопільський національний економічний ун-т.. — Тернопіль  : Тернопільський національний економічний ун-т  , 2019. — 244с. – ISSN 1684-906Х 
19.    378.147(051) І-67    Іноземні мови. № 4 (100) [Текст] : наук.-метод. журн.  / Київ. нац. лінгвіст. ун-т.. — Київ  : КНЛУ  , 2019. — 64 с. – ISSN 1817-8510 
20.    620.9(051) Э65    Энерготехнологии и ресурсосбережение. № 4 [Текст] : науч.-техн. журн.  / Нац. акад. наук Украины; Ин-т газа НАН Украины; Ин-т угольных энерготехнологий НАН Украины.. — Киев  : Ин-т газа НАН Украины  , 2019. — 72 с. — ISSN 2413-7723 (Print), ISSN 2664-3561 (Online) 
21.    620.9(051) В42    Відновлювальна енергетика. № 2 (57) [Текст] : науково- прикладний журн.  / Інститут відновлюваної енергетики; Відділення фіз.-техн. проблем НАН України; голов. ред. С. О. Кудря.. — Київ  : ІВЕ НАН України  , 2019. — 100 с. — ISSN 1819-8058 (Print), ISSN 2664-8172 (Online) 
22.    574(075) Р83    Загальна екологія. Ч. 1. Урбоекосистеми [Текст] : практ. курс  / С. С. Руденко, С. С. Костишин, Т. В. Морозова. — Чернівці:  : Книги - ХХІ  , 2008. — 342 с. 
23.    330(051) Ф59    Фінанси України = Finance of Ukraine. № 11 (288) [Текст] : наук.-теор. та інформ. практ.журн.  / Державна навчально-наукова установа "Академія фінансового управління".. — Київ  : "Академія фінансового управління"  , 2019. — 128 с. – ISSN 2305-7645 (Print), ISSN 2522-4662 (Online) 
24.    528(051) Г35    Геоінформатика. № 4 (72) [Текст] : наук. журн.  / Нац. акад. наук України ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Ін-ту геолог. наук НАН України.. — Київ  : Карбон ЛТД  , 2019. — 114 с. — ISSN 1684-2189 
25.    378(477)(051)В55    Вища освіта України. № 4 (75) [Текст] : теоретичн. та наук.-метод. часопис  / засновник МОН України.. — Київ  : Педагогічна преса  , 2019. — 96 с.– ISSN 2078-1016 
26.    [338.488.2:640.45](051) Р44    Ресторатор. № 12 [Текст] : производст. - практич. журн.  / учред. ООО "Ресторатор Украина".. — Киев  : ООО "Ресторатор Украина"  , 2019. — 78 с. 
27.    528(075) О-75    Основи математичного опрацювання геодезичних вимірювань [Текст] : навч. посібник  / П. М. Зазуляк, В. І. Гавриш, Е. М. Євсєєва, М. Д. Йосипчук; за ред. В. І. Гавриша. — Львів:  : Растр-7  , 2007. — 408 с 
28.    004 А86   Артемонов, Дмитрий Владимирович. Microsoft SQL Server 2000. Новейшие технологии [Текст]   / Д. В. Артемов.. — Москва  : Русская редакция  , 2001. — 576 с. 
29.    004 Б82   Борланд, Р. Эффективная работа с Microsoft Word 7.0 для Windows 95 [Текст]   / Р. Борланд.. — Санкт-Петербург  : Питер  , 1996. — 1104 с. 
30.    004(075) Г12   Гаврилова, Т. А. Базы знаний интеллектуальных систем [Текст] : учеб. пособие  / Т. А. Гаврилова; В. Ф. Хорошевский.. — Санкт-Петербург  : Питер  , 2001. — 384 с. 
31.    004 Д60   Додж, М. Эффективная работа с Microsoft Excel 7.0 для Windows 95 [Текст]   / М. Додж; К. Канита; К. Стинсон.. — Санкт-Петербург  : Питер  , 1997. — 1040 с. 

Web of science
Базові та розширені можливості платформи Web of science
Матеріали семінару 2.03.2017 р.  «Можливості платформи Web of Science для якісних наукових досліджень...)».
Презентація "Можливості платформи Web of science для якісних наукових досліджень"

Вебінари дивись тут

Довідкова інформація
http://everum.org.ua/
http://wokinfo.com/

Scopus

Інструкція користувача Scopus

Керівництво користувача
Українські журнали в Scopus

Вебінари з пошуку та фільтрації результатів в Scopus

Відео лекція з пошуку авторів

з інтеграції профілю автора в Scopus и ORCID

 

Подаруй бібліотеці книгу - поділись мудрістю

Сохранить

електронний каталог

ElibUkr 01

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Наукові журнали у вільному доступі

Сохранить

Головне управління статистики в Харьківській області

Підводні технології

schedule

Графік роботи

Цифровий репозиторій

Електронний каталог

Перейти на сайт ХНУМГ


Дистанційне навчання

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

fileadmin images images for publications UBA logo prozrachnoe