1.    67.3 Я44    Як приватизувати житло [Текст] : Зб. нормат. актів  / упоряд. А. А. Дронь, А. В. Охрімчук, Г. С. Сиволобова. — Київ  : Україна  , 1993. — 64 с. 
2.    67.3 Я44    Як стати фермером [Текст] : Короткий коментар до ст. 1-8 Закону України "Про селянське (фермерське) господарство"  . — Київ  : Фирма "Випол"  , 1993. — 37 с. 
3.    72.01 Г94    Гуманитарный комплекс архитектуры. К вопросу о гуманитарных исследованиях в архитектуре [Текст] : монография  / под общ. ред. С. А. Шубович. — Харьков  : ХНАГХ  , 2005. — 311 с. 
4.    691(075) Т38    Технологія та товарознавство систем сухого будівництва [Текст] : підручник  / П. В. Захарченко, Г. Ленга, О. М. Гавриш, Н. М. Півень. — Київ  : СПД "Павленко"  , 2009. — 464 с. 
5.    691 С91    Сучасні композиційні будівельно-оздоблювальні матеріали [Текст] : модифіковані сухі будівельні суміші та водно-дисперсійні полімерні склади [підручник]  / П. В. Захарченко, Е. М. Долгий, Ю. О. Галаган, О. М. Гавриш, Д. В. Гулін, О. Ю. Старченко .. — Київ  : КНУБА  , 2005. — 512 с. 
6.    711 П69    Практика інноваційних розробок у сфері територіально-просторового розвитку міст і регіонів [Текст] : монографія  / під заг. ред. В. Т. Семенова, І. Е. Линник. — Харків  : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова  , 2016. — 300 с. 
7.    72.01 У45    Українсько-польські архітектурні візії: погляд крізь часи та епохи [Текст] = Ukrainian-Polish Architectural Visions: A Look Through the Times and Epochs [Теxt] : монографія  / [редкол. : В. М. Бабаєв, Н. В. Бібік, Л. М. Жванко, Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова та ін.].. — Харків  : Золоті сторінки  , 2016. — 328 с. 
8.    502.1 П77    Природоохоронні території Української РСР [Текст]   / за ред. Д. И. Проценко. — Київ  : Урожай  , 1983. — 176 с. 
9.    35 А43    Актуальні проблеми державного управління. №1 (37) [Текст] : збірник наукових праць  / [редкол.: В. В. Корженко, В. Б. Дзюнзюк, Н. М. Мельтюхова та ін.] ; Національна академія держ. управління при Президентові України, Харківський регіональний ін-т держ. управління. — Харків  : ХарРІ НАДУ ; Магістр  , 2010. — 464 с. 
10.    67.3 С23    Сборник документов по истории уголовного законодательства СССР и РСФСР (1953-1991 гг.) Часть I. Законодательство СССР [Текст] : сост. Н. С. Захаров, В. П. Малков  . — Казань  : Изд-во Казанского университета  , 1992. — 270с. 
11.    691(075) П69    Практикум з технології та товарознавства систем сухого будівництва [Текст] : навчальний посібник  / П. В. Захарченко, О. М. Гавриш, Н. М. Півень, О. Є. Пастушенко, О. М. Калугіна ; КНУБА. — Київ  : СПД "Павленко"  , 2010. — 360 с. 
12.    691(075) Т34    Тепло- та звукоізоляційні матеріали і вироби в енергозберігаючих технологіях [Текст] : підручник для студ. вищ. навч. закладів  / П. В. Захарченко, Е. М. Долгий, О. М. Гавриш, Ю. О. Галаган. — Київ  : ВАТ "Майстри"  , 2008. — 340 с. 
13.    378.4(477.81)НУВГП С81    100 років досвіду [Текст]   / за заг. ред. В. С. Мошинського, О. А. Лагоднюка ; Нац. ун-т водного гос-ва та природокор-ня. — Рівне  : НУВГП  , 2015. — 260 с. 
14.    7(47+57) С56    Советское изобразительное искусство и архитектура 60-70-х годов [Текст]   / [ред. кол. М. В. Давыдова, В. Е. Лебедева, В. Э. Хазанова и др.] ; Академия наук СССР, Всесоюз. науч.-ис-кий ин-т искус-ния МК СССР. — Москва  : Изд-во "Наука"  , 1979. — 264 с. 
15.    94(477.86) С75    Станиславівська фортеця [Текст] : збірник статей  / упор. І. Бондарев, З. Федунків. — Івано-Франківськ  : Лілія-НВ  , 2010. — 192 с. 
16.    352(076) Р64    Розвиток місцевої пожежної охорони в умовах реалізації політики децентралізації та співробітництва територіальних громад [Текст] : навчально-практичний посібник  / [за заг. ред. В. В. Толкованова, Т. В. Журавля, С. А. Фірсова]. — [Київ]  : [ТОВ "Поліграф плюс"]  , 2017. — 240 с. 
17.    692(075) С24    Світлопрозорі огородження будинків [Текст] : навчальний посібник  / О. Л. Підгорний, І. М. Щепетова, О. В. Сергейчук, О. М. Зайцев, В. П. Процюк, під заг. ред. О. Л. Підгорного ; КНУБА, МОН. — Київ  : Видавець Домашевська  , 2005. — 282 с. 
18.    726(477.81) Д36    Дерев'яні церкви Рівненської області: архітектурна спадщина [Текст] : ілюстрований каталог  / [П. А. Ричков, О. Л. Михайлишин, О. Е. Смолінська] ; наук. ред. д-р архітектури, проф. П. А. Ричков ; ГО "Ін-т укр. модернізму". Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування, м. Рівне, Каф. архітектури та середовищ. дизайну, Люблін. політехніка, Каф. консервації пам'яток.. — Рівне  : Дятлик М. С.  , 2017. — 160 с. 
19.    159.9 А84   Арнхейм, Рудольф.. Искусство и визуальное восприятие [Текст]   / Р. Арнхейм, пер. с англ. В. Н. Самохина, ред. В. П. Шестакова. — Москва  : Прогресс  , 1974. — 392 с. 
20.    7.05(076) В31   Вергунов, Сергей Витальевич.. Дизайн в лицах и цифрах [Текст] : учебно-методическое пособие по выполнению учебных заданий по дисциплине "Основы методики дизайна" для студ. 2 курса дн. и заоч. отд.; дисц. "Проектирование" для студ. 2-5-го курсов. дн. и заоч. отд. студ.-дипломников всех уровней спец. "Дизайн" спец-ции "Промышленный дизайн"  / С. В. Вергунов, Н. С. Вергунова. — Харьков  : ХГАДИ  , 2016. — 188 с. 
21.    7.05(076) В31   Вергунов, Сергей Витальевич.. Фигуры в проектной графике промышленного дизайнера [Текст] : учебно-методическое пособие по выполнению учебных заданий по дисц. "Компьютерные технологии в промышленном дизайне" для студ. 3 и 4-го курсов дн. и заоч. отд.; дисц. "Проектирование" для студ. 3-5-го курсов. дн. и заоч. отд.; студ.-дипломников всех уровней спец. "Дизайн" спец-ции "Промышленный дизайн"  / С. В. Вергунов, Н. С. Вергунова. — Харьков  : ХГАДИ  , 2015. — 84 с. 
22.    7.05(076) В31   Вергунов, Сергей Витальевич.. Дизайн-цитатник. 77 дизайнеров и архитекторов о дизайне, творчестве и жизни [Текст] : методические рекомендации по выполнению учебных заданий по дисц. "Основы методики дизайна" для студ. 2 курса дн. и заоч. отд.; дисц. "Проектирование" для студ. 2-5-го курсов. дн. и заоч. отд.; студ.-дипломников всех уровней спец. "Дизайн" спец-ции "Промышленный дизайн"  / С. В. Вергунов, Н. С. Вергунова ; ХГАДИ. — Харьков  : ХГАДИ  , 2014. — 116 с. 
23.    7.05(076) В31   Вергунов, Сергей Витальевич.. Компьютерные технологии в промышленном дизайне. Работа с KeyShot [Текст] : методические рекомендации по выполнению учебных заданий по циклу дисц. "Компьютерные технологии в промышленном дизайне" для студ. 3-го и 4-го курса дн. и заоч. отд.; дисц. "Проектирование" для студ. 3-го, 4-го и 5-го курсов. дн. и заоч. отд.; студ.-дипломников всех уровней спец. "Дизайн" спец-ции "Промышленный дизайн"  / С. В. Вергунов, Н. С. Вергунова ; ХГАДИ. — Харьков  : ХГАДИ  , 2015. — 24 с. 
24.    7.05(076) В31   Вергунов, Сергей Витальевич.. Компьютерные технологии в промышленном дизайне. Работа с Poser [Текст] : методические рекомендации по выполнению учебных заданий по циклу дисц. "Компьютерные технологии в промышленном дизайне" для студ. 3-го и 4-го курса дн. и заоч. отд.; дисц. "Проектирование" для студ. 3-го, 4-го и 5-го курсов. дн. и заоч. отд.; студ.-дипломников всех уровней спец. "Дизайн" спец-ции "Промышленный дизайн"  / С. В. Вергунов, Н. С. Вергунова ; ХГАДИ. — Харьков  : ХГАДИ  , 2015. — 52 с. 
25.    711(075) Г93   Губина, Мария Владимировна.. Основы градостроительного менеджмента и мониторинга [Текст] : учеб. пособие  / М. В. Губина. — Киев  : ВИРА-Р  , 2002. — 248 с. 
26.    711(075) Г93   Губина, Мария Владимировна.. Градостроительное и архитектурное проектирование в условиях сложного рельефа [Текст] : учеб. пособие  / М. В. Губина ; ХНАМГ. — Харьков  : Издательство САГА  , 2012. — 240 с. 
27.    711(075) Г93   Губина, Мария Владимировна.. Градостроительное и архитектурное проектирование в условиях сложного рельефа [Текст] : [учеб. пособие]  / М. В. Губина ; ХНАГХ. — Харьков  : "Факт"  , 2016. — 236 с. 
28.    72.03(075) Д79   Дубинський, Володимир Петрович.. Теорія та критика сучасної архітектури (кінець ХІХ - ХХ початок ХХІ сторіч) [Текст] : навч. посібник для студ. архіт. спец. вищ. навч. закладів  / В. П. Дубинський, М. Л. Мухортов ; ХНУМГ. — Харків  : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова  , 2013. — 344 с. 
29.    712 Ж72   Жирнов, Анатолий Дмитриевич.. Искусство паркостороения : монография  / А. Д. Жирнов. — Львов  : Высшая школа  , 1977. — 208 с. 
30.    76 З-17   Зайцев, Константин Григорьевич.. Графика и архитектурное творчество [Текст]   / К. Г. Зайцев. — Москва  : Стройиздат  , 1979. — 160 с. 
31.    72.03(075) К57   Кодін, Володимир Олексійович.. Архітектура та містобудування первісного суспільства, стародавнього i середньовічного Сходу [Текст] : навчальний посібник  / В. О. Кодін, П. В. Панов ; ХНАМГ. — Харків  : ХНАМГ  , 2007. — 122 с. 
32.    69.059(075) К57   Кодін, Володимир Олексійович.. Основи реконструкції історичних міст [Текст] : навч. посібник  / В. О. Кодін ; ХНАМГ. — Харків  : ХНАМГ  , 2009. — 172 с. 
33.    712(075) К82   Крижанівська, Неллі Яківна.. Основи ландшафтного дизайну [Текст] : підручник  / Н. Я. Крижанівська. — Київ  : Ліра-К  , 2009. — 218 с. 
34.    72.01 К82   Крижановская, Нелли Яковлевна.. Генезис формирования инновационных зданий и сооружений в городской среде [Текст] : монография  / Н. Я. Крижановская, О. В. Смирнова. — Харьков  : ХНУГХ им. А. Н. Бекетова  , 2016. — 189 с. 
35.    711(075) К82   Крижановська, Неллі Яківна.. Світло-кольоровий дизайн сучасного міста [Текст] : навч. посібник  / Н. Я. Крижановська, В. П. Дубинський ; ХНАМГ. — Харків  : ХНАМГ  , 2013. — 129 с. 
36.    725 Н73   Новикова, Елена Борисовна.. Интерьер общественных зданий [Текст] : художественные проблемы  / Е. Б. Новикова. — Москва  : Стройиздат  , 1984. — 272 с. 
37.    7 О-49   Окладников, Алексей Павлович.. Утро искусства [Текст]   / А. П. Окладников. — Ленинград  : Искусство  , 1967. — 135 с. 
38.    72.01 П16   Панова, Лариса Павловна.. Системность архитектурной среды [Текст] : монография  / Л. П. Панова ; ХНАГХ. — Харьков  : ХНАГХ  , 2010. — 235 с. 
39.    711(075) П61   Посацький, Богдан Степанович.. Основи урбаністики. Територіальне і просторове планування [Текст] : навчальний посібник  / Б С. Посацький ; НУ "Львівська політехніка". — Львів  : Видавництво Львівської політехніки  , 2011. — 368 с. 
40.    69(043.3) С42   Скакун, Є. В. Організаційно-технологічний інструментарій підготовки проектів девелопменту у житловому будівництві [Текст] : автореферат дис. ... канд. техн. наук : 05.23.08  / Скакун Євген Вячеславович.. — Київ  : КНУБА  , 2019. — 23 с. 
41.    711 С50   Смирнова, Ольга Вячеславовна.. Типологические основы формирования инновационных зданий в городской среде [Текст] : монография  / О. В. Смирнова. — Харьков  : ХНУГХ им. А. Н. Бекетова  , 2018. — 189 с. 
42.    712 С60   Соловьева, Ольга Семеновна.. Парки и дворцово-парковые ансамбли [Текст] : монография  / О. С. Соловьева ; ХНАГХ. — Харьков  : ХНАГХ  , 2010. — 71 с. 
43.    72.012(075) С79   Степанов, Николай Николаевич.. Цвет в интерьере [Текст] : учебное пособие для студ. архитектурных факультетов  / Н. Н. Степанов. — Киев  : Вища школа  , 1985. — 184 с. 
44.    72.01 С95   Сысоева, Валентина Владимировна.. Архитектурный ландшафт города [Текст] : монография  / В. В. Сысоева. — Харьков  : ХНУГХ им. А. Н. Бекетова  , 2015. — 159 с. 
45.    72.01 Т46   Тиц, Алексей Алексеевич.. Пластический язык архитектуры [Текст]   / А. А. Тиц, Е. В. Воробьева. — Москва  : Стройиздат  , 1986. — 312 с. 
46.    72 Т50   Товбич, Валерій Васильович.. Архітектура : мистецтво та наука. Т. 1 : Становлення та розвиток процесів і явищ архітектури [Текст]   / В. В. Товбич, М. В. Сисойлов. — Київ ; Дніпропетровськ  : КНУБА ; ПДАБА  , 2007. — 1020 с. 
47.    72.01 Ч-57   Чечельницкий, Сергей Георгиевич/. Видеоэкология архитектурной среды [Текст] : монография  / С. Г. Чечельницкий, О. А. Фоменко ; ХНАГХ. — Харьков  : ХНАГХ  , 2012. — 372 с. 
48.    67.3я7 Ш-24   Шаповал, Володимир Миколайович.. Конституційне право зарубіжних країн[Текст] : підручник  / В. М. Шаповал. — К.  : Юрінком Iнтер  , 2006. — 496 с. 
49.    67.3я7 Ш-24   Шаповал, Володимир Миколайович.. Конституційне право зарубіжних країн[Текст]   / В. М. Шаповал. — К.  : "АртЕк":Вища школа  , 1997. — 264 с. 
50.    67.3я7 Ш-90   Штефан, Михайло Йосипович.. Цивільне процесуальне право України[Текст] : підручник  / М. Й. Штефан. — К.  : Концерн "Видавничий Дiм "Iн Юре"  , 2005. — 624 с. 
51.    72.01(075) Ш95   Шубович, Світлана Олександрівна.. Мiфопоетична культура в естетицi міста (науковi основи - мистецтво - архітектура) [Текст] : навч. посібник  / С. О. Шубович ; Харків. нац. акад. міськ. госп-ва. — Харків  : ХНАМГ  , 2008. — 120 с. 
52.    72.01 Ш95   Шубович, Светлана Александровна. Мифопоэтический феномен архитектурной среды [Текст] : монография  / С. А. Шубович.. — Харьков  : ХНАГХ  , 2012. — 177 с. 

Подаруй бібліотеці книгу - поділись мудрістю

Сохранить

електронний каталог

ElibUkr 01

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Наукові журнали у вільному доступі

Сохранить

Головне управління статистики в Харьківській області

Підводні технології

schedule

Графік роботи

Цифровий репозиторій

Електронний каталог

Перейти на сайт ХНУМГ


Дистанційне навчання

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

fileadmin images images for publications UBA logo prozrachnoe

Сохранить