1.    91(С) М-20    Малый атлас СССР   / Отв. ред. Л.Н. Месяцева.. — М.  : ГУГК при Совете Мин-ов СССР  , 1979. — 117с. 
2.    016 Э-16    Эврика 1965-1976 [Текст] : каталог  / сост. Н. А. Лазарев, художник А. Г. Косаргин. — Москва  : Молодая гвардия  , 1977. — 320 с. 
3.    628.1(051) В62    Водопостачання та водовідведення. № 1 [Текст] : виробн.-практ. журн.  . — Київ  : Прайм-принт  , 2020. — 64 с. — ISSN 2413-7472 
4.    628.1(051) В62    Водопостачання та водовідведення. № 2 [Текст] : виробн.-практ. журн.  . — Київ  : Прайм-принт  , 2020. — 76 с. — ISSN 2413-7472 
5.    628.1(051) В62    Водопостачання та водовідведення. № 3 [Текст] : виробн.-практ. журн.  . — Київ  : Прайм-принт  , 2020. — 68 с. — ISSN 2413-7472 
6.    72 С91    Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Вип. 57 [Текст] : науково-технічний збірник  / [відпов. ред. В. В. Товбич].. — Київ  : КНУБА  , 2020. — 420 с. 
7.    72 С91    Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Вип. 58 [Текст] : науково-технічний збірник  / [відпов. ред. В. В. Товбич].. — Київ  : КНУБА  , 2020. — 320 с. 
8.    711 М65    Містобудування та територіальне планування. Вип. 75 [Текст] : науково-технічний збірник  / [головн. ред. М. М. Дьомін] ; Київ. нац. ун-т буд. і арх.. — Київ  : КНУБА  , 2020. — 423 с. 
9.    711 М65    Містобудування та територіальне планування. Вип. 76 [Текст] : науково-технічний збірник  / [головн. ред. М. М. Дьомін] ; Київ. нац. ун-т буд. і арх.. — Київ  : КНУБА  , 2021. — 326 с. 
10.    624 Б90    Будівельні конструкції. Теорія і практика. Вип. 7 [Текст] : збірник наукових праць  / [головн. ред. О. Д. Журавський ; редкол.: О. Д. Журавський, Т. Н. Азізов, Є. М. Бабич та ін.] ; Київ. нац. ун-т буд. і архіт. — Київ  : КНУБА  , 2020. — 130 с. 
11.    [628.1:697](051) А29    AW Therm. № 1 [Текст] : журн  . — Киев  : [б. и.]  , 2020. — 88 с. 
12.    [628.1:697](051) А29    AW Therm. № 2 [Текст] : журн  . — Киев  : [б. и.]  , 2020. — 80 с. 
13.    66.3(2) С56    Советскоеобщество сегодня [Текст] : вопросы и ответы  . — Москва  : Политиздат  , 1987. — 288 с. 
14.    60.7    Население СССР : По данным Всесоюзной переписи населения 1979 года  . — М  : Издательство полититческой литературы  , 1980. — 32 с. 
15.    628.1:697](051) А29    AW Therm. № 3 [Текст] : журн  . — Киев  : [б. и.]  , 2020. — 80 с. 
16.    628.1(051) В62    Вода і водоочисті технології. № 1-2 (95-96) [Текст] : наук.-практ. журн.  / засн. ТОВ "Укр. спілка фахівців в галузі очистки води". — Київ  : [б.в.]  , 2020. — 68 с. 
17.    06 М42    Медичні бібліотеки України: досвід, традиції, інновації [Текст] : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 20–21 травня 2020 р.)  / ред. кол. : Т. А. Остапенко, І. В. Киричок, Н.М. Бортник [та ін.]. — Київ ; Харків  : ННМБУ ; ХНМУ  , 2020. — 168 с. 
18.    378(477.54) В93    Высшая школа Харьковщины: 80-е годы ХХ – начало ХХІ века (воспоминания, интервью, документы) [Текст] : монография  / под общ. ред. Е. В. Астаховой. — Харьков  : Изд-во НУА  , 2020. — 542 с. 
19.    398(477.54) Т65    Традиційна народна культура Дворічанського району Харківської області [Текст] : матеріали фольклорно-етногр. експедицій селами Дворіч. р-ну Хар. обл. 1992-1993 рр.  / упорядн. М. О. Семенова. — Харків  : Регіон-інформ  , 2001. — 160 с. 
20.    624.13(075) І-62    Інженерна геологія (з основами геотехніки) [Текст] : підручник для студенів вищих навчальних закладів  / кол. авт. ; за заг. ред. проф. В. Г. Суярка. — Харків  : ХНУ імені В. Н. Каразіна  , 2019. — 296 с. 
21.    398(477.54) В42    Від свята до свята [Текст] : сценарії культурно-дозвіллєвих заходів  / упоряд. Світлана Телегіна ; редактор тексту Василь Пивоваров. — Харків  : П. П. Якубенко  , 2006. — 224 с. 
22.    398(477.54/62) З-62    Зимові свята в новий рік [Текст] : методичні та репертуарні матеріали до зимових свят народного календаря  / упор. В. Демиденко, В. Осадча, Н. Плотник та ін.. — Харків  : Регіон-інформ  , 2003. — 180 с. 
23.    621.798(051) М63    Мир упаковки. № 1 [Текст] : бизнес- организатор для производителей и потребителей упаковки информационно- аналитическое издание  . — Киев  : ТОВ "Софія-А"  , 2020. — 48 с. 
24.    324(477) О-76    Остаточний звіт спостереження ОПОРИ на чергових виборах Президента України 2019 року [Текст]   / [О. Клюжев та ін. ; за заг. ред. О. Айвазовської]. — Київ  : ОПОРА  , 2020. — 200 с. 
25.    621.798(051) М63    Мир упаковки. № 2 [Текст] : бизнес- организатор для производителей и потребителей упаковки информационно- аналитическое издание  . — Киев  : ТОВ "Софія-А"  , 2020. — 44 с. 
26.    621.798(051) М63    Мир упаковки. № 3 [Текст] : бизнес- организатор для производителей и потребителей упаковки информационно- аналитическое издание  . — Киев  : ТОВ "Софія-А"  , 2020. — 44 с. 
27.    324(477) О-76    Остаточний звіт за результатами спостереження громадянської мережі ОПОРА на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року [Текст]   / [О. Клюжев та ін. ; за заг. ред. О. Айвазовської]. — Київ  : ОПОРА  , 2020. — 189 с. 
28.    [624:69](051) П81    Промислове будівництво та інженерні споруди. № 1 [Текст] : наук.-виробн. журн.  / засн. Держ. корпорація "Укрмонтажспецбуд", ТОВ "Укр. ін-т сталевих конструкцій ім. В. М. Шимановського".. — Київ  : [б. в.]  , 2020. — 50 с. 
29.    [624:69](051) П81    Промислове будівництво та інженерні споруди. № 2 [Текст] : наук.-виробн. журн.  / засн. Держ. корпорація "Укрмонтажспецбуд", ТОВ "Укр. ін-т сталевих конструкцій ім. В. М. Шимановського".. — Київ  : [б. в.]  , 2020. — 50 с. 
30.    621.86/87(051) П45    Подъемные сооружения. Специальная техника. № 3 (210) [Текст] : науч.-техн., произв. журн.  / науч.-техн. ассоц. "Подъемные сооружения".. — Одесса  : Крантест  , 2020. — 30 с. — ISSN 1682-3095 
31.    621.86/87(051) П45    Подъемные сооружения. Специальная техника. № 4 (211) [Текст] : науч.-техн., произв. журн.  / науч.-техн. ассоц. "Подъемные сооружения".. — Одесса  : Крантест  , 2020. — 30 с. — ISSN 1682-3095 
32.    94(438) B98   Butterwick, Richard.. The Constitution of 3 May 1791 [Текст] : Testament of the Polish‑Lithuanian Commonwealth  / R. Butterwick. — Warsaw  : Polish History Museum  , 2021. — 183 p. 
33.    323(477) S59   Sikorsky, Radosław.. Mission to Kyiv [Текст] : a chapter from Poland could be better  / R. Sikorsky. — Kraków  : Znak  , 2020. — 79 с. 
34.    378 S89   Strochenko, N.. Innovative teaching and learning methods in higher education [Текст] = Інноваційні методи викладання та навчання у вищій школі : educational and methodical textbook  / N. Strochenko, N. Maslak, S. Lukash. — Kyiv  : Fenix  , 2020. — 320 p. 
35.    177 А84   Арриллага-Андрессен, Лора.. Благодійність 2.0. Змінюй світ ефективно [Текст] = Giving 2.0: Transform Your Giving and Our World   / Лора Арриллага-Андрессен ; з англ. пер. К. Гуменюк. — Київ  : Пабулум  , 2020. — 456 с. 
36.    711(075) Б39   Безлюбченко, Олена Степанівна.. Планування міст і транспорт [Текст] : навч. посібник  / О. С. Безлюбченко, С. М. Гордієнко, О. В. Завальний ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. — Харків  : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова  , 2021. — 271 с. 
37.    628.4 Б42   Беккер, Джошуа.. Коли менше — насправді більше [Текст] : мінімалізм - шлях до омріяного життя, не підпорядкованого речам  / Дж. Беккер ; пер. з англ. Тетяна Євлоєва. — Київ  : Рідна мова  , 2019. — 192 с. 
38.    027(477.83)(09) Б43   Бєлоус, Ірина Олександрівна.. Науково-технічна бібліотека Національного університету “Львівська політехніка” [Текст]   / І. О. Бєлоус, О. В. Шишка, Д. О. Тарасов ; за ред. проф. А. Г. Загороднього. — Львів  : Вид-во НУ "Львівська політехніка"  , 2009. — 196 с. 
39.    7.05 В31   Вергунов, Сергій. Трансформаційне формоутворення в дизайні [Текст] : На прикладі транспортного засобу для людей с обмеженими можливостями здоров’я [монография]  / С. Вергунов, Н. Вергунова, О. Левадний. — [Б. м.]  : LAP Lambert Academic Publishing  , 2021. — 338 с. 
40.    63 В-75   Воронов Александр Николаевич Цветы на балконе и дома   . — Симферополь  : Таврия  , 1975. — 75 с. 
41.    657.6(076) Г61   Головко, Тетяна Василівна.. Стратегічний аналіз [Текст] : навч.-метод. посібник  / Т. В. Головко, С. В. Сагова, за ред. М. В. Кужельного; Київ. нац. економ. ун-т. — Київ  : [КНЕУ]  , 2002. — 198 с. 
42.    628.4 Д42   Джонсон, Беа.. Дім - нуль відходів [Текст] : гід до щасливого життя в сучасному світі без зайвих витрат і сміття  / Беа Джонсон ; пер. з англ. Тетяна Євлоєва. — Київ  : Рідна мова  , 2020. — 320 с. 
43.    87.7 Д68   Дорно, И. В.. Современный брак: Проблемы и гармония [Текст]   / И. В. Дорно. — Москва  : Педагогика  , 1990. — 272 с. 
44.    332.7 К55   Кобзан, С. М.. Формування ринку нерухомості: практичні аспекти та особливості оцінки [Текст] : монографія  / С. М. Кобзан. — Київ  : Юрінком Iнтер  , 2019. — 212 с. 
45.    332.7 К55   Кобзан, Сергей Маркович.. Рынок недвижимости: от риэлтора до инвестора [Текст] : [монография]  / С. М. Кобзан, А. В. Попов, В. В. Рыльцева ; Харьков. нац. ун-т гор. хоз-ва им. А. Н. Бекетова. — Харьков  : ФЛП Панов А. Н.  , 2017. — 128 с. 
46.    517(075) К56   Коваленко, Людмила Борисівна.. Збірник тестових завдань з вищої математики для менеджерів [Текст] : навч. посібник  / Л. Б. Коваленко ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. — Харків  : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова  , 2021. — 473 с. 
47.    398(477.54) К56   Коваль, Ольга Володимирівна.. Нововодолазькі голосники [Текст] : фольклор., етногр., краєзнавчі розвідки зразкового худож. фольклорно-етногр. колективу "Вербиченька"  / О. В. Коваль, Т. П. Коваль ; переднє слово Валентини Сушко ; Харків. облдержадмін. [та ін.]. — Харків  : ПП Якубенко  , 2007. — 224 с. 
48.    656.13(477-25)(09) К78   Крат, Віктор Ілліч.. Київський електротранспорт у словах і справах В. К. Дяконова [Текст]   / В. І. Крат. — Київ  : ПП "Журналіст України"  , 2019. — 376 с. 
49.    784 О-83   Откидач, Володимир Миколайович.. Естрадний спів [Текст] : методичні рекомендації для керівників і виконавців  / В. М. Откидач. — Харків  : Вид-во "АТОС"  , 2009. — 124 с. 
50.    398 С46   Скуратівський, Василь Тимофійович.. Святвечір. Кн. І [Текст] : нариси-дослідження у 2 кн.  / В. Т. Скуратівський. — Київ  : "Перлина"  , 1994. — 288 с. 
51.    398 С46   Скуратівський, Василь Тимофійович.. Святвечір. Кн. ІІ [Текст] : нариси-дослідження у 2 кн.  / В. Т. Скуратівський. — Київ  : "Перлина"  , 1994. — 192 с. 
52.    792 С84   Стрельнікова, Людмила Іванівна.. Вибрані сценарії [Текст]   / Л. І. Стрельнікова. — Харків  : Вид-во "АТОС"  , 2009. — 202 с. 
53.    7(477) Т19   Таранушенко, Стефан Андрійович.. Наукова спадщина. Харківський період. Дослідження 1918-1932 рр. [Текст] : ілюстр. та довід. матеріали  / С. А. Таранушенко ; Харк. обл. центр нар. творчості, Християн. благод. фонд ім. Андрія Первозванного, Держ. закл. "Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка" та ін.. — Харків  : ХОЦНТ : АТОС  , 2010. — 202 с. 
54.    7(477) Т19   Таранушенко, Стефан Андрійович.. Наукова спадщина. Харківський період. Дослідження 1918-1932 рр. [Текст] : монограф. вид., статті, рецензії, додатки, таранушенкознавчі студії  / упоряд. О. О. Савчук, С. І. Білокінь ; Харк. обл. центр нар. творчості, Християн. благод. фонд ім. Андрія Первозванного,Харк. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка та ін.. — Харків  : Вид-во АТОС  , 2009. — 432 с. 

Подаруй бібліотеці книгу - поділись мудрістю

Сохранить

електронний каталог

ElibUkr 01

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Наукові журнали у вільному доступі

Сохранить

Головне управління статистики в Харьківській області

Підводні технології

schedule

Графік роботи

Цифровий репозиторій

Електронний каталог

Перейти на сайт ХНУМГ


Дистанційне навчання

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

fileadmin images images for publications UBA logo prozrachnoe

Сохранить