1.    72(062) С91    Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Вип. 61 [Текст] : науково-технічний збірник  / [відпов. ред. В. В. Товбич] ; Київ. нац. ун-т буд. і арх.. — Київ  : КНУБА  , 2021. — 438 с. 
2.    711(062) М65    Містобудування та територіальне планування. Вип. 78 [Текст] : науково-технічний збірник  / [головн. ред. М. М. Дьомін] ; Київ. нац. ун-т буд. і арх.. — Київ  : КНУБА  , 2021. — 577 с. 
3.    070 В53    Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Випуск 4 [Текст] : збірник наукових праць  / голова ред.-вид. ради Н. І. Чухрай ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". — Львів  : Вид-во Львівської політехніки  , 2020. — 217 с. 
4.    519.8 М    Mathematical Modeling and Computing = Математичне моделювання та комп’ютинг. Volume 7. Number 1 [Текст] : науково-технічний журнал  / Editor-in-Chief : Yuriy Bobalo ; Lviv Polytechnic National University. — Львів  : Національний університет"Львівська політехніка | ЦММ ІППММ НАНУ  , 2020. — 196 с. 
5.    005 М24    Management and Entrepreneurship in Ukraine: the stages of formation and problems of development = Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. Volume 7. Number 1 [Текст] : науковий журнал  / Editor-in-Chief : Ihor Oleksiv ; Lviv Polytechnic National University. — Lviv  : Lviv Politechnic Publishing House  , 2020. — 135 с. 
6.    3 Е64    Енциклопедія Сучасної України. Т. 24. О [Текст]   / [гол. ред. кол. І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк та ін.]. — Київ  : [Iн-т енциклопедичних досліджень НАН України]  , 2022. — 943 с. 
7.    03 Е64    Енциклопедія Сучасної України. Т. 23. Нг - Ня [Текст]   / [гол. ред. кол. І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк та ін.]. — Київ  : [Iн-т енциклопедичних досліджень НАН України]  , 2021. — 831 с. 
8.    72(062) С91    Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Вип. 62 [Текст] : науково-технічний збірник  / [відпов. ред. В. В. Товбич] ; Київ. нац. ун-т буд. і арх.. — Київ  : КНУБА  , 2022. — 372 с. 
9.    72(062) С91    Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Вип. 63 [Текст] : науково-технічний збірник  / [відпов. ред. В. В. Товбич] ; Київ. нац. ун-т буд. і арх.. — Київ  : КНУБА  , 2022. — 380 с. 
10.    72(062) С91    Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Вип. 64 [Текст] : науково-технічний збірник  / [відпов. ред. В. В. Товбич] ; Київ. нац. ун-т буд. і арх.. — Київ  : КНУБА  , 2022. — 360 с. 
11.    711(062) М65    Містобудування та територіальне планування. Вип. 79 [Текст] : науково-технічний збірник  / [головн. ред. М. М. Дьомін] ; Київ. нац. ун-т буд. і арх.. — Київ  : КНУБА  , 2022. — 493 с. 
12.    711(062) М65    Містобудування та територіальне планування. Вип. 80 [Текст] : науково-технічний збірник  / [головн. ред. М. М. Дьомін] ; Київ. нац. ун-т буд. і арх.. — Київ  : КНУБА  , 2022. — 539 с. 
13.    711(062) М65    Містобудування та територіальне планування. Вип. 81 [Текст] : науково-технічний збірник ; випуск присвячено Міжнарожному року фундаментальних наук (проголошено рішенням ООН)  / [головн. ред. М. М. Дьомін] ; Київ. нац. ун-т буд. і арх.. — Київ  : КНУБА  , 2022. — 366 с. 
14.    711(062) М65    Містобудування та територіальне планування. Вип. 82 [Текст] : науково-технічний збірник  / [головн. ред. М. М. Дьомін] ; Київ. нац. ун-т буд. і арх.. — Київ  : КНУБА  , 2023. — 371 с. 
15.    624 Б90    Будівельні конструкції. Теорія і практика. Вип. 8 [Текст] = Building constructions. Theory and practice. Issue 8 [Text] : збірник наукових праць  / [головн. ред. О. Д. Журавський ; редкол.: О. Д. Журавський, Д. О. Чернишев, В. М. Колякова та ін.] ; Київ. нац. ун-т буд. і архіт. — Київ  : КНУБА  , 2021. — 130 с. 
16.    624 Б90    Будівельні конструкції. Теорія і практика. Вип. 9 [Текст] = Building constructions. Theory and practice. Issue 9 [Text] : збірник наукових праць  / [головн. ред. О. Д. Журавський ; редкол.: О. Д. Журавський, Д. О. Чернишев, В. М. Колякова та ін.] ; Київ. нац. ун-т буд. і архіт. — Київ  : КНУБА  , 2021. — 94 с. 
17.    624 Б90    Будівельні конструкції. Теорія і практика. Вип. 10 [Текст] = Building constructions. Theory and practice. Issue 10 [Text] : збірник наукових праць  / [головн. ред. О. Д. Журавський ; редкол.: О. Д. Журавський, Д. О. Чернишев, В. М. Колякова та ін.] ; Київ. нац. ун-т буд. і архіт. — Київ  : КНУБА  , 2022. — 166 с. 
18.    624 Б90    Будівельні конструкції. Теорія і практика. Вип. 11 [Текст] = Building constructions. Theory and practice. Issue 11 [Text] : збірник наукових праць  / [головн. ред. О. Д. Журавський ; редкол.: О. Д. Журавський, Д. О. Чернишев, В. М. Колякова та ін.] ; Київ. нац. ун-т буд. і архіт. — Київ  : КНУБА  , 2022. — 125 с. 
19.    711 П82    Просторовий розвиток. Вип. 1 [Текст] = Spatial Development. Issue 1 [Text] : наук. збірник  / [головн. ред. П. М. Куліков] ; Київ. нац. ун-т буд. і арх.. — Київ  : КНУБА  , 2022. — 283 с. 
20.    711 П82    Просторовий розвиток. Вип. 2 [Текст] = Spatial Development. Issue 2 [Text] : наук. збірник  / [головн. ред. П. М. Куліков] ; Київ. нац. ун-т буд. і арх.. — Київ  : КНУБА  , 2022. — 271 с. 
21.    378 З-12    Забезпечення якості вищої освіти: практика оцінювання та напрями вдосконалення державної політики у сфері вищої освіти [Текст] : монографія  / С. А. Мороз, І. С. Бука, С. А. Бука, В. М. Мороз ; Нац. техн. ун-т "Харк. політ. інс-т". — Харків  : [Видавництво ПП «Новий Світ-2000»]  , 2022. — 454 с. 
22.    94(477)"1648/179" П32    Пилип Орлик і мазепинці. Джерела [Текст]   / упоряд. Тетяна Таїрова-Яковлєва. — Київ  : Кліо  , 2022. — 216 с. 
23.    И Б12   Байдар, Оя.. Котячі листи [Текст] : [роман]  / Оя Байдар ; пер. з турец. Ольги Чичинської. — Дніпро  : Алемак  , 2020. — 304 с. 
24.    001.32(477)(09) Г68   Гордеєв, Вадим Михайлович.. Українська науково-технічна школа досліджень та проектування сталевих будівельних конструкцій [Текст]   / В. М. Гордеєв, А. В. Перельмутер, О. В. Шумановський ; під заг. ред. О. В. Шумановського. — Київ  : Сталь  , 2022. — 445 с. 
25.    378 М80   Мороз, Світлана Анатоліївна.. Забезпечення якості вищої освіти: механізми управління та практика їх використання [Текст] : монографія  / С. А. Мороз ; Нац. ун-т цивільн. зах. Укр.. — Харків  : НУЦЗУ  , 2022. — 438 с. 
26.    666.97 У93   Ушеров-Маршак, Олександр Володимирович.. Бетони та будівельні розчини [Текст] : навч. посіб.  / О. В. УшеровМаршак, В. І. Гоц, О. В. Кабусь ; Харк. нац. ун-т буд. та арх., Київ. нац. ун-т буд. і арх. — Київ  : Основа  , 2022. — 93 с. 
27.    159.9 Ф83   Франкл, Виктор.. Людина в пошуках справжнього сенсу. Психолог у концтаборі [Текст]   / В. Франкл. — Харків  : Клуб Сімейного Дозвілля  , 2020. — 160 с. 

Подаруй бібліотеці книгу - поділись мудрістю

Сохранить

електронний каталог

ElibUkr 01

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Головне управління статистики в Харьківській області

Підводні технології

schedule

Графік роботи

Цифровий репозиторій

Електронний каталог

Перейти на сайт ХНУМГ


Дистанційне навчання

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

fileadmin images images for publications UBA logo prozrachnoe

Сохранить